ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

001 topograf

Σε ένα άκρως κατατοπιστικό άρθρο στο οικονομικό της τμήμα, η Καθημερινή της Κυριακής παραθέτει πληθώρα στοιχείων για το αναμενόμενο για το ελληνικό δημόσιο κέρδος από την εκμετάλλευση των μεταλλείων της Χαλκιδικής. Πληροφορούμαστε λοιπόν ότι προφανώς θα ισχύσει η παραχώρηση του 1,5% επί του τζίρου, (όπως γίνεται και στην περίπτωση της ΛΑΡΚΟ), γεγονός που σημαίνει ότι ακόμα και αν η εταιρεία μπαίνει μέσα από την εκμετάλλευση, το κράτος θα εισπράττει διότι το ποσόν υπολογίζεται επί του τζίρου και όχι επί του κέρδους.

Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο άρθρο είναι ότι ο κύκλος εργασιών της Ελληνικός Χρυσός ανήλθε το 2012 στα 46 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων σε ασφαλιστικές εισφορές, ΦΜΥ και ενέργειες κοινωνικής εταιρικής ευθύνης στον δήμο αποδόθηκαν συνολικά 13,4 εκατομμύρια.

ME Να σημειωθεί ότι στον προβλεπόμενο τζίρο των 13 δις. την επόμενη εικοσαετία υπολογίζεται ότι τα 3,6 δις., ποσοστό πάνω από 28%, θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία.