Ανακοίνωση Eldorado gold

eldorado-gold-logo

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία κρίνει αναγκαίο να ενημερώσει την Ελληνική κοινωνία, δημόσια και υπεύθυνα, για τις επενδύσεις της στην Ελλάδα, καθώς το οφείλει και στην συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων των περιοχών που δραστηριοποιείται, οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα τις επενδύσεις της.

Οφέλη για την Ελληνική Οικονομία

 • Συνολικές επενδύσεις της εταιρείας μας στην Ελλάδα πάνω από 1 δισ. $ τα προσεχή 5 χρόνια.
 • Αύξηση των εξαγωγών της χώρας κατά 1 δισ. $ κάθε χρόνο από την παραγωγή χρυσού, χαλκού, μολύβδου, ψευδαργύρου και αργύρου στα μεταλλεlα Χαλκιδικής και Θράκης.
 • Η δραστηριότητα μας θα αποφέρει πάνω από 1,6 δισ. Ευρώ σε άμεσους φόρους τα επόμενα 20 χρόνια.
 • Αυξάνουμε την ρευστότητα στην Βόρεια Ελλάδα κατά 800.000 Ευρώ την ημέρα και ενισχύουμε τις λοιπές δραστηριότητες στην περιοχή.
 • Δημιουργούμε πάνω από 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες πολίτες.
 • Από το Φεβρουόριο 2012, που αποκτήσαμε τον έλεγχο των μεταλλεlων, έχουμε ήδη επενδύσει 100 εκ. $ στην Ελλάδα.
 • Μέσα σε ένα χρόνο, έχουμε ήδη τριπλασιάσει το άμεσο εργατοτεχνικό δυναμικό, από 400 σε 1,200 υπαλλήλους.
 • Υλοποιούμε ήδη πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τον Δήμο Αριστοτέλη, με ετήσια χορηγία ύψους 3 εκ. Ευρώ και με προοπτική να υπερβεl τα 8 εκ. Ευρώ ετησίως στη φάση πλήρους ανόπτυξης της επένδυσης.
 • Έχουμε προτεlνει στην Πολιτεlα, σε ανύποπτο χρόνο, τη θέσπιση ειδικού τέλους επί των ιδιωτικών μεταλλευτικών μας παραχωρήσεων στη Χαλκιδική και τη Θράκη.

Η εταιρεία μας: Eldorado Gold

 • Η Eldorado Gold εiναι Καναδική εταιρεία, με έδρα το Βανκούβερ του Καναδό και εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης, με κύκλο εργασιών που ξεπερνάει το 1 δισ. $ ετησίως.
 • Η εταιρεία μας λειτουργεί εργοστάσια παραγωγής μετάλλων και διατηρεί κοιτάσματα σε Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Κίνα και Βραζιλlα.
 • Τον Φεβρουόριο 2012 η εταιρεlα μας εξαγόρασε με διαφανεiς διαδικασ(ες και όρους αγοράς την European Goldfields, και περιήλθαν στον έλεγχό της τα Μεταλλεία Χαλκιδικής.
 • Στην Ελλάδα, η εταιρεlα μας, ελέγχει κατά 95% τα Μεταλλεlα της Χαλκιδικής και κατά 100% τα Μεταλλεlα στη Θράκη.
 • Η εταιρεlα μας θεωρείται σήμερα από τους μεγαλύτερους διεθνεlς επενδυτές στην Ελλάδα.

Προστατεύουμε το Περιβάλλον

Υπηρετούμε πιστά τις πλέον αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

 • Αποκαταστάσεις: Έχουν ήδη ξεκινήσει και υλοποιούνται έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε έκταση 560 στρεμμάτων των παλαιών εκμεταλλεύσεων στο Στρατώνι και την Ολυμπιάδα.
 • Δάση: Περιορίζεται η επέμβαση στην απολύτως αναγκαία δασική έκταση (1.800 στρέμματα) για το έργο στις Σκουριές, καταλαμβάνοντας συνολικά μόλις το 0,09% της συνολικής δασοκάλυψης της Χαλκιδικής, και σε μόλις 0,24% της αντlστοιχης του Δήμου Αριστοτέλη.
 • Σκόνη: Ελέγχουμε την συγκέντρωση σκόνης στο μεταλλείο των Σκουριών σε 5 φορές χαμηλότερα επίπεδα από το όριο Διεθνών Κανονισμών.
 • Νερά Σκουριών: Παραμένει αναλλοlωτη και διασφαλίζεται η ποσότητα και ποιότητα του νερού στους υδροφορείς της περιοχής πάνω σε στοιχεlα του πιο αξιόπιστου φορέα στην Ελλάδα, του ΙΓΜΕ, έτσι ώστε να εξακολουθεί να υπάρχει αφθονία καθαρού νερού και για το μέλλον.
 • Παράλληλη αποκατάσταση: Πρωτοπορούμε σε παγκόσμιο επίπεδο στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διαχεlρισης και αποκατάστασης κατά τα στάδια της παραγωγικής διαδικασlας. Είμαστε περήφανοι γιατί στις Σκουριές, για παράδειγμα, η εξόρυξη του τελευταίου τόνου μεταλλεύματος σημαίνει ταυτόχρονα και την πλήρη αποκατάσταση του μεταλλείου.
 • Εγγuήσεις: Έχουμε ήδη καταθέσει στην Πολιτεία εγγυητική επιστολή ποσού 50 εκ. Ευρώ, για τη πλήρη διασφάλιση των περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.
 • Σύγχρονη Τεχνολογία: Γίνεται πλήρης και καθετοποιημένη αξιοποlηση των μεταλλικών αξιών της περιοχής με χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και υιοθέτηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, σύμφωνα με τις Κοινοτικές οδηγίες.
 • Τοπική κοινωνία: ·Εχουμε δεσμευτεί να συμβάλλουμε, και το κάνουμε ήδη ,στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής σε όλη την έκταση του Δήμου Αριστοτέλη.
 • Συνέργειες: Η μεταλλευτική δραστηριότητα, όπως αποδεικνύει η εμπειρlα πολλών ανεπτυγμένων χωρών, είναι συμβατή με τους άλλους παραγωγικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, η αλιεlα, η κτηνοτροφία, η γεωργία, η μελισσοκομία κ.α., δημιουργώντας θετικές συνέργειες στην κατεύθυνση της συνολικής ανάπτυξης της περιοχής.

Η φιλοσοφiα της Eldorado Gold είναι να τιμά και τηρεί τις δεσμεύσεις της, διατηρώvτας άθικτη την φήμη που έχει δημιουργήσει τα τελευταία 20 χρόνια.