Author Archives: metalleiachalkidikis

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υπάρχουν «μύθοι και αλήθειες» γύρω από τη νέα επενδυτική συμφωνία της Ελληνικός Χρυσός με το Ελληνικό Δημόσιο κι αυτές παρέθεσαν πηγές της εταιρίας.

Fake News: Η νέα συμφωνία αφήνει την εταιρεία χωρίς κανέναν περιβαλλοντικό έλεγχο, για τη χρήση υδάτων, τη διαχείριση αποβλήτων και την προστασία των αρχαίων της περιοχής. Η εταιρεία μάλιστα απαλλάσσεται από την ευθύνη να υποβάλλει νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων!

ΑΛΗΘΕΙΑ: Με τη νέα συμφωνία οι έλεγχοι ενισχύονται, δεν μειώνονται, ενταγμένοι σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Οι υπηρεσίες του Δημοσίου θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την συμμόρφωση της Ελληνικός Χρυσός με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Πλέον των κρατικών ελέγχων, δημιουργούνται επιπρόσθετοι ελεγκτικοί μηχανισμοί από ανεξάρτητο, πιστοποιημένο, και εγνωσμένου κύρους οργανισμό με την παρουσία Ανεξάρτητου Ελεγκτή, ο οποίος θα διασφαλίζει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της σύμβασης επιτείνοντας τη συχνότητα και αποτελεσματικότητα των ελέγχων, πάντα υπό την εποπτεία του Δημοσίου.

Ανάλογη πρακτική εφαρμόζεται εδώ και 25 χρόνια στα μεγαλύτερα έργα της χώρας με τον θεσμό του Ανεξάρτητου Μηχανικού, πρακτική με την οποία διασφαλίζεται πρόσθετη αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Παράλληλα, η Ελληνικός Χρυσός θα προβεί σε υποβολή νέας ΜΠΕ μέσα στο τρέχον έτος, αναγνωρίζοντας ότι το νέο επενδυτικό σχέδιο επιφέρει αλλαγές στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των μεταλλείων. Συνολικά, στην περιοχή θα εφαρμόζεται ένα από τα υποδειγματικότερα παγκοσμίως προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Όσον αφορά τη διαχείριση αρχαιολογικών ευρημάτων, το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να καταρτίσει και να υπογράψει με την εταιρεία Μνημόνιο Συναντίληψης για τη διαχείριση, την προστασία και τη μεταφορά των αρχαιοτήτων υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για όλα τα μεγάλα ιδιωτικά έργα.

Fake news: Το μεταλλείο στις Σκουριές θα στραγγίσει τα νερά της περιοχής.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδάτων που εφαρμόζεται και θα αναβαθμιστεί, διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα νερά της περιοχής δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην υδροδότηση των χωριών. Στην περιοχή των Σκουριών ρέουν ετησίως 13 εκατ. κυβικά μέτρα νερού στη θάλασσα. Για τις μεταλλευτικές εργασίες θα χρησιμοποιούνται μόνο 1,5 εκ. κυβικά.

Άλλα 500.000 κυβικά μέτρα καλύπτουν τις ετήσιες ανάγκες της περιοχής (Στρατώνι, Ιερισσός, Νέα Ρόδα και Ουρανούπολη). Τα νερά που θα αντλούνται για την αποστράγγιση του μεταλλείου των Σκουριών θα επανεισπιέζονται στο έδαφος και θα καταλήγουν στον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα ώστε να εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα η απρόσκοπτη υδροδότηση δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην υδροδότηση των χωριών γύρω από το μεταλλείο.

Fake news: Καταστρέφεται το αρχέγονο δάσος των Σκουριών.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Το δάσος των Σκουριών αποψιλώνεται συστηματικά για παραγωγή καυσόξυλων από τοπικούς παραγωγούς, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αρχέγονο. Ωστόσο, η όποια παρέμβαση στην περιοχή από τη δραστηριότητα της εταιρείας γίνεται με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειών, ενώ στις περιοχές όπου ολοκληρώνονται τα επιμέρους έργα, το φυσικό τοπίο αποκαθίσταται άμεσα και παράλληλα με την εξέλιξη των υπολοίπων έργων.

Fake news: Οι περιοχές γύρω από τις Σκουριές θα πνιγούν από τη σκόνη του μεταλλείου που περιλαμβάνει αμίαντο και καρκινογόνα υλικά.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Δεν θα υπάρξει καμία όχληση από τα επίπεδα σκόνης που θα προκύψουν από τη μεταλλευτική δραστηριότητα στις Σκουριές, καθώς θα είναι κατά πολύ χαμηλότερα από τα επιτρεπτά και σχεδόν αμελητέα και δεν παρουσιάζουν καμία επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία ή στο φυσικό περιβάλλον. Άλλωστε, πολλαπλές επιστημονικές ανεξάρτητες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι το κοίτασμα των Σκουριών δεν περιέχει αμίαντο ούτε καρκινογόνα υλικά.

Fake news: Επιτρέπεται η χρήση κυανίου που έχει απαγορευτεί.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η κυάνωση είναι αναγνωρισμένη ασφαλής διεθνής βιομηχανική πρακτική και εφαρμόζεται στη συντριπτική πλειονότητα των μεταλλείων χρυσού σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, το κυανιούχο νάτριο χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των μετάλλων εδώ και 50 χρόνια στην περιοχή σε αμελητέες ποσότητες και με απόλυτα ασφαλή τρόπο. Κατά τη διάρκεια αυτής της παραγωγικής διαδικασίας δεν προκύπτει εκπομπή ή έκλυση κυανιούχων στο περιβάλλον διότι ότι οι δραστηριότητες που το χρησιμοποιούν λειτουργούν σε κλειστό κύκλωμα.

Fake news: Ο Κοκκινόλακκας κινδυνεύει να καταρρεύσει επειδή βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο Κοκκινόλακας αποτελεί έναν υπερσύγχρονο χώρο απόθεσης των μεταλλευτικών καταλοίπων, που έχει σχεδιαστεί με τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές.

Ο γεωτεχνικός σχεδιασμός του Κοκκινόλακκα έχει λάβει υπόψη του τη γεωμορφολογία της περιοχής και εκτίμηση επικινδυνότητας που επιβεβαιώνει τη σταθερότητα του έργου ακόμα και σε ακραίες συνθήκες και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

Στην κατασκευή του έχει εφαρμοστεί σύστημα αδιαπέρατης στεγάνωσης με χρήση 4 διαφορετικών υλικών με τις πλέον υψηλές προδιαγραφές αντοχής και προστασίας του υπεδάφους από φυσικά φαινόμενα, όπως σεισμός και πλημμύρα (σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αντέχει ακόμα και σε σεισμό μεγέθους 7,1 της κλίμακας ρίχτερ με συντελεστή επιτάχυνσης σχεδόν διπλάσιο από αυτόν που προτείνει ο ισχύων Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός).

Παράλληλα, υλοποιείται εκτεταμένο και real-time πρόγραμμα γεωτεχνικής παρακολούθησης του χώρου απόθεσης, τα αποτελέσματα του οποίου βρίσκονται επίσης στην πλατφόρμα του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός.

Με τη νέα Επενδυτική Συμφωνία κατοχυρώνονται όροι προηγμένης μεταλλευτικής δραστηριότητας και περιβαλλοντικής προστασίας. Όλα τα υπόλοιπα είναι μύθοι.

[ΠΗΓΗ: https://www.metrosport.gr/, 19/4/2021]

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 RAPID TESTS ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

Ο Κορωνοϊός είναι εδώ. Με αντανακλαστικά και σε αυτό το κύμα της πανδημίας, διοργανώνουμε με τον ΕΟΔΥ νέο κύκλο rapid tests στην Αρναία.

Την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και από τις ώρες 10.00 έως 14.00 στο χώρο διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς.

Ένας χώρος εύκολα προσβάσιμος από όλους .

Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποκτήσουμε εικόνα για την υγειονομική κατάσταση της περιοχής.

Επιθυμητή φυσικά και η συμμετοχή δημοτών και από κοντινές στην Αρναία Κοινότητες.

Απαραίτητα στοιχεία το ΑΜΚΑ και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για επικοινωνία.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 20/4/2021]

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

Εργασίες καθαρισμού, καλλωπισμού φυτών και συντήρησης πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Αριστοτέλη και πιο συγκεκριμένα στην Μεγάλη Παναγία.

Δείτε εδώ περισσότερες φωτογραφίες

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 20/4/2021]

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΝΕΠΩΣΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Σήμερα επισκεφτήκαμε με το νέο Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους κ. Γεώργιο Σκιαδαρέση, τον Αρχαιολόγο της Εφορείας κ. Θοδωρή Ντόγκα , την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη κα Μαρία Ενεχηλίδου, την Αντιπρόεδρο του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου κα Ελένη Καραντώνα και τη συνεργάτιδά μας σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης κα Μαρία Πάππα το Θεοφύλακτο Κάστρο Νέπωσι Παλαιοχωρίου.

Το Κάστρο Νέπωσι, το “Καστέλλι” του Παλαιοχωρίου, αποτελεί έναν αρχαιολογικό χώρο μεγάλης αξίας. Πρόκειται για ένα ερειπωμένο φρούριο, το οποίο περιβάλλει έκταση περίπου 15 στρεμμάτων, σε έναν δυσπρόσιτο λόφο που περιτρέχεται από την κοίτη του ποταμού, σε μία περιοχή μοναδικού φυσικού κάλους , με οργιώδη δασική βλάστηση.

Στόχος της επίσκεψης μας να αποκομίσει ο νέος Προϊστάμενος μία ολοκληρωμένη εικόνα του αρχαιολογικού χώρου και να σχεδιάσουμε δράσεις για την αξιοποίησή του.

Προηγήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο Αρναίας και ακολούθησε συζήτηση στο Κοινοτικό Κατάστημα Παλαιοχωρίου, παρουσία του Προέδρου της Κοινότητας κ. Γρηγορίου Κατσιαρμά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσημης θεσμικής ενημέρωσης που είχε ο Προϊστάμενος από το Δήμαρχό μας κ. Στέλιος Βαλιάνος για το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της περιοχή μας .

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 19/4/2021]