ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

kokkinolakkas-1024x538

Εγκρίθηκε και το περίφημο Προσάρτημα 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ» της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής

Πρόκειται για το νέο ΧΥΤΕΑ (Χώρο Υγειοονομικής Ταφής ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ Αποβλήτων) που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου για να δεχθεί απόβλητα από τα εργοστάσια εμπλουτισμού Ολυμπιάδας και Στρατωνίου (Μαντέμ Λάκκου) και τη μονάδα μεταλλουργίας.

Έτσι, όλα τα έργα προχωρούν κανονικά.