Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

images

Στο τελευταίο τεύχος των μεταλλευτικών νέων δημοσιεύονται συγκεντρωμένα στοιχεία που αφορούν τις αναπτυξιακές επιδόσεις της περιοχής μας, σε σχέση με την παρουσία των μεταλλείων. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Ας αποτελέσουν τα στοιχεία αυτά τροφή για σκέψη, για όλους τους αυτούς που δεν θέλουν την επένδυση στην περιοχή, αλλά και για τους διάφορους σκεπτικιστές που έχουν επηρεαστεί από την αντιμεταλλευτική προπαγάνδα.

 

5.000                               θέσεις εργασίας στην περιοχή άμεσα και έμμεσα λόγω της δυναμικής                                                σε οικονομία και εμπόριο

1.634                                θέσεις εργασίας σήμερα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας

800%                                ενίσχυση της τοπικής οικονομίας από το 2006 στο 2013

56.000.000 ευρώ              απευθείας στην τοπική οικονομία την περίοδο 2006-2012

5.000.000 ευρώ                στους προμηθευτές και τους εργολάβους το 2013

3.000.000 ευρώ                στην περιοχή για έργα την περίοδο 2006-2012

5.000.000 ευρώ                για έργα μόνο το 2013

Ανάπτυξη

•             Ζωή και κίνηση στα χωριά

•             Δημογραφική αύξηση σε όλη την περιοχή

•             Σημείο αναφοράς η Ολυμπιάδα με την αύξηση να ξεπερνά το 16%

Απασχόληση

•             1.634 θέσεις εργασίας σήμερα (Ελληνικός Χρυσός και εργολάβοι). 5.000 άμεσες και                       έμμεσες θέσεις απασχόλησης στην πλήρη ανάπτυξη του έργου

•             Σημαντική δυναμική στην τοπική οικονομία, το εμπόριο, τον τουρισμό με αποτέλεσμα την                  δημιουργία νέων επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας

•             Στήριξη τοπικών εργολάβων και προμηθευτών

•             Στήριξη νέων ανθρώπων μέσω προγράμματος θερινής απασχόλησης (254 φοιτητές μόνο                  το 2013)

Τοπική Οικονομία

•             Ενίσχυση τοπικής αγοράς και εμπορίου κατά 800% από το 2006-2013. Αύξηση κατά 165%               τον τελευταίο χρόνο.

•             400% ενίσχυση της τοπικής αγοράς στη μεγάλη Παναγία.

•             150% η ενίσχυση στον παλιό Δήμο Σταγείρων – Ακάνθου

•             56. εκ. Ευρώ απ’ το 2006-2013 απευθείας στην τοπική οικονομία

•             15 εκ. Ευρώ στους εργολάβους και προμηθευτές το 2013

•             17 εκ. Ευρώ μόνο το α’ εξάμηνο του 2013 σε μισθούς

Τουρισμός

•             12 μήνες πληρότητας σε όλα τα καταλύματα της βόρειας Χαλκιδικής

•             100% πληρότητα στην περιοχή της Αρναίας

•             Στήριξη δράσεων και δομών και αύξηση ρευστότητας στην προ Αθω περιοχή

•             50% αύξηση στις προκρατήσεις στην προ του Αθω περιοχή για το φετινό καλοκαίρι

Έργα υποδομής

13 εκ. ευρώ στην περιοχή την περίοδο 2006-2013 (Τα 5.000.000 δόθηκαν μόνο το 2013) για έργα, όπως: δίκτυα ύδρευσης, βιολογικούς καθαρισμούς, γεωτρήσεις, οδικά δίκτυα, κατασκευαστικά έργα και ανακαινίσεις κτιρίων

Ποιότητα ζωής

•             Μέσα από τη στήριξη της υγείας και της παιδείας

•             Με την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του δήμου και των κοινωνικών δομών

•             Με στήριξη δράσεων και δομών πολιτισμού, αθλητισμού, εθελοντισμού, πολιτικής προστασίας και τη συνεισφορά στην παράδοση και την ενίσχυση των θεσμών της περιοχής (1,6 εκ. ευρώ έχουν δοθεί για επιδοτήσεις συλλόγων και φορέων τα τελευταία 8 χρόνια)

Περιβάλλον

•             Θωράκιση του περιβάλλοντος με έμφαση στις αρχές της παράλληλης αποκατάστασης και                  της μικρότερης δυνατής κατάληψης επιφάνειας

•             Οριστικός και πλήρης καθαρισμός ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας από όλες                   τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων

•             Πλήρης διαχείριση του φαινομένου της όξινης απορροής

•             Μέσα από τη σταθερή εργασία και την παράλληλη ανάπτυξη που δημιουργείται

•             Περιβαλλοντική παρακολούθηση με δημοσίευση όλων των μετρήσεων στο διαδίκτυο