Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

logo-1920

Το Σάββατο 8 Μαρτίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο στo δημοτικό κατάστημα Αρναίας, με θέμα τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, όπως προβλέπεται ενόψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών. Στη συνεδρίαση ο δήμαρχος Χρήστος Πάχτας έκανε μια εφ’ όλης της ύλης παρουσίαση του –ομολογουμένως πλούσιου– έργου της παρούσας δημοτικής αρχής από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της μέχρι και σήμερα.

Εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τον τομέα της απασχόλησης. Κατ’ αρχάς διευκρινίστηκε ότι έγινε πλήρης αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων για την Απασχόληση.

Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας «ΑΡΩΓΗ», υλοποιήθηκε το 2012 σε συνεργασία του Δήμου Αριστοτέλη με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ). Στα πλαίσια του «ΑΡΩΓΗ» προσελήφθησαν 30 Νέοι εργαζόμενοι στον Δήμο Αριστοτέλη. Αναλυτικά: 2 Κοινωνικοί λειτουργοί ΠΕ/ΤΕ, 1 Ψυχολόγος ΠΕ, 4 Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, 2 Φυσικοθεραπευτές ΤΕ/ΔΕ, 4 Βοηθητικό προσωπικό ΥΕ, 2 Σχολικοί τροχονόμοι ΔΕ, 1 Βρεφονηπιοκόμος ΤΕ/ΔΕ, 2 Νηπιαγωγοί ΠΕ, 3 Μουσικοί ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, 2 Καθηγητές φυσικής αγωγής ΠΕ, 2 Δάσκαλοι ΠΕ, 1 Εργοθεραπευτής ΤΕ, 1 Λογοθεραπευτής ΠΕ/ΤΕ 1 και 3 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων. Σύνολο: 30 άτομα.

Με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», του2012, σε συνεργασία του Δήμου Αριστοτέλη με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ), προσελήφθησαν 48 Νέοι εργαζόμενοι στον Δήμο Αριστοτέλη. Αναλυτικά: 3 Χειριστές μηχανημάτων, 26 Εργάτες γενικών καθηκόντων, 1 Γεωλόγος, 2 Ελαιοχρωματιστές, 3 Ηλεκτρολόγοι, 1 Θερμοϋδραυλικός, 2 Υδραυλικοί, 3 Δομικών έργων & Έργων Υποδομής, 4 Οικοδόμοι, 2 Αρχαιολόγοι και 1 Ναυαγοσώστης, σύνολο 48.

Επιπλέον, με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του2013, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ & το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, προσελήφθησαν 43 νέοι εργαζόμενοι στον Δήμο Αριστοτέλη. Αναλυτικά οι θέσεις: 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 3 ΠΕ Οικονομικού, 4 ΠΕ Διοικητικού, 2 ΠΕ Πληροφορικής, 2 ΤΕ Νοσηλευτών, 4 ΤΕ Οικονομικού, 4 ΤΕ Διοικητικού, 2 ΤΕ Πληροφορικής, 2 ΠΕ/ ΤΕ Πληροφορικής, 2 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι, 1 ΔΕ Διοικητικού, 1 ΔΕ Φυσιοθεραπευτών, 2 ΔΕ Πληροφορικής, 5 ΔΕ Ψηφιοποίησης Εγγράφων και 7 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. Σύνολο 43 άτομα.

Δημιουργία δύο νέων  Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών  σε Στανό και Παλαιοχώρι.

Ακόμα, όσον αφορά την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο: «Ενίσχυση της απασχόλησης των μεταναστών στη Χαλκιδική», ο Δήμος Αριστοτέλη συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», σε συνεργασία με την ΑΝΕΤΧΑ, τους λοιπούς Δήμους Χαλκιδικής και φορείς της περιοχής. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  Έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 500.000,00 € για όλη τη Χαλκιδική

Για την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην Χαλκιδική- Αντίδοτο στην κρίση», ο Δήμος Αριστοτέλη συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», σε συνεργασία με την ΑΝΕΤΧΑ, τους λοιπούς Δήμους Χαλκιδικής και φορείς της περιοχής. Προϋπολογισμός του σχεδίου: 797.125,00 € για όλη τη Χαλκιδική

Πιο συγκεκριμένα, η υποστήριξη και προετοιμασία των ανέργων στα 2 αυτά Σχέδια αφορά την ίδρυση νέας επιχείρησης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Εκτός των ανωτέρω, ο Δήμος συμμετέχει στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων, ηλικίας 55-64 ετών μέσω της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ». Η διάρκεια του προγράμματος είναι 27 μήνες και αφορά άνεργους πρώην εργαζόμενους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ηλικίας 55-64 ετών και εγγεγραμμένους άνεργους, πάνω από 12 μήνες στα Μητρώα Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., ηλικίας 55-64 ετών.

Τέλος ο Δήμος, μέσω της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ», συμμετέχει στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Α.Μ.Ε.Α., Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 χρόνια και άμεσα ωφελούμενοι μπορεί να είναι Α.Μ.Ε.Α., άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένοι, άτομα νεαρής ηλικίας με παραβατική συμπεριφορά και άτομα νεαρής ηλικίας που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.