ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

url

Ένα νέο δάσος θα γεννηθεί στην έκταση των 4.150 στρεμμάτων όπου λειτουργούσε η επιχείρηση εξόρυξης αμιάντου. Μια ανοιχτή πληγή που επί τριάντα και πλέον χρόνια αποτελούσε μάστιγα για το περιβάλλον της δυτικής Μακεδονίας επουλώνεται, χάρη στο έργο της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου των πρώην Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑ ΒΕ), στο Ζιδάνι του νομού Κοζάνης. ‘Yστερα από 1Οετή καθυστέρηση, το εγχείρημα βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα στον τομέα του, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, θεωρείται καθοριστικό για την ευρύτερη περιοχή τόσο όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και για το φυσικό περιβάλλον, και κυρίως για τα υδάτινα οικοσυστήματα του ποταμού Αλιάκμονα (από τον οποίο υδρεύεται η Θεσσαλονίκη) και των λιμνών Ιλαρίωνα και Πολυφύτου (που αρδεύουν τους κάμπους της Πέλλας. Η περιβαλλοντική αποκατάσταση διασφαλίζει την υγεία των περιοίκων από καρκινογενείς παθήσεις που προκαλούνται από τις αιωρούμενες ίνες του αμιάντου, αλλά και την προστασία του υδάτινου δυναμικού της περιοχής, εξηγεί ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Καλαφάτης. Η περιοχή της παρέμβασης περιλαμβάνει συνολικά 4.150 στρέμματα, στο Ζιδάνι, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από την πόλη 1 της Κοζάνης όπου λειτουργούσαν από το 1982 έως το 2000 τα Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδας το μεγαλύτερο εργοστάσιο εξόρυξης και επεξεργασίας αμιάντου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η περιοχή των ΜΑΒΕ θα χαρακτηριστεί δασική έκταση και θα δοθεί σε δημόσια χρήση. Οι εργασίες χωρίστηκαν σε τρεις φάσεις Η πρώτη, με συνολικό προϋπολογισμό 6,8 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε το 2007, και είχε ως αντικείμενο την αποκατάσταση και εξυγίανση 320 στρεμμάτων αποθέσεων λεπτόκοκκου εξορυκτικού υλικού που προερχόταν από το εργοστάσιο. Δημιουργήθηκαν βαθμίδες στα υπάρχοντα πρανή, διευθετήθηκαν τα ρέματα, έγιναν αντιπλημμυρικά έργα και φυτεύτηκαν σπόροι. Η δεύτερη φάση περιλάμβανε επεμβάσεις στα υπόλοιπα 432,9 στρέμματα των αποθέσεων, στο ίδιο το μεταλλείο και στις οριζόντιες επιφάνειες. Το έργο, προϋπολογισμού 14,1 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ και ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες. Γίνεται φυτοτεχνική αποκατάσταση όλων των διαμορφωμένων τμημάτων και επιπλέον αντιδιαβρωτικά έργα. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει εκτός των άλλων και καθαρισμό από τον αμίαντο όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, συλλογή του αμιάντου, καθώς και τη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής των υλικών καθαρισμού, με συνολικό προϋπολογισμό 17,6 εκατ. ευρώ. Για τον σκοπό αυτό έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ν.Α. Κοζάνης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Έρευνα για την αποκατάσταση των αποθέσεων του μεταλλείου των ΜΑΒΕ».

[ΠΗΓΗ: REAL NEWS 12/01/2014]