ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

01/24/2020 11:48 AM

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, για εργαζόμενους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 100 ωρών (80 ώρες θεωρία και 20 ώρες πρακτική). Υλοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας και η επιτυχής συμμετοχή  σε αυτό οδηγεί στην επιδότηση ανά ώρα κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης στο αντικείμενο κατάρτισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 εργαζόμενοι), του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr) και υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotform.com/imegsevee/ergazomenoi_pep_k_makedonias 

Κριτήριο επιλογής όσων πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι αποκλειστικά ο χρόνος υποβολής της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Υποβολή αιτήσεων έως 31/03/2020 και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός ωφελουμένων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις: τηλέφωνο: 2310545967, e-mail: thessaloniki@imegsevee.gr 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις», που υλοποιείταιμέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο;Ε.Κ.Τ.).

 

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com/, 23/1/2020]

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

01/24/2020 11:32 AM

Η ανάκαμψη της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης διαχέεται σε όλη την οικονομία και αποκτά πλέον ευρεία βάση.

Συνεχίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό η βελτίωση του οικονομικού κλίματος για τις ΜμΕ, σύμφωνα με τη νέα έκδοση της Έρευνας Συγκυρίας που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, βάσει έρευνας πεδίου σε δείγμα 1.160 επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ο Δείκτης Εμπιστοσύνης των ΜμΕ συνέχισε την ανοδική πορεία των τελευταίων 5 εξαμήνων επιτυγχάνοντας νέο υψηλό 10ετίας, καθώς έφθασε τις 26 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 8 μονάδων (έναντι ανόδου 5 μονάδων το προηγούμενο εξάμηνο).

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η τάση ανάκαμψης του Δείκτη Εμπιστοσύνης έχει αποκτήσει ευρύτερη βάση. Συγκεκριμένα, η ανοδική πορεία του Δείκτη δεν στηρίζεται πλέον μόνο στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (για τις οποίες ο Δείκτης κινείται σε θετικό έδαφος από το 2017) αλλά και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (δηλαδή, επιχειρήσεις με πωλήσεις κάτω των €0,5 εκ.). Ειδικότερα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, μετά από μια μακρά περίοδο αρνητικών επιδόσεων, έχουν καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες όχι μόνο να επανακάμψουν σε θετικό έδαφος αλλά και να προσεγγίσουν σε επίδοση τις μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις καλύπτοντας το κενό που είχε δημιουργηθεί. Δεδομένου μάλιστα ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εγχώρια αγορά, οι βελτιωμένες προσδοκίες τους συμβαδίζουν με την αναμενομένη ανάκαμψη στην ιδιωτική κατανάλωση. Παράλληλα, εξίσου θετική είναι η βελτίωση των αναπτυξιακών στόχων των ΜμΕ, με το ποσοστό που δηλώνει στόχο ανάπτυξης να ανέρχεται πλέον στο 71% από μόλις 55% στις αρχές του 2019. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η βελτίωση των αναπτυξιακών στόχων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (65% από 44% στις αρχές 2019) – επιβεβαιώνοντας έτσι την τάση σύγκλισής τους με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Η σημαντική βελτίωση κατά την τελευταία διετία των συνθηκών ζήτησης (τρέχουσας και μελλοντικής), η οποία ανέρχεται αθροιστικά στις 20 μονάδες, είναι ο βασικός παράγοντας πίσω από τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος για τις ΜμΕ, επηρεάζοντας παράλληλα θετικά τις προοπτικές απασχόλησης, την κερδοφορία και την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης κατά το 2ο εξάμηνο 2019, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων ήταν οι θετικότερες της τελευταίας δεκαετίας, με το ποσοστό των ΜμΕ που εκτιμούν αύξηση απασχόλησης να ανέρχεται στο 30% (από 14% στα τέλη 2015) και το ποσοστό εκείνων που αναμένουν μείωση απασχόλησης να περιορίζεται κάτω από το 5% (από 20% στα τέλη 2015). Επιπλέον, η θετική πορεία των πωλήσεων κατά το 2ο εξάμηνο του 2019 οδήγησε σε ενίσχυση του αριθμού των κερδοφόρων επιχειρήσεων (στο 82% από 70% στα τέλη 2015), περιορίζοντας ταυτόχρονα το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα ρευστότητας κάτω από το όριο του 10% (από 27% στα τέλη 2015).

Ο συνδυασμός των καλύτερων επιδόσεων κερδοφορίας και της μεγαλύτερης αισιοδοξίας που διακατέχει τις ΜμΕ αυξάνει την διάθεση τους να αναζητήσουν νέα κεφάλαια μέσω τραπεζικού δανεισμού. Ενισχυτικά σε αυτή την κατεύθυνση δρουν τόσο η μείωση του κόστους δανεισμού όσο και η υψηλότερη διάθεση του τραπεζικού τομέα να ενισχύσει τις επιχειρήσεις αυτές με νέα δανειακά κεφάλαια. Ο συνδυασμός των ανωτέρω οδηγεί σε βελτίωση του Δείκτη κάλυψης χρηματοδοτικών αναγκών των ΜμΕ, με το δείκτη εγκεκριμένης χρηματοδότησης να επιτυγχάνει την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 7 ετών (προσεγγίζοντας το 76% του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Ταυτόχρονα, μειώνεται αισθητά ο αριθμός των ΜμΕ που διστάζουν να αιτηθούν νέας χρηματοδότησης, επιβεβαιώνοντας έτσι την αυξημένη διάθεση των ΜμΕ για αναζήτηση δανειακών κεφαλαίων.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/

ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΒΟΣ Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

01/23/2020 12:38 PM

Εστιασμένο, κατά κύριο λόγο, στην οικονομία και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα, που θα ενισχύσουν το momentum της ανάπτυξης, θα είναι το επόμενο διήμερο για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Έχοντας ολοκληρώσει κινήσεις-αιχμή στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό (όπως αυτή της εκλογής της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας και η επερχόμενη ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου) ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Νταβός, προκειμένου να δώσει το “παρών”  στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Ένα οικονομικό φόρουμ, το οποίο θα έχει στο επίκεντρό του την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με το πρωθυπουργικό βλέμμα, πάντως, να εστιάζει και στις επαφές που θα έχει κατά την παραμονή του στην πόλη του καντονιού Γκραουμπύντεν της νοτιοανατολικής Ελβετίας, με επενδυτές και εκπροσώπους μεγάλων ξένων επιχειρήσεων.

Το μήνυμα που θα περάσει σε αυτές τις συναντήσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτό που έχει μετατραπεί σε ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής οπτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το Μέγαρο Μαξίμου ακολουθεί στρατηγική υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, οι οποίες μετατρέπουν τη χώρα σε επενδυτικό προορισμό. Άλλωστε, η συνεχής ενίσχυση των οικονομικών δεικτών και η υλοποίηση μεγάλων αλλαγών είναι τα “όπλα” που επιστρατεύει η Αθήνα και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο να επιτύχει το μέγιστο στοίχημα της τρέχουσας χρονιάς. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη μείωση των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2021.  “Πιστεύω ότι η ανάπτυξη θα μας εκπλήξει ευχάριστα το 2020… Πιστεύω ότι θα είναι στο 3%, το οποίο ήδη είναι  ένας πάρα πολύ υψηλός ρυθμός ανάπτυξης… Οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή είναι ότι τα πράγματα στη οικονομία πηγαίνουν πολύ καλύτερα σε όλα τα επίπεδα. Η προσέλκυση επενδύσεων, που αποτελεί κεντρικό μας στόχο, δεν είναι  κάτι το οποίο αποδίδει από τη μία στιγμή στην άλλη. Θα χρειαστεί δώδεκα με 18 μήνες, για να αποδώσει σε επίπεδο ανάπτυξης, σε επίπεδο δημιουργίας θέσεων εργασίας και σε επίπεδο δημιουργίας πλούτου. Αλλά θέλω να επιμείνω, ότι αυτά τα οποία είναι  στο δικό μας έλεγχο, οι πολιτικές δηλαδή για τις οποίες εκλεγήκαμε, εφαρμόζονται”, τόνισε, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο πρωθυπουργός.

Τα τετ α τετ που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Νταβός δείχνουν και πόσο ψηλά τοποθετεί τον πήχη των προσδοκιών της για την προσέλκυση νέων επενδύσεων η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με:

-Με τον πρόεδρο της Microsoft, Brad Smith.

-Τον διευθύνοντα σύμβουλο της ENEL, Francesco Starace. 

-Την διευθύνουσα σύμβουλο της Visa Europe, Charlotte Hogg.

-Τον πρόεδρο του Bloomberg, Peter T. Grauer.

-Τον διευθύνοντα σύμβουλο της Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Tadashi Maeda.

-Την οικονομική διευθύντρια της Heineken, Laurence Debroux.

-Τον επικεφαλής της Google για τις χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, Matt Brittin. 

Στήριξη από τις ΗΠΑ.

Σε χρόνο παράλληλο, στο μεταξύ, η Αθήνα πυκνώνει τις διπλωματικές της κινήσεις, με στόχο να ενισχύσει τις συμμαχίες της και να ισχυροποιήσει περαιτέρω την παρουσία της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ως δύναμη σταθερότητας. Στις 29 Ιανουαρίου και για δεύτερη φορά μέσα σε ένα εξάμηνο, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Παρίσι με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν. Ένα τετ α τετ στο οποίο το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύουν πολλά, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο πρόεδρος Μακρόν έχει υπάρξει ο πλέον ένθερμος υποστηρικτής των ελληνικών θέσεων. Θα ακολουθήσει, στις αρχές Φεβρουαρίου, το ταξίδι Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μία επίσκεψη με ιδιαίτερο γεωπολιτικό, αλλά και οικονομικό ενδιαφέρον.

Κυβερνητικά στελέχη, την ίδια στιγμή, αναδεικνύουν τις διαδοχικές ξεκάθαρες τοποθετήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. “Οι τοποθετήσεις αυτές δείχνουν μία διαφοροποίηση από την πολιτική των ίσων αποστάσεων, παρέχουν στήριξη στις ελληνικές θέσεις και αποδεικνύουν την επιτυχία της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, την οποία κάποιοι βιάστηκαν να αμφισβητήσουν”, σχολιάζουν και εστιάζουν σε τρία σημεία:

-Πρώτον, στην επιστολή Μάικ Πομπέο προς τον πρωθυπουργό. Σε αυτήν, οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν όχι μόνο για την υποχρέωση επίλυσης των διαφορών με ειρηνικά μέσα και για την αποφυγή προκλητικών πράξεων ή διακηρύξεων, αλλά τονίζουν -και μάλιστα δύο φορές- ότι “παραμένουν δεσμευμένες να στηρίξουν την ευημερία, την ασφάλεια και την δημοκρατία της Ελλάδας”. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ελλάδα “ως ηγέτη στην Ευρώπη, ως σύμμαχο-κλειδί και ως κρίσιμο παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια” και κάνουν σαφέστατη αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο.

-Δεύτερον, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αφού χαρακτήρισε την παρουσία του “Γιαβούζ” στην κυπριακή ΑΟΖ προκλητικό βήμα, τόνισε: “Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανησυχούν έντονα για τις πληροφορίες που αφορούν τις γεωτρήσεις της Τουρκίας στα ύδατα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων αποστολής του ‘Γιαβούζ’ νότια της Λεμεσού. Αυτό το προκλητικό βήμα δημιουργεί εντάσεις στην περιοχή. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτή τη δραστηριότητα”.

-Τρίτον, σε ό,τι αφορά στο άκυρο “μνημόνιο” της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Λιβύης, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το χαρακτήρισε “αντιπαραγωγικό και προκλητικό”, προσθέτοντας ότι “περιλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές οι οποίες ανήκουν ή διεκδικούνται από την Ελλάδα”. Για το ίδιο θέμα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε πως “οι ισχυρισμοί της τουρκικής κυβέρνησης για τις διεκδικήσεις των θαλάσσιων ζωνών διαφέρουν από τη νομική ανάλυση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας” και σημείωσε ότι “τα κατοικημένα νησιά δικαιούνται την ίδια μεταχείριση με τα ηπειρωτικά εδάφη”.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δημήτρη Γκάτσιου, 23/1/2020]

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

01/23/2020 12:36 PM

Το ΚΔΑΠ ΑΡΝΑΊΑΣ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Αρναίας Χαλκιδικής σας προσκαλούν στην “ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΆΤΙΚΗ ΠΑΡΈΛΑΣΗ” που διοργανώνουμε στην Αρναία.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει από την τράπεζα Πειραιώς κ θα καταλήξει στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου Αρναίας με πολλή μουσική, χορό κ διασκέδαση για μικρούς κ μεγάλους.

Τα παιδιά που θα συμμετέχουν πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή κ θα είναι από τις τάξεις του νηπιαγωγείου και του δημοτικού με στολές δικές τους ή αυτοσχέδιες απο το ΚΔΑΠ.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 23720 23066 και 6941 488348, από 14:00 έως 21:00.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 22/1/2020]

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟΝ FOCUS FM

01/22/2020 11:18 AM

Μιλώντας στην εκπομπή “Διπλός Ελληνικός” με το Στέφανο Δαμιανίδη και τον Αντώνη Οραήλογλου, με αφορμή την αποδοχή από το ευρωκοινοβούλιο της προσφυγής των κατοίκων των Σκουριών και την αποστολή περιβαλλοντικών παρατηρητών, o Δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε, ότι “Πριν από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή επιτροπή οι πρώτοι, που ανησυχούμε είμαστε εμείς και εγώ ως πρώτος πολίτης. Οποιαδήποτε ενέργεια για προστασία του περιβάλλοντος μας βρίσκει συμμάχους, θέλουμε καθαρή περιοχή, που δε θα κινδυνεύσει από καμία ανθρώπινη και μεταλλευτική δραστηριότητα. Θέλουμε και κοινωνική ειρήνη, οι συνδημότες μου να είμαστε ενωμένοι. Προφανώς και θέλουμε να προστατευτεί το περιβάλλον, εφόσον όμως λειτουργήσει η επένδυση, να λειτουργήσει με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Είμαι εγγυητής θεσμικός, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, ώστε καμία ανθρωπογενής δραστηριότητα, όπως ο τουρισμός, να μη κινδυνεύσει.

[ΠΗΓΗ: https://www.focusfm.gr/, 21/1/2020]

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ

01/22/2020 11:01 AM

Με τη χάρη του Κυρίου και τις ευλογίες του π. Γεωργίου Τρικαλιώτη κόψαμε το Σάββατο 18 Ιανουαρίου τη βασιλόπιτα των χορευτών μας τμημάτων. Παρόντες ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του Α.Π.Κ κ. Στέλιος Τζιτζιρίκας και κ. Ελένη Καραντώνα, οι αντιδήμαρχοι κ. Νικόλαος Αυγερινός και κ. Γιώργος Θαλασσινός, η περιφερειακή σύμβουλος κ. Κατερίνα Ζωγράφου, ο πρόεδρος της Αρναίας κ. Αγαπητός Κιάτος και φυσικά πλήθος μικρών και μεγάλων χορευτών. Ευχαριστούμε όλους για τη παρουσία και ευχόμαστε και του χρόνου με υγεία.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 21/1/2020]

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ: ΣΤΟ TOP-10 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Η ELDORADO GOLD

01/21/2020 11:13 AM

Οι δέκα μετοχές που προτείνονται για όσους πιστεύουν στην ανοδική δυναμική του χρυσού και θέλουν να εξασφαλίσουν αυξημένη απόδοση, αναλαμβάνοντας και μεγαλύτερο κίνδυνο.

Δεν έχει χάσει την επενδυτική λάμψη του ο χρυσός, παρότι θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε δύσκολες περιόδους των αγορών, ενώ τα τελευταία χρόνια στα χρηματιστήρια επικρατεί ευφορία. Αναλυτές υποδεικνύουν, σε όσους πείθονται από το επενδυτικό story του πολύτιμου μετάλλου, να δοκιμάσουν μια μορφή έμμεσης επένδυσης στο χρυσό, τοποθετώντας κεφάλαια σε εταιρείες εξόρυξης.

Την τελευταία πενταετία, η τιμή του χρυσού (προθεσμιακά συμβόλαια) έχει ενισχυθεί κατά 22%, αφήνοντας στους επενδυτές μια όχι ευκαταφρόνητη απόδοση, που δεν μπορεί να συναγωνισθεί, πάντως, τις αποδόσεις των μετοχών, την ίδια περίοδο (ο αμερικανικός δείκτης S&P 500 έχει απόδοση 58%, την ίδια περίοδο).

Όπως γράφει ο αναλυτής Ντον Μπάρετ, σε άρθρο στην επενδυτική ιστοσελίδα seekingalpha.com, δεν είναι σίγουρο αν βρισκόμαστε σε μια ισχυρή ανοδική αγορά στο χρυσό, αλλά η τεχνική του εικόνα φαίνεται πολύ καλή. Αν η τιμή ξεπεράσει το 1,6 δολ. ανά ουγκιά (αυτό έγινε, πρόσκαιρα, στην τελευταία αναστάτωση που δημιούργησε η κρίση στο Ιράν), ο Μπάρετ εκτιμά ότι μπορεί αρκετά εύκολα να φθάσει σε ένα νέο ρεκόρ, στο επίπεδο των 1,935 δολ.

Ο ίδιος αναλυτής τονίζει ότι, αν επιβεβαιωθεί η ανοδική δυναμική της τιμής του πολύτιμου μετάλλου οι βιομηχανίες εξόρυξης θα πάνε εξαιρετικά καλά. Η επένδυση σε αυτές τις εταιρείες είναι ένας καλός τρόπος για να μοχλεύσει κανείς την απόδοση που θα έχει από την άνοδο της τιμής του χρυσού: για κάθε δολάριο που ο χρυσός ανεβαίνει πάνω από τα 1.500 δολ., που είναι το μέσο κόστος εξόρυξης, η αύξηση της τιμής μετατρέπεται σε μια άμεση, δωρεάν ταμειακή ροή για τους παραγωγούς, αφού το κόστος παραμένει σταθερό.

Τι χρειάζεται μια εταιρεία για… τζάκποτ

Στην εξόρυξη χρυσού, βασιλιάς είναι το χρήμα, επειδή οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να επενδύουν συνεχώς για να διατηρούν τα αποθέματά τους. Έτσι, όσο καλύτερος είναι ο ισολογισμός μιας εταιρείας (περισσότερα μετρητά και λιγότερα χρέη), τόσο ισχυρότερη είναι η τιμή της μετοχής τους. Όταν αυξάνονται οι τιμές του χρυσού, βελτιώνεται ο ισολογισμός μιας εταιρείας και έτσι αυξάνεται η αξία της.

Για να χτυπήσει το… τζάκποτ μια βιομηχανία εξόρυξης χρυσού χρειάζεται να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις:

Πρώτον, να έχει επενδύσει σε ένα καλό ορυχείο, δεύτερον τα αποθέματα να είναι τουλάχιστον 2 εκατ. ουγκιές, ώστε το ορυχείο να έχει μακρά περίοδο ζωής. Τρίτον, χρειάζεται η τοποθεσία του ορυχείου να έχει χαμηλή έως μέτριο κίνδυνο. θέλετε η τοποθεσία να είναι χαμηλή έως μέτρια κίνδυνο. Τέταρτον, χρειάζονται υψηλά λειτουργικά περιθώρια και, πέμπτο, να έχει η εταιρεία ισχυρό ισολογισμό, που θα επιτρέπει να αυξήσει τα ορυχεία της. Έκτο, χρειάζεται καλό μάνατζμεντ, για να εκτελεσθεί σωστά το πρόγραμμα παραγωγής. Τέλος, χρειάζεται να υπάρχουν έτοιμα σχέδια για νέα παραγωγή, που θα φέρει μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Υψηλό ρίσκο

Ο Μπάρετ δεν παραλείπει να σημειώσει ότι, όσο και να φαίνεται θετική η τεχνική εικόνα του χρυσού, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μην επιβεβαιωθεί ότι θα εκτιναχθεί ανοδικά. Σε περίπτωση πτώση των τιμών, οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης χρυσού θα «σφυροκοπηθούν» από την αγορά. Όταν υπάρχει η προοπτική μεγάλου κέρδους, είναι πάντα υψηλός και ο κίνδυνος για απώλειες, προειδοποιεί ο αναλυτής, πριν παρουσιάσει τις 10 αγαπημένες του μετοχές από τον τομέα της εξόρυξης χρυσού, οι οποίες συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη άνοδο των τιμών τους.

Το Top-10 στην εξόρυξη χρυσού

Alio Gold (σύμβολο: ALO): Δεν είχε καλές επιδόσεις στο παρελθόν, αλλά εκτιμάται ότι η κεφαλαιοποίησή της μπορεί να αυξηθεί γρήγορα, αν συνεχίσει να ανεβαίνει η τιμή του χρυσού. Η εταιρεία έχει μεγάλα αποθέματα για το μέγεθός της (5,5 εκατ. ουγκιές) και εύκολα θα μπορούσε να φθάσει το όριο παραγωγής των 200.000 ουγκιών. Δεν είναι μια μετοχή σίγουρης απόδοσης, αλλά η εταιρεία έχει χαμηλό χρέος και θα βελτιώσει πολύ τον ισολογισμό της, αν συνεχίσει να ανεβαίνει ο χρυσός, άρα προσφέρεται για μια κερδοσκοπική τοποθέτηση.

Amarillo Gold (σύμβολο: AGCBF): Φαίνεται ότι θα έχει με αρκετή βεβαιότητα υψηλές αποδόσεις και η χαμηλή χρηματιστηριακή αξία της δεν εξηγείται. Έχουν ένα σημαντικό project στην Βραζιλία (Mara Rosa), που είναι έτοιμο να αρχίσει παραγωγή μέσα στο 2021. Ένας κίνδυνος είναι ότι, λόγω χαμηλής κεφαλαιοποίησης, θα μπορούσε να γίνει στόχος εξαγοράς και να πουληθεί φθηνά.

Argonaut Gold (σύμβολο ARNGF): Πρόκειται για μια επιτυχημένη, μεσαία εταιρεία εξόρυξης, με καλό ιστορικό για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η διοίκηση είναι συντηρητική και έκανε καλή δουλειά στη δημιουργία και λειτουργία χρυσωρυχείων. Πάντως, η αγορά δεν τους έχει ανταμείψει ακόμη με μια υψηλή κεφαλαιοποίηση, παρότι έχουν φθάσει στο όριο παραγωγής των 200.000 ουγκιών. Τα αποθέματα της εταιρείας είναι αρκετά μεγάλα, στα 9 εκατ. ουγκιές. Η εταιρεία θα μπορούσε να γίνει στόχος εξαγοράς σε υψηλότερη αποτίμηση από την παρούσα.

Asanko Gold (σύμβολο: AKG): Είναι μια μεσαία εταιρεία με παραγωγή στη Δυτική Αφρική (Γκάνα). Το νέο της project αναμένεται να φθάσει σε παραγωγή 220.000 ουγκιών μέσα στο 2020. Έχει χαμηλή αποτίμηση επειδή είναι υψηλό το κόστος παραγωγής, το οποίο όμως αναμένεται να μειωθεί το 2020, ενώ το χρέος είναι χαμηλό. Οι μελλοντικές ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα είναι αρκετά αυξημένες, κάτι που σημαίνει ότι η μετοχή έχει περιθώρια σημαντικής ανόδου, εάν ενισχυθεί η τιμή του χρυσού.

Cardinal Resources (σύμβολο: CRDNF): Η εταιρεία έχει ένα πολύ μεγάλο κοίτασμα στην Γκάνα, με αποθέματα 7 εκατ. ουγκιών. Εργάζονται τώρα για την αδειοδότηση και αναμένεται να προχωρήσουν το σχέδιο φέτος, εφόσον βρεθεί χρηματοδότηση. Η κεφαλαιοποίηση είναι χαμηλή, σε σχέση με τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές. Τα επικίνδυνα στοιχεία σε αυτή την εταιρεία είναι ότι δραστηριοποιείται σε περιοχή με αρκετό ρίσκο, χρειάζεται χρηματοδότηση και είναι ενδεχόμενο να εξαγορασθεί από μεγαλύτερη εταιρεία σε χαμηλή τιμή.

Eldorado Gold (σύμβολο: EGO): Η γνωστή στην Ελλάδα εταιρεία, που «τρέχει» το project στην Χαλκιδική, εκτιμάται ότι έχει χαμηλή αποτίμηση, σε σχέση με τα αποθέματα χρυσού που κατέχει (17 εκατ. ουγκιές) και με τις μελλοντικές ταμειακές ροές. Έχει αρκετά χαμηλό κόστος παραγωγής, στα 1.200 δολ./ουγκιά, αλλά και αρκετά υψηλό χρέος (449 εκατ. δολ.). Οι επενδυτές εγκατέλειψαν τη μετοχή λόγω των προβλημάτων αδειοδότησης που είχε το μεγάλο της project στις Σκουριές, αλλά αυτά τα προβλήματα φαίνεται ότι λύνονται. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς τις Σκουριές, η Eldorado έχει αρκετά αποθέματα χρυσού και αποτελεσματική διοίκηση. Έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου, αλλά και ρίσκο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το νέο χρέος που θα αναλάβει για το project στις Σκουριές.

Equinox Gold (σύμβολο: EQX): Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας φαίνεται υψηλή, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι συγχωνεύεται με την Leagold Mining για να δημιουργήσει μία νέα εταιρεία μεγάλου μεγέθους. Επιπλέον, ο Ρος Μπίτι, που θα είναι επικεφαλής του νέου σχήματος, είναι από τους καλύτερους μάνατζερ του κλάδου. Η νέα εταιρεία θα φθάσει σε παραγωγή 1 εκατ. ουγκιών, ενώ η κεφαλαιοποίησή της θα είναι χαμηλή, περίπου στα 2 δισ. δολ. μετά τη συγχώνευση. Επιπλέον, αναμένεται ότι η νέα εταιρεία θα έχει σημαντική ανάπτυξη.

IAMGold Corp (σύμβολο: IAG): Η εταιρεία παράγει 800.000 ουγκιές και ανήκει στις μεγαλύτερες από τις μεσαίες του κλάδου, ενώ εκτιμάται ότι θα περάσει στη μεγάλη κατηγορία, καθώς έχει καλά ποιοτικά στοιχεία και αποτελεσματικό μάνατζμεντ. Η μετοχή είναι λίγο ακριβή, αλλά πρέπει να συνεκτιμηθεί το χαμηλό κόστος παραγωγής, στα 800 δολ., που δίνει ασφάλεια σε περίπτωση πτώσης της τιμής του χρυσού. Στα αρνητικά της μετοχής είναι ότι η εταιρεία είναι εκτεθειμένη στο πολιτικό ρίσκο της Δυτικής Αφρικής.

Skeena Resources (σύμβολο: SKREF): Η εταιρεία αναπτύσσει ένα σημαντικό νέο έργο στο Δυτικό Καναδά. Με επένδυση 233 εκατ. δολ., το έργο θα φέρει παραγωγή 300.000 ουγκιών. Η αγορά δεν φαίνεται να αποτιμά σωστά τα οφέλη που θα έχουν οι παραγωγοί στον Καναδά από μια άνοδο της τιμής του χρυσού, γι’ αυτό και είναι υποτιμημένη η μετοχή. Το κύριο ρίσκο σε αυτή τη μετοχή είναι ότι θα χρειασθεί να αντλήσει νέα κεφάλαια για την ανάπτυξη των επενδυτικών σχεδίων της.

TMAC Resources (σύμβολο: TMMFF): Η εταιρεία παράγει στον Καναδά και ήδη έχει φθάσει τις 160.000 ουγκιές με χαμηλό κόστος, περίπου 750 δολ./ουγκιά. Παρότι έχει αρκετά υψηλό χρέος, η εταιρεία έχει μετρητά 50 εκατ. δολ. και έχει φθάσει να δημιουργεί θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές. Εκτιμάται ότι έχει πιθανότητες να εξαγορασθεί με premium στο μέλλον.

[ΠΗΓΗ: https://www.businessdaily.gr/, 20/1/2020]

ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΕΚΟΨΕ Ο ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

01/21/2020 11:01 AM

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε χθες το βράδυ το τοπικό συμβούλιο της Ουρανούπολης του Δήμου Αριστοτέλη, στην αίθουσα εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Βαλιάνος, ο Βουλευτής Χαλκιδικής κ. Απόστολος Πάνας, η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κατερίνα Ζωγράφου, ο Αστυνομικός Δ/ντής Χαλκιδικής Ταξίαρχος κ.Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Ανθυποπλοίαρχος κ.Χρήστος Παναγιωτίδης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Ενεχηλίδου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη κ.Παναγιώτης Μουσλής, οι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αριστοτέλη και πλήθος κόσμου.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Λεμονιάδης τόνισε:

«Σας ευχαριστούμε πολύ εκ βάθους καρδιάς και ευχόμαστε ολόψυχα καλή χρονιά σε όλους με υγεία, δυναμικότητα, ειρήνη και ευτυχία στο κάθε σπίτι.

Θα ήθελα να πω ότι η Ουρανούπολη είναι η πύλη του Αγίου Όρους.

Μία περιοχή με ιδιαίτερο παρελθόν, με έντονο παρόν και ένα εξαιρετικό μέλλον, αρκεί ο καθείς εξ ημών να φανεί άξιος και αντάξιος της θέσης που βρίσκεται και να προασπίσει τα συμφέροντα του χωριού και των κατοίκων του.

Η Ουρανούπολη είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εμπορικά και τουριστικά περιοχή και αξίζει πραγματικά την σημασία και την αγάπη όλων.

Επειδή δεν θέλω να σας κουράσω γιατί σίγουρα θα ακούσουμε και τους αγαπητούς προσκεκλημένους θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να ευχηθώ για άλλη μία φορά καλή χρονιά υποσχόμενος ότι και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το τοπικό συμβούλιο θα βρίσκεται στη διάθεση των κατοίκων του χωριού αλλά και όλων των δημοτών του Δήμου Αριστοτέλη.»

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος μίλησε εκτενώς για το πρόγραμμα προβολής του Δήμου Αριστοτέλη και τόνισε ιδιαιτέρα την ανάγκη στήριξης της περιοχής της Ουρανούπολης, ως έναν από τους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς του Δήμου.

Η εκδήλωση έληξε με δεξίωση που παρέθεσε το τοπικό συμβούλιο προς τιμήν των επισήμων και του κόσμου.

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com/, 20/2/2020]