ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οι ιστορικές πηγές απ’ όπου αντλούνται πληροφορίες για την πορεία της αρχαιοελληνικής μεταλλείας. περισσότερα ...
Η ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ Η πρώτη προσπάθεια της αξιοποίησης των σιδηροπυριτών Κασσάνδρας με εμπλουτισμό χρονολογείται στο 1907. περισσότερα ...
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Σήμερα όμως εφαρμόζεται η μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων. περισσότερα ...
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ Τον Ιανουάριο του 2004 το Ελληνικό Κράτος παραχωρεί τα μεταλλευτικά δικαιώματα. περισσότερα ...
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Όπως προκύπτει από την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. περισσότερα ...

ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η πρώτη εκμετάλλευση στις Σκουριές Χαλκιδικής πιθανολογείται στην περίοδο της Ρωμαιοκρατίας. Το τοπωνύμιο Σιδηροκαύσια απαντάται για πρώτη φορά τον 9ο αιώνα και σηματοδοτεί την μετατόπιση του μεταλλευτικού ενδιαφέροντος από τις Σκουριές Χαλκιδικής κοντά στη σημερινή Στρατονίκη. Από τις Σκουριές Χαλκιδικής στα Μεταλλεία Κασσάνδρας η απόσταση είναι μεγάλη και αιώνες μεσολάβησαν.

Οι Σκουριές Χαλκιδικής ξαναήρθαν στο προσκήνιο στις ημέρες μας αφού από εκεί ξεκίνησαν οι εργασίες της επένδυσης για τον χρυσό που κρύβει στα έγκατά της η γης της Χαλκιδικής. Στις Σκουριές Χαλκιδικής εκπονήθηκαν και οι περιβαλλοντικές μελέτες για τις επιπτώσεις της εξόρυξης και το σχέδιο εγκρίθηκε εκτός από τα αρμόδια υπουργεία και από το Συμβούλιο Επικρατείας, κρίνοντας ότι στις Σκουριές Χαλκιδικής μπορεί να ξεκινήσει η σχεδιασμένη εξόρυξη χρυσού και χαλκού.