ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΩΝ

Skouries terrain
Το κείμενο δημοσιεύθηκε σήμερα Κυριακή 10 Μαρτίου στην εφημερίδα Καθημερινή και το υπογράφει ο Κος Ανδρέας Δρυμιώτης. Ο τίτλος του άρθρου είναι “Οι σκουριασμένες ιδέες και οι Σκουριές” και θέμα του τα μεταλλεία Χαλκιδικής. Το παράδειγμα της Λίμνης Πλαστήρα που αναφέρει είναι… απλά αληθινό!

“…..Συντροφιά με τουs καλόπιστουs και πραγματικούs οικολόγουs και τη νοοτροπία που έχουμε σήμερα, θέλω να κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο και να γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία του ’50.

Τότε που σχεδιάστηκε το φράγμα που δημιούργησε τη Λίμνη Ταυρωπού (1960), που σήμερα ξέρουμε σαν Λίμνη Πλαστήρα. Το φράγμα έγινε για να δημιουργηθεί ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο τηs ΔΕΗ στην περιοχή και για να έχουν νερό για πότισμα οι κάτοικοι τηs γύρω περιοχήs, αλλά και πόσιμο νερό οι κάτοικοι τns Καρδίτσαs. Υπάρχει κανείs που πιστεύει ότι αν είχαμε τη νοοτροπία τού σήμερα και τον οικολογικό ακτιβισμό τού σήμερα, το φράγμα αυτό θα μπορούσε ποτέ να πραγματοποιηθεί;

 

Θα σαs απαριθμήσω μερικέs μόνο από τιs δικαιολογίεs που θα ακούγαμε προκειμένου να μην κατασκευαστεί το φράγμα.

Η τεχνητή λίμνη κάλυψε μια περιοχή 25.000 στρεμμάτων. Οτιδήποτε βρισκόταν στην περιοχή αυτή σκεπάστηκε από το νερό και καταστράφηκε. Ολόκληρα δάση με υπέροχα δένδρα θυσιάστηκαν. Ποιοs οικολόγοs θα άφηνε να χαθούν τα δάση αυτά; Πολλέs κατοικίεs και χωράφια εξαφανίστηκαν.

Είναι βέβαιο ότι οι κάτοικοι τηs περιοχήs με την αμέριστη συμπαράσταση κουκουλοφόρων και «άλλων δημοκρατικών δυνάμεων» δεν θα άφηναν ούτε ένα σπίτι να χαθεί, ούτε ένα χωράφι να πλημμυρίσει. Ακόμα και ένα υποτυπώδεs αεροδρόμιο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι σύμμαχοι στην Κατοχή, που είχε ιστορική αξία, εξαφανίστηκε. Θα έμεναν χωρίs διαμαρτυρίεs οι θεματοφύλακεs τηs Ιστορίαs μαs;

Ακόμα, θα είχαμε διαμαρτuρίεs για τουs πuλώνεs που υποχρεωτικά θα έβαζε η ΔΕΗ στην περιοχή για τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματοs.

Το φράγμα όμωs υλοποιήθηκε και σήμερα απολαμβάνουμε μια Λίμνη και μια περιοχή γύρω από τη Λίμνη, απίστευτηs ομορφιάs. Το τεχνητό φράγμα δημιούργησε ένα μοναδικό οικοσύστημα και έναν από τουs καλύτερουs υδροβιότοπουs τηs χώραs μαs. Επιπλέον έχει αναζωογονήσει την περιοχή, η οποία αναπτύχθηκε σημαντικά λόγω τηs Λίμνηs. Οι κάτοικοι έχουν aνταμειφθεί πολλαπλάσια για όσα έχασαν από το φράγμα. Αν είχαν επικρατήσει οι διαμαρτυρόμενοι και δεν γινόταν το φράγμα, κανέναs δεν θα ήξερε τι θα είχαμε χάσει….”

Plastira Lake