ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΕΛΟ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

oryktos-ploutos

Οι εξαγωγές αποτέλεσαν τη σανίδα σωτηρίας των μεταλλευτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς η κατακόρυφη πτώση της εγχώριας κατανάλωσης, έχει καταστήσει την επιλογή των πωλήσεων σε τρίτες χώρες, μονόδρομο επιβίωσης. Σε σχετικό του έρευνα, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) θέτει βέβαια ζήτημα επιβίωσης των εταιρειών του κλάδου, μεταξύ των οποίων και οι τσιμεντοβιομηχανίες, λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης, που έχει μειώσει κατακόρυφα τη ζήτηση δομικών υλικών και συνεπώς και των πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή τους. Σύμφωνα με τον ΣΜΕ, το 2012 ήταν έτος αστάθειας στις διεθνείς αγορές πρώτων υλών, με συγκρατημένη ως και μειωμένη σε πολλά προϊόντα ζήτηση, με μείωση, ή σημαντική πτώση τιμών (ιδιαίτερα στα μέταλλα) και μια σαφή τάση ύφεσης σε πολλές οικονομίες της Ε.Ε., γεγονός που επηρέασε αρνητικά, όπως ήταν αναμενόμενο, τις αγορές ορυκτών πρώτων υλών. Σημαντικά προβλήματα δημιούργησε επίσης και η μεγάλη αύξηση του κόστους ενέργειας σε πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες, οδηγώντας αρκετές εξ αυτών σε υπολειτουργία, ή ακόμα και λουκέτο , με ανάλογες συνέπειες στη ζήτηση ορυκτών πρώτων υλών. Παρόλα αυτά, o ΣΜΕ αναφέρει ότι οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου, αντιμετώπισαν με επιτυχία ένα ακόμα δύσκολο έτος, που εκτιμάται ότι θα συμπαρασύρει σε μέτρια αποτελέσματα και το 2013.