ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

Από το βήμα της συνεδρίασης ο δήμαρχος Αριστοτέλη, Χρήστος Πάχτας, επισήμανε ότι δεν είναι δυνατό μία επένδυση, η οποία έχει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, να καταστρέψει τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι. «Η επένδυση διαθέτει έγκριση περιβαλλοντικών όρων, υπογεγραμμένη από υπουργούς. Πριν να μπουν οι υπογραφές, προηγήθηκε διαβούλευση η οποία διήρκησε έξι χρόνια και δόθηκαν απαντήσεις στα εκατοντάδες ερωτήματα πουν έθεσαν διάφοροι φορείς», δήλωσε ο κ. Πάχτας, ο οποίος τονίζει ότι η Χαλκιδική χρειάζεται και τον πρωτογενή τομέα, και τον τουρισμό, αλλά και τη μεταλλευτική δραστηριότητα, σε μια αρμονική και με κανόνες συνύπαρξη.