Tag Archives: Μακεδονία

Β. ΛΑΜΠΑΚΗΣ – Γ. ΖΟΥΜΠΑΣ: ΝΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ – ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Όσοι έχουμε ζήσει από πρώτο χέρι την ιστορία των Σκουριών, όπως αυτή διαδραματίστηκε από το 2010 και έπειτα, το τελευταίο 6μηνο βιώνουμε μια παραδοξότητα από τους “πατριώτες του περιβάλλοντος”, κατά κόσμον antigold, για την οποία αδυνατούμε να βρούμε λογική εξήγηση.

Τι εννοούμε. Ενώ πριν και μετά την συμφωνία των Πρεσπών για την μετονομασία της ΠΓΔΜ σε Βόρεια Μακεδονία δεν έχουν σταματήσει να εκδίδονται ψηφίσματα και να διοργανώνονται συλλαλητήρια διαμαρτυρίας σε ολόκληρη την χώρα, ηχηρή είναι η απουσία από όλα αυτά δύο δημάρχων με περισσή εμπειρία σε τέτοιες δράσεις.

Αναφερόμαστε στους κ. Λαμπάκη και κ. Ζουμπά. Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ο ένας, εκτελών χρέη δημάρχου Αριστοτέλη ο έτερος από τον Απρίλιο του 2015. Και οι δύο μαζί διαπρύσιοι κήρυκες κατά των εξορύξεων και της γενικότερης αξιοποίησης των ορυκτών πόρων εντός και εκτός των δήμων τους αλλά και σ’ ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια.

Και ενώ αμφότεροι έχουν εκδώσει ψηφίσματα, δελτία τύπου και έχουν λάβει μέρος σε δεκάδες συλλαλητήρια εναντίον της επένδυσης χρυσού σε Χαλκιδική και Έβρο αντίστοιχα, εντύπωση κάνει η παντελής απουσία και σιωπή τους τους από τα συλλαλητήρια και τα ψηφίσματα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.

Το λέμε αυτό γιατί πολύ συχνές ήταν οι αναφορές που έκαναν για παράδειγμα από κοινού στην “στην πατρίδα του Αριστοτέλη και στην ακριτικές θερμοπύλες δηλαδή την Αλεξανδρούπολη, που δέχονται εισβολή από Καναδούς κατακτητές” και πολλά άλλα και όσοι τους άκουγαν τότε, αναρωτιούνται που χάθηκε αυτός ο φορτισμένος πατριωτικός λόγος που άρθρωναν με περισσή ευκολία μόλις πέρσι…

Μπορεί και φέτος σε κατ΄ιδίαν συζητήσεις τους, πριν ξεσπάσει η θύελλα με την ονοματοδοσία των Σκοπίων.

Η φωτογραφία της ανάρτησης είναι από το antigoldgr.org.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.com, 12/7/2018]

ΠΡΩΤΟΣ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ

Παρόντες ηχηρά και οι μητροπολίτες της Β. Ελλάδας αλλά και οι πανεπιστημιακοί καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια από την Ήπειρο μέχρι τη Θράκη.

Μια συγκέντρωση που ως γνωστόν συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας Τζιτζικώστα Απόστολου με σκοπό να δημιουργηθεί ένα θεσμικό «εργαλείο» πίεσης ώστε να μην κυρωθεί ποτέ στην ελληνική βουλή η συμφωνία μεταξύ Τσίπρα– Ζάεφ για την εκχώρηση της ονομασίας της Μακεδονίας στα Σκόπια.

Εντωμεταξύ ξεκάθαρη θέση για το θέμα της ελληνικότητας της Μακεδονίας και της συμφωνίας των Πρεσπών έχουμε από το Αγιο Ορος. Μετά από κοινή Σύναξη των Αντιπροσώπων των Ιερών Μονών εκδόθηκε ανακοίνωση για το θέμα στην οποία χαρακτηρίζεται προδοτική η αναγνώριση «μακεδονικής γλώσσης» και «μακεδονικής εθνικότητος» από την Ελλάδα.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους μετά πολλής συνοχής καρδίας και θλίψεως επληροφορήθη την, παρά τας αντιδράσεις συσσώμου του ελληνικού λαού, συνυπογραφήν της Συμφωνίας των Πρεσπών περί της ονομασίας της γείτονος χώρας των Σκοπίων.

Ασφαλώς ως χριστιανοί οφείλομεν να επιδιώκωμεν με όλας τας δυνάμεις μας την ενότητα όλων των Ορθοδόξων, την θεραπείαν των σχισμάτων, την ειρηνικήν κατάστασιν και την παντί τρόπω αποφυγήν δημιουργίας εστιών θρησκευτικού και εθνοφυλετικού φανατισμού και μίσους. Ούτως η επίλυσις του χρονίζοντος προβλήματος της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων και η πλήρης αποκατάστασις των σχέσεων των δύο χωρών είναι επιθυμητή, πολλώ μάλλον καθώς το Αγιώνυμον Όρος επισκέπτονται κατ’ έτος πολλοί προσκυνηταί εκ της γείτονος χώρας, οι οποίοι ευρίσκουν εις αυτό πνευματικήν ανάπαυσιν, εις ατμόσφαιραν γνησίας πνευματικής ενότητος και αγάπης.

Εν τούτοις, δεν είναι δυνατόν, εν ονόματι των ως άνω αγαθών στόχων, η επίλυσις αυτού του μείζονος εθνικού προβλήματος να επιχειρήται με προχείρους, αδιαφανείς και συνοπτικάς διαδικασίας, με την υιοθέτησιν θέσεων αντιθέτων προς την επιστημονικήν αλήθειαν, την ιστορικήν πραγματικότητα και την ιστορικήν μνήμην, με τρόπον ο οποίος προσβάλλει την εθνικήν συνείδησιν του ελληνικού λαού. Δεν είναι δυνατόν να υιοθετώνται υπό της Ελληνικής Πολιτείας δεσμευτικαί διεθνείς συμφωνίαι, αι οποίαι, όπως αποδεικνύουν και αι συνεχιζόμεναι και κλιμακούμεναι λαϊκαί αντιδράσεις, δεν είναι αποδεκταί υπό της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας.

Ειδικώτερον, ως Αγιορείται μοναχοί, φορείς και φύλακες μιας υπερχιλιετούς ιστορικής, πνευματικής και πολιτιστικής παραδόσεως και κληρονομίας, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθώμεν την εκχώρησιν της μακεδονικής ταυτότητος εις γλώσσαν και εις έθνος ουδεμίαν σχέσιν έχοντα προς την αρχαίαν ελληνικήν μακεδονικήν διάλεκτον και το ελληνικόν φύλον των αρχαίων Μακεδόνων.

Αδυνατούμεν να κατανοήσωμεν ότι είναι δυνατόν Έλληνες πολιτικοί, κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων, μεταξύ αυτών δε Καθηγηταί Πανεπιστημίου, να συνυπογράφουν την εκχώρησιν της μακεδονικής γλώσσης και ιθαγενείας εις λαόν αποδεδειγμένως σλαβικής, ως επί το πλείστον, γλώσσης και εθνικής καταγωγής! Καλούμεν το Ελληνικόν Κοινοβούλιον και την Ελληνικήν Κυβέρνησιν να σεβασθούν την βούλησιν του ελληνικού λαού και την ιστορικήν αλήθειαν.

Το Άγιον Όρος, ως εν ανεκτίμητον πνευματικόν και ιστορικόν κέντρον της Μακεδονίας και της πατρίδος μας, ένθα από αρχής της συστάσεως αυτού συνυπάρχουν ειρηνικώς Ορθόδοξοι διαφορετικής γλώσσης και εθνοφυλετικής καταγωγής, θεωρεί ως περιφρόνησιν της ιστορίας και της αληθείας και ως προδοσίαν της εθνικής συνειδήσεως του Ελληνισμού, την αναγνώρισιν «μακεδονικής γλώσσης» και «μακεδονικής εθνικότητος» υπό της Ελληνικής Πολιτείας.

Είθε η Έφορος του Αγίου Όρους Υπεραγία Θεοτόκος να φωτίση τους κρατούντας, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα σφάλματά των, να προβούν εις την διόρθωσίν των και να επιτευχθή εν τέλει μία συμφωνία, η οποία θα σέβεται την αλήθειαν και θα αποτελέση την βάσιν δια την ενότητα και την ειρηνικήν συμπόρευσιν των δύο ομοδόξων λαών, εντός των κόλπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω».

[ΠΗΓΗ: https://www.thraki.com.gr/, 27/6/2018, https://www.vimaorthodoxias.gr/, 26/6/2018]

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: “ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ”

Με μία ιστορική ομιλία άνευ προηγουμένου ο Μίκης Θεοδωράκης άφησε το δικό του στίγμα στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο της πλατείας Συντάγματος.

Ο κορυφαίος Έλληνας μουσικοσυνθέτης έστειλε το μήνυμα στην κυβέρνηση πως θα πρέπει να ρωτήσει τον ελληνικό λαό για την χρήση του όρου «Μακεδονία».

«Η θέση του ελληνικού λαού είναι αρκετά σαφής που δεν χρειάζεται δημοψήφισμα. Αν όμως μια κυβέρνηση διανοηθεί να βάλει την υπογραφή της χώρας σε οποιαδήποτε συμφωνία που περιέχει το όνομα Μακεδονία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πρέπει να ρωτήσει τον ελληνικό λαό», τόνισε.

Στην συγκλονιστική ομιλία του ο ίδιος ανέφερε: «Ναι, είμαι πατριώτης διεθνιστής και συνάμα περιφρονώ και μάχομαι το φασισμό. Σε όλες του τις μορφές και προπαντός στην πιο απατηλή και επικίνδυνη μορφή του. Την αριστερόστροφη».

Ο ίδιος άνοιξε την ομιλία του αναφερόμενος στην επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι του από ομάδα αντιεξουσιαστών. «Καλοί μου Έλληνες, αδέρφια μου φασίστες ρατσιστές τρομοκράτες αναρχικοί τραμπούκοι θα μάθατε ασφαλώς ότι οι πατριώτες μας που μας κυβερνούν οι αριστεριστές μάζευαν υπογραφές και χθες έριξαν μπογιές στο σπίτι μου για να με εμποδίσουν να μιλήσω μπροστά σε σένα κυρίαρχε λαέ. Για να μην μιλήσω με λόγια σταράτα πατριωτικά φλογερά και ασυμβίβαστα όπως έμαθα να μιλώ σε όλη μου τη ζωή και όπως εσύ με δίδαξες κυρίαρχε ελληνικέ λαέ.

Και συνέχισε: «Σήμερα το πρωί έλαβα μια ποιητική συλλογή από τη Θεσσαλονίκη και σας διαβάζω ένα σημαδιακό απόσπασμα

«Το πνεύμα με το Θαλή του Θουκυδίδη τον Πρωταγόρα τους τραγικούς την τόλμη του Θεμιστοκλή και του Κολοκοτρώνη».

Φίλοι και φίλες αφιερώνω την ομιλία μου στον Έλληνα που μας έβγαλε από τον οθωμανικό ζυγό και που έφερνε σαν σήμερα 4 Φλεβάρη 1843 τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Εγώ δεν ντρέπομαι όπως οι εθνομηδενιστές που μας κυβερνούν να παραμένω πιστός στις ιερές σκιές των προγόνων μας που μας δίδαξαν την αγάπη για την πατρίδα και το έθνος».

Ο μουσικοσυνθέτης σημείωσε ότι τυχόν υποχώρηση αναφορικά με το όνομα «Μακεδονία» θα έχει ολέθρια αποτελέσματα. «Φτάσαμε στο θλιβερό σημείο να είμαστε σήμερα αναγκασμένοι α απολογούμαστε για τον πατριωτισμό μας. Νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούμε τα λάθη και τις ευθύνες μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Σας ρωτώ: Έχουμε ευθύνες; Η μόνη λύση είναι να αφήσουμε τους Σκοπιανούς να πιστεύουν στον εθνικό τους μύθο. Κι εμείς να παραμένουμε ανένδοτοι στην ελληνικότητα της Μακεδονίας. Το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών το 1992 αποφάσισε για μια εθνική κοινή γραμμή πλεύσης. Σε μια ονομασία που δεν θα περιέχει καθόλου και με κανένα τρόπο τη λέξη Μακεδονία. Με γεωγραφικούς ή άλλους προσδιορισμούς, όπως άνω, κάτω ή επί τα αυτά. Ή χειρότερα ακόμα το “Νέα Μακεδονία”. Γιατί διαγράφει την ιστορικότητά της. Τυχόν υποχώρηση από αυτή τη γραμμή θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για τη χώρα. Εάν υποχωρήσουμε είναι σαν να ανοίγουμε διάπλατα τα σύνορά μας σε αυτούς που μας απειλούν ανοιχτά και ξεδιάντροπα».

«Η Μακεδονία είναι μία. Και ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική. Ζήτω ο ελληνικός λαός» τόνισε κλείνοντας την ομιλία του, ο Μίκης Θεοδωράκης.

Δείτε ολόκληρη την ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο βίντεο εδώ

 

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.gr, 4/2/2018]

 

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Β. ΕΛΛΑΔΑ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥΣ

marketnews_samaras_11

Σε τριήμερη περιοδεία μετατράπηκε τελικά η διπλή άνοδος στον Βορρά του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. επρόκειτο να ανεβεί στη Μακεδονία σήμερα, για να μιλήσει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, και στη συνέχεια να επανέλθει το Σάββατο το πρωί, προκειμένου να πάρει μέρος στην προσυνδιάσκεψη του κόμματος, που θα γίνει στην Ξάνθη. Τελικά, για να κινητοποιηθούν οι κομματικές οργανώσεις, που μετά τις εκλογές δεν είναι ιδιαίτερα ζεστές, επικράτησαν άλλες σκέψεις. Έτσι, ο πρόεδρος της Ν.Δ. ξεκινά από σήμερα τριήμερη περιοδεία στον Βορρά, και πιο συγκεκριμένα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ο κ. Σαμαράς θα κάνει αρχή με τη σημερινή έναρξη των εργασιών του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που θα διεξαχθεί στο Πόρτο Καρράς της Χαλκιδικής. Εκεί θα συναντηθεί και με τους μεταλλωρύχους που εργάζονται στις Σκουριές. Το ραντεβού επρόκειτο να γίνει πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά, λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων του κ. Σαμαρά, είχε αναβληθεί. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ν.Δ. θα περιοδεύσει σε δύο δήμους του νομού Σερρών που επλήγησαν πρόσφατα από ης πλημμύρες. Αύριο είναι προγραμματισμένες στη Θεσσαλονίκη επαφές με εκπροσώπους φορέων, θυμίζοντας προεκλογική περίοδο και ημέρες ΔΕθ. Συγκεκριμένα, ο κ. Σαμαράς θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των τοπικών επιμελητηρίων, τους πρυτάνεις του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον πρόεδρο του ΑΤΕΙΘ, στη συνέχεια θα συναντηθεί με τους υποψήφιους βουλευτές των τελευταίων εκλογών, ενώ θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση της Διοικούσας της Ν.Δ., που θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος. Έπειτα, θα αναχωρήσει για την Ξάνθη, όπου το Σάββατο το πρωί θα μιλήσει στη δεύτερη προσυνδιάσκεψη του κόμματος.

[ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 07/05/2015]