ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

images

Το Παρατηρητήριο ασχολείται εδώ και μέρες με το ατύχημα στον Καναδά. Μας πληροφορεί λοιπόν πως η εταιρεία Imperial Metals, στην οποία σημειώθηκε το βιομηχανικό ατύχημα, βρισκόταν ήδη στη διαδικασία να αποκτήσει το Πιστοποιητικό Βιώσιμης Εκμετάλλευσης TSM (Towards Sustainable Mining), από τη Mining Association of Canada, την Ένωση των Καναδικών μεταλλευτικών βιομηχανιών, που συγκεντρώνει πάνω από τα 2/3 των μεταλλείων κάρβουνου & μετάλλων. Το πιστοποιητικό TSM καθιερώθηκε το 2004, μετά από μια σειρά παρόμοια ατυχήματα μεταξύ 1995 και 1998, με αστοχίες φραγμάτων τελμάτων στις Φιλιππίνες, τη Γουιάνα και την Ισπανία, στις οποίες εμπλέκονταν Καναδικές εταιρείες. Τα πρώτα πιστοποιητικά δόθηκαν το 2006. Είναι μια τριετής διαδικασία συμμόρφωσης με προκαθορισμένα πρότυπα ασφάλειας και τον 3ο χρόνο γίνεται μια συστηματική επιθεώρηση και βαθμολόγηση του συστήματος διοίκησης και των συστημάτων ασφαλείας από ανεξάρτητη επιτροπή. Η Imperial Metals ήταν στο 2ο χρόνο της διαδικασίας και η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική για όλες τις Καναδικές εταιρείες-μέλη της Mining Association of Canada. Το μεταλλείο Mount Polley είχε ανοίξει το 2005.

Αυτού του τύπου τα Πιστοποιητικά μοιάζουν με τα Πιστοποιητικά Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που έχει πάρει και η ΔΕΗ στην Ελλάδα για τα ορυχεία και τους ΑΗΣ: δείχνουν ότι ακολουθείται μια σειρά διαδικασιών και τηρούνται κάποιες προδιαγραφές.

Αυτό στα δικά μου αυτιά ακούγεται σαν επιχείρημα υπέρ της εταιρείας… Είχε συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας και βρισκόταν σε μια διαδικασία πιστοποίησης. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως ό,τι μέτρα και να πάρεις, ατυχήματα συμβαίνουν. Και στην Ιαπωνία εξερράγη ο πυρηνικός σταθμός. Τι ακολούθησε; Το κλείσιμο όλων των εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας στον κόσμο; Μην είμαστε εκτός πραγματικότητας…