Tag Archives: Μεταλλεια κασσανδρας

ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΞΟΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΟ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Έχει διαπιστωθεί εδώ και πολύ καιρό η κρισιμότητα της απεξαρτοποίησης των ευρωπαϊκών χωρών από αλυσίδες προμήθειας κρίσιμων και στρατηγικών πρώτων υλών οι οποίες δεν ελέγχονται επαρκώς από την ίδια της Ε.Ε. Το γεγονός ότι στη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών η παραγωγή ορυκτών πρώτων υλών στην Ευρώπη έχει μειωθεί κατά το 1/3, ενώ την ίδια περίοδο οι εισαγωγές αγαθών από τρίτες χώρες έχουν τετραπλασιαστεί (!), είναι ενδεικτικό της κατάστασης και της ανάγκης άμεσης αντίδρασης. Η κρισιμότητα της αυτάρκειας σε πρώτες ύλες είναι πλέον αναγνωρισμένη σε ανώτατο επίπεδο μέσα από την πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Πράξη Critical Raw Materials Act (CRMA), η οποία –κατά γενική ομολογία–, κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά από μόνη της δεν αρκεί.

Η ευρωπαϊκή εξορυκτική βιομηχανία έχει προτείνει και διάφορους υποστηρικτικούς άξονες δράσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν άκρως υποστηρικτικά ως προς την CRMA, να επιταχύνουν δηλαδή τις διαδικασίες και να κερδηθεί χρόνος, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή δεν περισσεύει. ‘Έτσι λοιπόν, έχει προταθεί για παράδειγμα η μείωση του ενεργειακού κόστους για τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, αφού σήμερα η Ευρώπη έχει την ακριβότερη ενέργεια παγκοσμίως, αλλά και η προστασία της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εξορυκτικών και μεταλλευτικών εταιρειών έναντι αυτών από τρίτες χώρες.

Ένα από τα πλέον ουσιαστικά ζητούμενα όμως, είναι η άμεση έναρξη πραγματικού διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και διασαφήνιση, επικαιροποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας για τη χωροθέτηση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Εδώ η συζήτηση κρατάει πολλά χρόνια, αφού αφενός υπάρχουν ακόμη και αντιφάσεις στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, αφετέρου το κράτος αποφεύγει –για λόγους πολιτικού κόστους– να έρθει σε απ’ ευθείας αντίθεση με αντιδρούσες κοινωνικές ομάδες, ακόμα και όταν αυτή η αντίδραση φτάνει σε σημείο να συγκρούεται με το κράτος δικαίου. Έτσι παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις όπου η αδειοδότηση ενός εξορυκτικού έργου αναβάλλεται λόγω τοπικών μικροσυμφερόντων ή αντιπολιτευτικού ακτιβισμού.

Εδώ έρχονται οι ίδιες οι εξορυκτικές εταιρείες να αντιπαραθέσουν τις στρατηγικές και τις πολιτικές τους (κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κ.ά.) ώστε να καθησυχάσουν την κοινωνία και να αποδείξουν πως υπάρχει αυτό που ονομάζουμε «βιώσιμη εξόρυξη» και πως στη σημερινή εποχή μια εξορυκτική εγκατάσταση μπορεί να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον από όσο ήταν πριν μερικές δεκαετίες και μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Και η αλήθεια είναι πως από τις αρχές του αιώνα η τεχνολογία της εξόρυξης στράφηκε προς την αειφορία και τη βιωσιμότητα με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Τελευταία μάλιστα άρχισε να εφαρμόζεται και η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στην εξόρυξη, μια σημαντική εξέλιξη στην μάχη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Η ουσία είναι πως η ευρωπαϊκή εξορυκτική βιομηχανία πρωτοπορεί στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ζωντανή απόδειξη αυτού είναι μια ελληνική εταιρεία, η Ελληνικός Χρυσός, η οποία διαχειρίζεται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, στην ΒΑ Χαλκιδική.

Το θαύμα της Χαλκιδικής

Η Ελληνικός Χρυσός εξελίσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, προχωρώντας στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων σε Σκουριές, Ολυμπιάδα και Στρατώνι. Έχοντας το πρόσθετο πλεονέκτημα να αντλεί από την εμπειρία της μητρικής Καναδικής εταιρείας Eldorado Gold, επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα μετριάζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταλλευτικής  δραστηριότητας.

Για την Ελληνικός Χρυσός η περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας λειτουργίας της. Προσπαθεί διαρκώς να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε κάθε στάδιο των δραστηριοτήτων της, από τη διερεύνηση, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την αλυσίδα εφοδιασμού έως την αποκατάσταση των εργοταξίων και το οριστικό κλείσιμο αυτών. Επιπλέον, παράλληλα με την ανάπτυξη της παραγωγικής της δραστηριότητας, υλοποιεί και δράσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο.

Μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Integrated Environmental Management System – IEMS) και του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, αξιολογείται συνεχώς η αποτελεσματικότητα των πρακτικών της εταιρείας και καθίσταται δυνατή η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Tο IEMS το οποίο εφαρμόζει η Ελληνικός Χρυσός είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και περιλαμβάνει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των δραστηριοτήτων της εταιρείας (δηλαδή την έρευνα για νέα κοιτάσματα, την κατασκευή νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, τη λειτουργία των μεταλλείων, τη μεταφορά υλικών και την αποκατάσταση γης). Ακόμη, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας διαθέτουν Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 50001, το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας. Επιπλέον, όσον αφορά τις μετρήσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064, το οποίο καθορίζει τις αρχές και τις απαιτήσεις για τη μέτρηση και την αναφορά των εκπομπών.

Επιπροσθέτως, η Ελληνικός Χρυσός έχει αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (Environmental and Social Management System – ΕSMS), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύστημα για τη διαχείριση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας το ότι η εταιρεία λειτουργεί σε συμφωνία και πέρα από τις απαιτήσεις του Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Integrated Environmental Management System – IEMS).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μητρική καναδική εταιρεία Eldorado Gold Corporation έχει αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (Sustainability Integrated management System – SIMS) μέσω του οποίου επιβλέπει συστηματικά τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (Environmental and Social Management System – ΕSMS) αναφορικά με τις δραστηριότητες της Ελληνικός Χρυσός και ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές σε ένα σύνολο προτύπων επιδόσεων*.

Να σημειώσουμε πως οι πολιτικές της εταιρείας για το Περιβάλλον και τη Βιωσιμότητα δεν είναι ανεξάρτητες και παράλληλες. Δεν αποτελούν δηλαδή ένα συνονθύλευμα αποσπασματικών πολιτικών που δεν τέμνονται, που δεν έχουν κοινά σημεία, και οι οποίες εφαρμόζονται κατά περίπτωση. 

Η προσέγγιση της Ελληνικός Χρυσός για μια υπεύθυνη, βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα είναι ολιστική και στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες: Ασφαλής και καινοτόμος παραγωγική δραστηριότητα χωρίς αποκλεισμούς, Υπεύθυνη παραγωγή, Ευημερία και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και Υγιές φυσικό περιβάλλον – στο παρόν και στο μέλλον.

Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγo έχει πετύχει και το σκοπό της και αποτελεί πανευρωπαϊκό παράδειγμα προς μίμηση.

*Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα της Βιωσιμότητας στην ιστοσελίδα της Ελληνικός Χρυσός..

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ο τομέας της «άδειας λειτουργίας» μιας εξορυκτικής μονάδας χρήζει άμεσης ενίσχυσης σε επίπεδο πολιτικής μέσα στην ΕΕ, αφού θα παράσχει τα απαραίτητα θεμέλια για ένα μονοπάτι που μπορεί να συμβιβάσει τις τεράστιες και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες πρώτων υλών της Ευρώπης με τη φιλοδοξία μας να αυξήσουμε τη στρατηγική ανθεκτικότητα και να επιτύχουμε το διπλό στόχο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Αυτήν τη στιγμή, η ΕΕ χάνει σταδιακά την ικανότητα (σε βιομηχανική κλίμακα) για να εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες και έτσι να υποστηρίξει την ταχεία κλιμάκωση της τεχνολογίας που είναι απαραίτητη για την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Πρωτίστως, σαν εξορυκτική βιομηχανία, πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό και να αναγνωρίσουμε τη βασική δυνατότητα της εξόρυξης πρώτων υλών στην Ευρώπη και να εξασφαλίσουμε την άδεια λειτουργίας μας, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

  • Η ΕΕ διαθέτει το πιο αυστηρό πλαίσιο στον κόσμο για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), την προστασία του κλίματος, τη ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, καθώς και για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Η βιομηχανία εξόρυξης της ΕΕ πληροί τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης ESG, όχι μόνο σύμφωνα με τις τυπικές απαιτήσεις της νομοθεσίας αλλά και μέσω των δικών της πρωτοβουλιών που κοιτάζουν το μέλλον.
  • Το ευρωπαϊκό μοντέλο θέτει τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθήσουν οι παγκόσμιοι εταίροι. Να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι αυτή η αύξηση των καλών πρακτικών δεν θα επιτευχθεί μόνο με εισαγωγές από τρίτες χώρες. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις προηγούμενες κρίσεις για τις σπάνιες γαίες, το μαγνήσιο, το γερμάνιο, το γάλλιο και την πιο πρόσφατη κρίση που αφορούσε τον γραφίτη.

Τα υπάρχοντα και μελλοντικά νέα ορυχεία στην ΕΕ θα ενισχύσουν την ασφάλεια των αλυσίδων προμήθειας πρώτων υλών της κοινότητας και θα μετριάσουν τις ανισότητες, μειώνοντας τους κινδύνους εφοδιασμού, προωθώντας την καινοτομία και επιδεικνύοντας πώς να εξισορροπούνται βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές εξόρυξης, διατηρώντας παράλληλα ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, απλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε ακίνητοι. Προέχει η διατήρηση της τρέχουσας παραγωγής και των μεριδίων της ζήτησης, αλλά πρέπει να ανακαλύπτουμε νέες δυνατότητες και να αναπτύσσουμε νέες υποδομές, γεγονός εξίσου σημαντικό.

Έρευνα νέων κοιτασμάτων

Η ευρωπαϊκή εξορυκτική βιομηχανία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδική μνεία της έρευνας στο πλαίσιο του νόμου περί κρίσιμων πρώτων υλών, μαζί με καθοδήγηση για να διασφαλιστεί ότι οι αρχές μπορούν να υποστηρίξουν τις απαραίτητες και υπεύθυνες δραστηριότητες έρευνας, οι οποίες θα βοηθήσουν στην απελευθέρωση του πολυπόθητου δυναμικού εξόρυξης της Ευρώπης. Και αυτό διότι η έρευνα είναι μια δραστηριότητα έντασης κεφαλαίου, απαραίτητη για την αναπλήρωση των μειούμενων αποθεμάτων. Αν και συνδέεται στενά με την εξόρυξη, η έρευνα είναι μια ξεχωριστή οικονομική δραστηριότητα, με διαφορετικό προφίλ επιπτώσεων. Σε ολόκληρη την Ευρώπη την τελευταία δεκαετία και περισσότερο, έχουμε δει τον συνολικό αριθμό των αδειών έρευνας να μειώνεται και όταν χορηγούνται να υπόκεινται σε σημαντικές καθυστερήσεις.

Αναγνώριση των δυνατοτήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εγκαθιδρύσει τις απαραίτητες αγορές για να υποστηρίξει την ανάγκη του εξορυκτικού τομέα της Ευρώπης για συνεχείς επανεπενδύσεις, ώστε να συνεχίσει να οδηγεί τις βελτιώσεις στα κορυφαία επίπεδα ενεργειακής απόδοσης και βιωσιμότητας παγκοσμίως.

Η εξορυκτική βιομηχανία της Ευρώπης είναι η πιο αποτελεσματική στον κόσμο. Για παράδειγμα, στη Σκανδιναβία, γίνεται εξόρυξη μεταλλευμάτων χαλκού που σε άλλες περιοχές του κόσμου απλά δεν θα ήταν βιώσιμη. Η εξόρυξη ποτάσας της Ευρώπης είναι παγκοσμίως στην κορυφή όσον αφορά την αποδοτική κατανάλωση ενέργειας. Αυτή η απόδοση έχει τις ρίζες της στην ευρηματικότητα της ευρωπαϊκής γνώσης εξόρυξης, αναπτύσσοντας συνεχώς καινοτόμες τεχνολογίες για τη συγχώνευση ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σεναρίων με τη συνεχιζόμενη μετάβαση στη βιωσιμότητα. Και αυτή η απόδοση και η καινοτομία απαιτεί συνεχείς και σημαντικές επανεπενδύσεις και απορρόφηση του κόστους.

Εξισορρόπηση των κανονιστικών συνθηκών αδειοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ορυχείου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι η ισχύουσα και η μελλοντική νομοθεσία αναγνωρίζει δεόντως ότι τα αποτελέσματα μεταξύ των εξορυκτικών φάσεων είναι εγγενή στις βιώσιμες εργασίες εξόρυξης, απαιτώντας τους απαραίτητους συμβιβασμούς στα όρια που τίθενται από τη φυσική και τη χημεία.

Και αυτό διότι επιπτώσεις μεταξύ των διαφόρων εργασιών και φάσεων είναι σύνηθες φαινόμενο στις εργασίες εξόρυξης. Για παράδειγμα, η μείωση της ρύπανσης των υδάτων μέσω οσμωτικών φίλτρων οδηγεί σε εκτίναξη της κατανάλωσης ενέργειας. Πρόκειται για συμβιβασμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικούς κανονισμούς για να διασφαλιστεί ότι τα όρια που τίθενται από τη φυσική και τη χημεία αναγνωρίζονται επαρκώς ή τουλάχιστον ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που να αναγνωρίζει ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε ανταγωνιστικούς στόχους ταυτόχρονα. Αυτό αφορά τις οριακές τιμές που έχουν τεθεί τόσο χαμηλά που οι συσκευές μέτρησης δεν μπορούν να τις καταχωρίσουν ή τις επιβαρύνσεις κόστους που μόνο η ΕΕ επιβάλλει στη μεταλλευτική της βιομηχανία.

Ασφάλεια κανονιστικού πλαισίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ένα σταθερό και σωστά ενοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά το περιβάλλον, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και άλλα σχετικά θέματα που επηρεάζουν τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Και ο λόγος είναι ευκόλως κατανοητός. Η εξόρυξη είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση με απόδοση των επενδύσεων σε βάθος δεκαετιών. Η βιομηχανία εξόρυξης της ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η σταθερότητα του κανονιστικού πλαισίου στην ΕΕ καθίσταται καθοριστική για τη διατήρηση των σημερινών επιπέδων εξόρυξης ή την επέκτασή τους στο μέλλον. Οι κανονιστικές απαιτήσεις επηρεάζουν τόσο τις επενδύσεις όσο και το λειτουργικό κόστος λειτουργίας (OPEX). Η αβεβαιότητα και η αστάθεια των τελευταίων εμποδίζουν την ελκυστικότητα των επενδύσεων στη βιομηχανία εξόρυξης της ΕΕ.

Η ΕΕ έχει το τεράστιο πλεονέκτημα των σταθερών, αξιόπιστων θεσμών, του κράτους δικαίου και ενός κατάλληλου φορολογικού ρυθμιστικού πλαισίου. Η βεβαιότητα και σταθερότητα είναι απαραίτητη όταν πρόκειται για ένα καλά ενοποιημένο πλαίσιο περιβαλλοντικής, ενεργειακής, κλιματικής και άλλης νομοθεσίας που επηρεάζει τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Πολιτική αναγνώριση κοινωνικοοικονομικών ωφελειών

Τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναγνωρίσει δεόντως και να συνυπολογίσει πλήρως σε όλους τους τομείς της νομοθεσίας τα ευρύτερα και μακροπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά οφέλη και ευκαιρίες από την επιλογή μεγαλύτερης εξόρυξης πρώτων υλών στην Ευρώπη.

Η εξόρυξη είναι μια δραστηριότητα υψηλής εξειδίκευσης, με εταιρείες που παρέχουν εκπαίδευση STEM και επανεκπαίδευση δεξιοτήτων και ανάπτυξης ικανοτήτων. Επιπλέον, τα έργα εξόρυξης απαιτούν συχνά την κατασκευή νέων υποδομών, ειδικά όταν βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές π.χ. παροχή ρεύματος για λειτουργικές ανάγκες, δίκτυα μεταφορών όπως δρόμοι, σιδηροδρομικά δίκτυα ή λιμάνια για κατασκευές και πρόσβαση σε αγορές, καθώς και στέγαση, υποδομές για το επιχειρείν και υποδομές για την παροχή υπηρεσιών στους εργαζομένους.

Η ανάπτυξη υποδομών όχι μόνο δημιουργεί θέσεις εργασίας, αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να ωφελήσει ανεξάρτητα τις κοινότητες πέρα από την άμεση αξία για ένα ορυχείο και πέρα από τη διάρκεια ζωής του. Η σωστή πολιτική αναγνώριση αυτών των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί το σωστό επίπεδο υποστήριξης και αποδοχής των συνεχιζόμενων και διευρυμένων εργασιών εξόρυξης στην ΕΕ.

Η Χαλκιδική δείχνει το δρόμο

Όλα αυτά που ζητά η εξορυκτική βιομηχανία από την ΕΕ για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής, οικονομοτεχνικής και κοινωνικής «άδειας λειτουργίας», προϋποθέτουν και την συμμόρφωση των εταιριών με τα νέα πρότυπα και τις αρχές της βιώσιμης εξόρυξης.

Στις παρυφές της Ευρώπης, στη δική μας Χαλκιδική, μια ελληνική εταιρεία, η Ελληνικός Χρυσός, η οποία διαχειρίζεται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, έχει φροντίσει εδώ και πολύ καιρό να ευθυγραμμιστεί με τις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης – κάποιες φορές και πριν αυτό γίνει απαιτητό από το νομοθετικό πλαίσιο.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Ελληνικός Χρυσός έχει ιδιαίτερα έντονο κοινωνικό αντίκτυπο σύμφωνα με τα κριτήρια ESG τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε αυτή.

Έτσι, το 2023, η Ελληνικός Χρυσός υλοποίησε ένα ευρύ κύκλο διαβουλεύσεων στην τοπική κοινωνία, με στόχο τη συνδιαμόρφωση στόχων και την από κοινού χάραξη της στρατηγικής ΕΚΕ, για την ορθολογικότερη διάθεση των $80 εκατ., που έχει δεσμευθεί μέσω του νέου επενδυτικού σχεδίου να διαθέσει σε βάθος 25ετίας σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα, για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Και πέρα από τις πολλαπλές κοινωνικές επενδύσεις (χορηγίες, έργα, υποστήριξη κοινότητας, εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.ά.), ο Δήμος Αριστοτέλη έλαβε επιπλέον €3,5 εκατ. σε μεταλλευτικά τέλη, δεδομένου ότι η δραστηριότητα ασκείται αποκλειστικά εντός των ορίων του. Με τη θέση του υπερσύγχρονου μεταλλείου των Σκουριών σε εμπορική παραγωγή από τα τέλη 2025 και τη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας του μεταλλείου της Ολυμπιάδας, το εν λόγω ετήσιο έσοδο προβλέπεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς ο υπολογισμός του είναι άμεσα συνυφασμένος με την αξία των πωληθέντων μετάλλων.

Την περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας υπαγορεύουν οι ενέργειες της εταιρείας με το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, την Παράλληλη Αποκατάσταση, την ορθολογική Διαχείριση Υδάτων, την καινοτόμο Διαχείριση Μεταλλευτικών Καταλοίπων, τη Διαχείριση της Βιοποικιλότητας αλλά και η δέσμευση για Μετριασμό των Εκπομπών Αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2030.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση διέπεται από καθορισμένες και αναγνωρισμένες Πολιτικές και Διαδικασίες, Πολιτικές κατά της Δωροδοκίας και κατά της Διαφθοράς και μια επικαιροποιημένη Κανονιστική Συμμόρφωση διεθνώς αναγνωρισμένη.

Η Χαλκιδική –και η Ελλάδα– δείχνει το δρόμο λοιπόν και συμμετέχει στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής εξορυκτικής βιομηχανίας για την περαιτέρω απεξαρτοποίηση της ΕΕ από τρίτες χώρες, την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων και στην δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς, με διπλό στόχο πάντα την ομαλή Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια σημαντική ευκαιρία για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων χαλκού στην Ελλάδα προσφέρει η άνοδος της τιμής του μετάλλου.

Την περασμένη Παρασκευή, η τιμή του χαλκού (3 month contract) στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) ξεπέρασε ακόμα και το -ψυχολογικό- φράγμα των 10.000 δολαρίων ανά μετρικό τόνο, σκαρφαλώνοντας έως και τα 10.033,50 δολάρια, υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2022.

Την προσοχή των επενδυτών συγκέντρωσε η πρόταση εξαγοράς της Anglo American από την BHP Billiton (η οποία απορρίφθηκε από τους μετόχους της πρώτης), καθώς ενισχύει τις αισιόδοξες προσδοκίες για την πορεία της τιμής του μετάλλου τα επόμενα χρόνια. Από την αρχή του έτους, ο χαλκός ενισχύεται πάνω από 13% και περίπου 50% από τα επίπεδα στα οποία διαπραγματευόταν πριν την πανδημία.

Ο χαλκός είναι ένα μέταλλο που ήδη χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και η χρήση του αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια από τις ανάγκες που δημιουργεί η πράσινη μετάβαση. Οι προβλέψεις για την πορεία των τιμών είναι θετικές, αν και κινούνται σε ένα μεγάλο εύρος. Πάντως, όσον αφορά την φετινή άνοδο, εκτιμάται ότι τροφοδοτείται περισσότερο από τις προσδοκίες παρά από τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς, δηλαδή την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η πορεία της τιμής του χαλκού αντανακλά σε ένα βαθμό και τις προσδοκίες για τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και την πορεία της ζήτησης στην Κίνα. Οι δείκτες σχετικά με τα δύο παραπάνω μεγέθη δείχνουν, προς το παρόν, σημάδια επιβράδυνσης και όχι ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση, η αναμενόμενη αύξηση της τιμής του χαλκού τα επόμενα χρόνια δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον και για την αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων. Σε άρθρο του, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), ο επικεφαλής της Ελληνικός Χρυσός, Χρήστος Μπαλάσκας, επισημαίνει ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα, όπως αυτό στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, τα οποία μπορούν να καταστήσουν τη χώρα μας σημαντικό παραγωγό χαλκού και μάλιστα επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Όπως αναφέρει ο κ. Μπαλάσκας, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας η εταιρεία υλοποιεί μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, που ξεπερνά τα 3 δισ. δολάρια. Η επένδυση αυτή φιλοδοξεί, με την έναρξη λειτουργίας του μεταλλείου των Σκουριών, να καταστήσει την Ελλάδα ηγέτιδα δύναμη στην παραγωγή χαλκού και χρυσού στην Ευρώπη.

Ο κ. Μπαλάσκας σημειώνει επίσης ότι αναμένεται κατακόρυφη αύξηση της τιμής του τα επόμενα χρόνια, λόγω της υψηλής ζήτησης που καταγράφει για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης -η κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων απαιτεί περίπου 4 φορές περισσότερο χαλκό από τα συμβατικά-, για την ανάπτυξη υποδομών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αλλά και πλήθος άλλων εφαρμογών, όπως οι κατασκευές, οι τηλεπικοινωνίες και η ιατρική.

[ΠΗΓΗ: https://www.energygame.gr/, του Γιώργου Κωστούλα, 29/4/2024]

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΤΟ CNN GREECE: ΚΡΙΣΙΜΑ ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στον ρόλο που έχουν τα ορυκτά στο ζήτημα του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού αναφέρθηκε ο κ. Χρήστος Μπαλάσκας, Πρόεδρος, Ελληνικός Χρυσός – Vice President για την Ελλάδα, El Dorado Gold, μιλώντας στον διευθυντή του CNN Greece, κ. Δημήτρη Πεφάνη. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπαλάσκας δήλωσε πως ο μετασχηματισμός «χωρίς τα κρίσιμα και στρατηγικά ορυκτά και πρώτες ύλες» δεν είναι εφικτός.

Η ανάγκη για τα κρίσιμα ορυκτά είναι τεράστια, τόνισε ο κ. Μπαλάσκας ο οποίος αναφέρθηκε σε project όπως αυτό στις Σκουριές, όπου εκτός από χρυσό, γίνεται και παραγωγή χαλκού.

Όπως είπε, πρόκειται για ένα μέταλλο με σημαντικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση, το οποίο θα βάλει στον χάρτη την ελληνική οικονομία και θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές προοπτικές, ως προς την απεξάρτηση της από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, ο κ. Μπαλάσκας σημείωσε πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πρόκληση για τον κλάδο των ορυκτών.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τις δηλώσεις του κου Μπαλάσκα:

[ΠΗΓΗ: https://www.cnn.gr/, του Δημήτρη Πεφάνη, 11/4/2024]