ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ELDORADO GOLD – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2023

02/28/2024 02:41 PM

Επίτευξη ετήσιων στόχων και ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών στις Σκουριές

Η Eldorado Gold Corporation δημοσίευσε χθες τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα της Εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023. 

«Η Eldorado ολοκλήρωσε το 2023 με το ισχυρότερο τρίμηνο παραγωγής, παραδίδοντας 143.166 ουγγιές χρυσού», δήλωσε ο George Burns. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold. «Τα τέσσερα λειτουργικά μεταλλεία μας παρήγαγαν485.139 ουγγιές χρυσού σε σύνολο λειτουργικών δαπανών & κεφαλαιουχικού κόστους για την υποστήριξη της τρέχουσας παραγωγής ύφους 1.220 δολ. ανά ουγγιά. σύμφωνα με τους στόχους μας. Πρόκειται για μια σημαντική χρονιά, καθώς πετύχαμε αύξηση παραγωγής 7%. χαμηλότερα ταμειακά έξοδα ανά ουγγιά 6% και χαμηλότερο AISC ανά ουγγιά 4%. σε σύγκριση με το 2022. Πετύχαμε αυτά τα μεγέθη σε ένα δύσκολο πληθωριστικό περιβάλλον και υλοποιήσαμε με επιτυχία καίριες πρωτοβουλίες σε όλες τις δραστηριότητές μας. To Kisladag ανέθεσε με επιτυχία σύμβαση για το νέο τύμπανο συσσωμάτωσης και τον χώρο έκπλυσης του βόρειου σωρού. Η Ολυμπιάδα έθεσε σε λειτουργία το σύστημα αερισμού και ξεκίνησε τις ανατινάξεις με χύδην γαλακτώματα. Το Lamaque μετέτρεψε ένα ποσοστό των υποθετικών πόρων του Omnaque σε ενδεικτικούς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για αρχικό απόθεμα μέσα στο 2024. Ολοκληρώνοντας αυτές τις κρίσιμες δραστηριότητες έχουμε διαμορφώσει τις συνθήκες για την επιτυχία των λειτουργιών μας και την επίτευξη συνεπών. βιώσιμων αποτελεσμάτων μέσω της συνεχούς εκτέλεσης».

«Το 2023. αφού συνάψαμε με δύο ελληνικές τράπεζες τη χρηματοδότηση έργου ύψους 680 εκατ. ευρώ, επανεκκινήσαμε την πλήρη κατασκευή του έργου των Σκουριών, ενός έργου ορόσημου στην Ελλάδα. Επιπλέον, συνάψαμε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για στρατηγική επένδυση ύψους 81.5 εκατ. δολ. Καναδά στην Eldorado. Καθώς προχωρούσαμε στην οριστικοποίηση βασικών συμβάσεων το 2023, κινηθήκαμε στα πλαίσια της αρχικής εκτίμησης του κόστους κεφαλαίου που είχε ανακοινωθεί στη μελέτη σκοπιμότητας τον Δεκέμβριο του 2021. Οι πιο πρόσφατες και εκκρεμείς συμβάσεις ενσωματώνουν το κόστος εργασίας και τις ώρες εργασίας που διαμορφώθηκαν μέσω επιμελούς διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και την επικαιροποίηση όλων των φυσικών ποσοτήτων οι οποίες είναι υψηλότερες από την μελέτη σκοπιμότητας. Ως αποτέλεσμα, είμαστε σε θέση να παράσχουμε επικαιροποιημένη συνολική εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου για την ανάπτυξη του έργου, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 9% σε 920 εκατ. δολ. από 845 εκατ. δολ. Με τη χρηματοδότηση έργου εξασφαλισμένη και έναν εύρωστο ισολογισμό, παραμένουμε πλήρως χρηματοδοτημένοι για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή των Σκουριών. Ανυπομονούμε να θέσουμε σε λειτουργία αυτό το παγκόσμιας κλάσης μεταλλείο χαλκού-χρυσού. το οποίο θα προσφέρει ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής κατά 40% μέχρι το 2027».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας για τη συμβολή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Βρισκόμαστε στην κατάλληλη θέση για να έχουμε ένα ισχυρό 2024 και όχι μόνο, καθώς συνεχίζουμε να αποκομίζουμε οφέλη από τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των μονάδων μας. Με έναν εύρωστο ισολογισμό, είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την κατασκευή των Σκουριών και να προχωρήσουμε έργα συνεχούς βελτίωσης σε όλες τις μονάδες μας. Το 2024 εστιάζουμε στην ασφάλεια, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αποδοτικότητας στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μας για να δημιουργήσουμε ελεύθερες ταμειακές ροές», κατέληξε ο George Burns.

Βασικά σημεία έργου Σκουριών

Εκτίμηση κεφαλαίου

Μετά την οριστικοποίηση των βασικών συμβάσεων το 2023. η εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου παρέμεινε εναρμονισμένη με την εκτίμηση της μελέτης σκοπιμότητας του Δεκεμβρίου του 2021. Οι πιο πρόσφατες και εκκρεμείς συμβάσεις ενσωματώνουν το κόστος εργασίας και τις ώρες εργασίας που διαμορφώθηκαν μέσω επιμελούς διαγωνιστικής διαδικασίας, οι οποίες είναι υψηλότερες από την πρόβλεψη της μελέτης σκοπιμότητας. Ως επακόλουθο, η αναθεωρημένη εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου ύψους 920 εκατ. δολ. αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με την αρχική εκτίμηση των 845 εκατ. δολ. Ο χρόνος που αφιερώσαμε στην επιμελή διαπραγμάτευση των βασικών συμβάσεων έργου έχει ενισχύσει τη σιγουριά μας για την εκτέλεση, με περιορισμένη επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα της παραγωγής. Η πρώτη παραγωγή χρυσού αναμένεται πλέον εντός του τρίτου τριμήνου του 2025. αντί του προηγούμενου στόχου που ήταν για τα μέσα του 2025. Ως εκ τούτου, το εύρος παραγωγής χρυσού για το 2025 μειώθηκε σε 50.000-60.000 ουγγιές. αντί για 80.000-90.000 ουγγιές που ήταν ο προηγούμενος στόχος. Η παραγωγή χαλκού αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1520 εκατ. λίβρες το 2025. Προβλέπουμε έντονη κλιμάκωση των εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και παραμένουμε εντός χρονοδιαγράμματος για την εμπορική παραγωγή στο τέλος του 2025. Αξιολογούμε το σχεδίασμά μας με στόχο την αύξηση του προφίλ παραγωγής χρυσού και χαλκού το 2026. Ταυτόχρονα, το έργο παραμένει πλήρως χρηματοδοτημένο μεταξύ της συμφωνίας χρηματοδότησης έργου και του ισολογισμού της Eldorado Gold.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν συνολικά σε 52.5 εκατ. δολ. και σε 153.8 εκατ. δολ. συνολικά το 2023. Από την αρχή του έργου μέχρι σήμερα έχουν ανέλθει σε 185 εκατ. δολ. έναντι του συνολικού προβλεπόμενου κόστους επένδυσης 845 εκατ. δολ.

Σημαντικά επιτεύγματα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023:

 • Η συνολική πρόοδος του έργου είχε ολοκληρωθεί κατά 38% και. εάν συμπεριληφθεί η πρώτη φάση της κατασκευής, κατά 70%.
 • Ο λεπτομερής μηχανολογικός σχεδιασμός είχε ολοκληρωθεί κατά 61% και οι προμήθειες κατά 82%.
 • Συνεχίστηκε η εκτέλεση του έργου και αυξήθηκε η εκτέλεση σημαντικών χωματουργικών έργων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής οδών μεταφοράς δομικών υλικών για την οικοδόμηση κατασκευών για χωματουργικές παρεμβάσεις.
 • Έγινε δρομολόγηση εργολάβων και έναρξη εργασιών για τα χωματουργικά έργα της υποδομής αφύγρανσης τελμάτων και τις πασσαλώσεις.
 • Σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων του σπαστήρα πρωτογενούς θραύσης.
 • Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης από 400V σε 690V και η αναβάθμιση του αερισμού.

Για το 2024 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 375 και 425 εκατ. δολαρίων.

Μεταξύ άλλων, τα επερχόμενα ορόσημα του 2024 είναι:

Προμήθειες και μηχανολογικός σχεδιασμός

 • Σημαντική ολοκλήρωση προμηθειών και μηχανολογικού σχεδιασμού 

Εργοστάσιο κατεργασίας

 • Έναρξη κατασκευής του κτιρίου στέγασης του θαλάμου ελέγχου και του θαλάμου ηλεκτρολογιών εγκαταστάσεων
 • Έναρξη κατασκευής πυκνωτών τελμάτων 

Εγκατάσταση φίλτρανσης τελμάτων

 • Ανάθεση της σύμβασης για την εγκατάσταση αφύγρανσης τελμάτων
 • Προ συναρμολόγηση των πλακών και των πλαισίων για τις φιλτρόπρεσες
 • Ολοκλήρωση της σκυροδέτησης του κτιρίου θραυστήρων

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (IEWMF)

 • Ολοκλήρωση του προφράγματος

Υπόγεια ανάπτυξη

 • Ανάθεση της υπόγειας ανάπτυξης και σύμβασης για τα μέτωπα δοκιμών
 • Ολοκλήρωση περίπου 2.200 μέτρων υπόγειας ανάπτυξης

Πρόοδος κατασκευής

Οι εργασίες συνεχίζουν να εντείνονται σε σχέση με την ανέγερση κατασκευών για μείζονα χωματουργικά έργα, όπως οι οδοί μεταφοράς δομικών υλικών, η κατασκευή της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, οι σωροί χαμηλής περιεκτικότητας, η διαχείριση υδάτων, οι εγκαταστάσεις διεργασιών και τα κτίρια θραυστήρων και αφύγρανσης. Επιπλέον, οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην υπόγεια ανάπτυξη για να υποστηρίξουν τη διάνοιξη δοκιμαστικών μετώπων το 2025. Επίσης, θα προχωρήσουν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι σωληνώσεις σε σχέση με όλες τις διεργασίες και τους χώρους υποδομών.

Σε κρίσιμο στάδιο βρίσκεται το κτίριο της μονάδας αφύγρανσης που προχωρά. ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες πασσάλωσης. Το τέταρτο τρίμηνο του 2024 προβλέπεται ότι θα ανατεθεί η σύμβαση για το κτίριο αφύγρανσης, η οποία θα περιλαμβάνει την κατασκευή του κτιρίου, τη συναρμολόγηση του εξοπλισμού εντός του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των αεροσυμπιεστών, των ταινιοαποθετών, των φιλτροπρεσών και άλλου βοηθητικού εξοπλισμού, παράλληλα με τις σωληνώσεις και τις ηλεκτρολογικές εργασίες. Οι πλάκες για τις φιλτρόπρεσες έφθασαν στο εργοτάξιο το πρώτο τρίμηνο του 2024, ενώ τα πλαίσια για τη στήριξη των πλακών για τις φιλτρόπρεσες κατασκευάζονται και αναμένεται να σταλούν το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η προσυναρμολόγηση αναμένεται να ξεκινήσει εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024.

Οι εργασίες για το κτίριο του τριβείου/επίπλευσης βρίσκονται σε εξέλιξη με εργασίες πριν από την έναρξη λειτουργίας για τις γερανογέφυρες, την εγκατάσταση φωτισμού και ικριωμάτων κατασκευής και την έναρξη των εργασιών δομικού χάλυβα. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και οι σωληνώσεις για τη μονάδα διεργασιών δρομολογούνται με έναρξη των εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Έως το τέλος του 2024 προβλέπουμε να έχουμε ολοκληρώσει το πρόφραγμα της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και να έχουμε προχωρήσει σημαντικά τα χωματουργικά έργα για την εν λόγω εγκατάσταση, τις εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων, τη μονάδα διεργασιών και τις μονάδες αφύγρανσης.

Στο εργοτάξιο έχουν φθάσει τα πρώτα τέσσερα ιδιόκτητα φορτηγά Cat 745, ενώ η παράδοση των άλλων 15 έχει προγραμματιστεί να γίνει έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2024. Αυτά τα φορτηγά θα χρησιμοποιηθούν μόλις τεθεί σε λειτουργία το μεταλλείο των Σκουριών για την κατασκευή των ανυψώσεων που είναι αναγκαίες για τη μονάδα αφύγρανσης τελμάτων. Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων πολιτικού μηχανικού, αυτά τα φορτηγά θα χρησιμοποιηθούν ως μέρος ολοκληρωμένου στόλου με τον εργολάβο των χωματουργικών έργων για την κατασκευή της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων.

Υπόγεια ανάπτυξη

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης από 400V σε 690V. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του αερισμού και το νέο σύστημα άντλησης υδάτων που έρχονται σε επαφή με τις δραστηριότητες θα είναι πλήρως λειτουργικό το Μάρτιο του 2024.

Η πρώτη φάση της υπόγειας ανάπτυξης συνεχίζει να προχωρά στη δυτική ράμπα και στο σημείο πρόσβασης στα μέτωπα δοκιμών. με τοπικό εργολάβο. Οι προτάσεις της δεύτερης σύμβασης υπόγειας ανάπτυξης βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης, ενώ η ανάθεση της σύμβασης έχει προγραμματιστεί για το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024. Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει τις εργασίες για τα μέτωπα δοκιμών, καθώς και πρόσθετες εργασίες ανάπτυξης και υπηρεσιών για τη στήριξη της ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου. Προβλέπουμε να ολοκληρώσουμε περίπου 2.200 μέτρα υπόγειας ανάπτυξης και συναφών υπηρεσιών έως το τέλος του 2024.

Μηχανολογικός σχεδιασμός

Οι μηχανολογικές εργασίες έχουν μεταφερθεί πλήρως στην Ελλάδα και στις 31 Δεκεμβρίου 2023 είχαν ολοκληρωθεί κατά 61%. ενώ η ουσιαστική ολοκλήρωση αναμένεται για το τρίτο τρίμηνο του 2024. Οι λεπτομερείς μηχανολογικές εργασίες συνεχίζονται σε όλους τους χώρους. Η διάθεση δομικού χάλυβα για κατασκευή επίκειται να ολοκληρωθεί και εκδίδονται κατασκευαστικά σχέδια που θα υποστηρίξουν το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Τμήμα Προμηθειών

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023. οι προμήθειες ανέρχονταν σε 82%. ενώ σημαντικό ποσοστό ολοκλήρωσης αναμένεται να επιτευχθεί στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2024. Όλα τα στοιχεία με μεγάλη διάρκεια παράδοσης έχουν εξασφαλιστεί και πλέον το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στη διαχείριση της κατασκευής και των παραδόσεων.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η πρόσληψη έμπειρων ατόμων με κατάλληλα προσόντα άρχισε το 2023 και θα συνεχιστεί όλο το 2024. ενώ αναπτύσσουμε τις ικανότητες του εργατικού δυναμικού, καθώς το μεταλλείο των Σκουριών οδεύει στην έναρξη της παραγωγής. Υπό τη διεύθυνση του Louw Smith. Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Ελλάδας της Eldorado, σημειώνουμε πρόοδο στη συγκρότηση της επιχειρησιακής ομάδας των Σκουριών που για την ώρα αριθμεί περίπου 40 άτομα. Περιλαμβάνονται 12 άτομα σε ηγετικές θέσεις, 10 είναι ενταγμένα στις ομάδες κατασκευαστικών έργων για τις επιφανειακές εξορύξεις, τις υπόγειες εξορύξεις και την κατασκευή της μονάδας αφύγρανσης τελμάτων και 9 ασχολούνται με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εργασίες προσλήψεων είναι εντός χρονοδιαγράμματος σε σχέση με το πλάνο για το λειτουργικό εργατικό δυναμικό.

Εργατικό δυναμικό

Παράλληλα με την ομάδα επιχειρησιακής ετοιμότητας, στις 31 Δεκεμβρίου 2023. στο εργοτάξιο απασχολούνταν περίπου 550 άτομα, αριθμός που προβλέπεται να αυξηθεί σε 1.300 κατά τη διάρκεια του 2024.

Ολυμπιάδα

Η Ολυμπιάδα παρήγαγε 67.133 ουγγιές χρυσού το 2023, δηλαδή αύξηση 19% από τις 56.333 ουγγιές το 2022, αποτυπώνοντας την υψηλότερη μέση περιεκτικότητα σε χρυσό και την υψηλότερη παραγωγή εντός του έτους. Η παραγωγή το 2023 ήταν 15% υψηλότερη έναντι του 2022 λόγω των υψηλότερων ποσοστών εξόρυξης, αποτέλεσμα βασικών πρωτοβουλιών μετασχηματισμού που υλοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθιστώντας δυνατή την ισχυρότερη μεταλλευτική παραγωγικότητα και την παραγωγή του τριβείου σε υψηλότερα επίπεδα. Μεταξύ άλλων επιτευγμάτων το 2023, καταγράφονται ένας νέος ηλεκτρικός υποσταθμός που οδήγησε σε αυξημένη ικανότητα αερισμού σε δοκιμαστική λειτουργία ανατινάξεων με εκρηκτικά γαλακτώματα και η συνεχής κατάρτιση και βελτιστοποίηση του εξοπλισμού. Η παραγωγή χρυσού 17.882 ουγγιώντο τέταρτο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκε από 15.435 ουγγιές που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2022, λόγω της υψηλότερης παραγωγής κατά 13% και της υψηλότερης περιεκτικότητας σε χρυσό εντός του τριμήνου. Αυξήθηκε επίσης η παραγωγή μολύβδου και αργύρου σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022, αποτυπώνοντας κυρίως την υψηλότερη παραγωγή.

Τα έσοδα αυξήθηκαν σε 186.8 εκατ. δολ. το 2023 από 159.9 εκατ. δολ. το 2022 και αυξήθηκαν σε 52.4 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 από 47.9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ως απόρροια των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και της υψηλότερης μέσης επιτευχθείσας τιμής χρυσού. Από την 1 η Οκτωβρίου 2021. τα έσοδα έχουν επηρεαστεί από την επιβολή ΦΠΑ 13% στις εισαγωγές πελατών που εισάγουν συμπύκνωμα χρυσού της Ολυμπιάδας στην Κίνα. Η επιβολή αυτής της χρέωσης εισαγωγής μειώνει ισόποσα τα έσοδα. Τα έσοδα του 2023 επωφελήθηκαν από τις χαμηλότερες χρεώσεις κατεργασίας και εμπλουτισμού χρυσού, καθώς αποστείλαμε περισσότερα φορτία σε εναλλακτικές αγορές όπου δεν επιβάλλεται αυτός ο ΦΠΑ 13% επί των εισαγωγών συμπυκνώματος χρυσού. Περίπου 54% των αποστολών του 2023 δεν επιβαρύνθηκαν με ΦΠΑ 13% επί των εισαγωγών.

Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε σε 156.5 εκατ. δολ το 2023 από 149.5 εκατ. δολ το 2022 και σε 44.9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 από 42.9 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Οι αυξήσεις των δύο περιόδων αντικατοπτρίζουν την υψηλότερη παραγωγή και τους υψηλότερους όγκους πωληθέντος συμπυκνώματος. οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση του μοναδιαίου κόστους ορισμένων αναλώσιμων, όπως η ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα, και άλλη εξοικονόμηση κόστους λόγω των πρόσφατων πρωτοβουλιών μετασχηματισμού. Το κόστος παραγωγής επωφελήθηκε επίσης από τα χαμηλότερα έξοδα μεταφορών ως απόρροια των βελτιωμένων διαδικασιών εφοδιαστικής για τις αποστολές στο εργοτάξιο. Τα ταμειακά λειτουργικά έξοδα ανά πωληθείσα ουγγιά μειώθηκαν σε 1.133 δολ. το 2023 από 1.409 δολ. το 2022, πρωτίστως λόγω του υψηλότερου αριθμού ουγγιών που πωλήθηκαν, των υψηλότερων εσόδων από υποπροϊόντα και των λιγότερων αποστολών στην Κίνα που επιβαρύνονται με ΦΠΑ εισαγωγής 13%, ο οποίος περιλαμβάνεται στα ταμειακά λειτουργικά έξοδα. Ομοίως, τα ταμειακά λειτουργικά έξοδα ανά πωληθείσα ουγγιά μειώθηκαν σε 1.224 δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 από 1.325 δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022, πρωτίστως λόγω του υψηλότερου αριθμού ουγγιών που πωλήθηκαν και των υψηλότερων εσόδων από υποπροϊόντα. To AISC ανά πωληθείσα ουγγιά μειώθηκε σε 1.688 δολ. το 2023 από 2.155 δολ. το 2022 και σε 1.872 δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 από 1.998 δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022, κυρίως λόγω της μείωσης των ταμειακών λειτουργικών εξόδων ανά πωληθείσα ουγγιά και των χαμηλότερων κεφαλαιουχικών δαπανών υποστήριξης της τρέχουσας παραγωγής.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες υποστήριξης της παραγωγής μειώθηκαν ελαφρά σε 19.0 εκατ. δολ. το 2023 από 30.3 εκατ. δολ. το 2022 και σε 7.2 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023 από 10.5 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Οι δαπάνες των δύο περιόδων περιλάμβαναν κυρίως την υπόγεια ανάπτυξη και βελτιώσεις στις υπόγειες υποδομές.

Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις ανάπτυξης το 2023 και το 2022 αφορούσαν κυρίως την υπόγεια ανάπτυξη.

[ΠΗΓΗ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, 27/2/2024]

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

02/28/2024 02:06 PM

Η κοινή παρουσία Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζεται με στόχο αυτήν τη φορά την τουριστική αγορά της Ουγγαρίας.

Οι 3 Οργανισμοί συμμετείχαν με κοινό περίπτερο στην τουριστική έκθεση Travel+ Utazas στη Βουδαπέστη από τις 21 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2024 αναδεικνύοντας τις φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τις εξωτικές θάλασσες, και την αυθεντική φιλοξενία των περιοχών. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη των Οργανισμών πραγματοποίησαν στοχευμένες συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού, ταξιδιωτικά γραφεία και Tour Operators της Ουγγαρίας. 

Παράλληλα, παρουσίασαν στο κοινό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για οδικές εκδρομές της χώρας μας τόσο για ΙΧ αυτοκίνητα, όσο και για αυτοκινούμενα οχήματα.  

Η προσέλευση επισκεπτών στο περίπτερο ήταν αθρόα και αποτέλεσε πόλο έλξης για τους Ούγγρους, οι οποίοι σύμφωνα με τους οργανωτές ξεπέρασαν τους 30.000. Η Ουγγαρία είναι μία ανερχόμενη αγορά γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Fraport για το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφεται  ανοδική πορεία στις αφίξεις από την Ουγγαρία: το 2022 καταγράφηκαν 35.642 αφίξεις, ενώ το 2023 οι αφίξεις ανήλθαν σε 44.668, μια αύξηση δηλαδή της τάξεως του 25,32%. 

Το περίπτερο τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουγγαρία, κ. Μανώλης Αποστολάκης και ο Εμπορικός Ακόλουθος, κ. Δούκας Μαρινόπουλος, οι οποίοι θα συνδράμουν σε κοινές δράσεις προβολής.

Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκη Βούλα Πατουλίδου δήλωσε: “οι επισκέπτες από την Ουγγαρία είναι φανατικοί υποστηρικτές του μοντέλου «ΉλιοςΘάλασσα». Ωστόσο με τις συντονισμένες προσπάθειες του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης η Θεσσαλονίκη  «συστήθηκε» ως μία ζεστή και φιλόξενη πόλη όπου μπορούν να πραγματοποιήσουν ποικίλες δραστηριότητες. Στις προτιμήσεις τους περιλαμβάνονται ακόμα ο πολιτισμός και η ιστορία της Κεντρικής Μακεδονίας, ο οδικός τουρισμός με αυτοκίνητα αλλά και μηχανές, το κάμπινγκ και οι οικογενειακές διακοπές. Με ενωμένες τις δυνάμεις των Οργανισμών τα αποτελέσματα είναι ορατά”.

«Η Χαλκιδική είναι για αρκετούς Ούγγρους ένας γνώριμος προορισμός και μάλιστα επαναλαμβανόμενος, ενώ για άλλους αποτελεί μια νέα πρόταση διακοπών. Στην έκθεση επιβεβαιώθηκε ότι παραμένει ισχυρή, η τάση πολλών Ούγγρων να ταξιδέψουν και φέτος οδικώς προς τη χώρα μας, με βασικούς προορισμούς την Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη ως city break προορισμό αλλά και την Πιερία» σημειώνει ο Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, κ. Γρηγόρης Τάσιος. 

Ο Πρόεδρος του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΠΟΤΑΠ) Γιώργος Καραλής επεσήμανε:

“Εφαρμόζοντας πιστά την πολιτική της εξωστρέφειας και τη στρατηγική τουριστικής προβολής του ΠΟΤΑΠ, με την αμέριστη συμπαράσταση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κας Σοφίας Μαυρίδου, παρoυσιάσαμε με επιτυχία τον προορισμό Πιερία στο χάρτη της τουριστικής αγοράς της Ουγγαρίας. Συνεχίζουμε και στις επόμενες εκθέσεις αναδεικνύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ομορφιές και τις δυνατότητες του τόπου μας”.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 27/2/2024]

“ΙΣΒΟΡΟΥ ΔΡΩΜΕΝΑ”: Ο ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

02/28/2024 01:22 PM

Είναι νεοσύστατος, αριθμεί ήδη 75 μέλη και φέρει το όνομα “Ισβόρου Δρώμενα”! Ο λόγος για τον σύλλογο που ιδρύθηκε πριν από ένα μήνα περίπου στην Στρατονίκη του δήμου Αριστοτέλη, με σκοπό την ανάδειξη του χωριού την αναβίωση των εθίμων και την τήρηση των  παραδόσεων που κινδυνεύουν να χαθούν, καθώς βέβαια και την προαγωγή ουσιαστικού και χρήσιμου έργου στον τόπο και στον συνάνθρωπο.

Η ονομασία του συλλόγου “Ισβόρου Δρώμενα” οφείλεται σε παλαιότερη ονομασία του χωριού, το οποίο ονομαζόταν Ίσβορος: «Θέλαμε εξαρχής να δώσουμε ένα αντιπροσωπευτικό όνομα στο σύλλογό μας, ένα όνομα το οποίο θα παραπέμπει στο χωριό μας, τη Στρατονίκη και θα έχει άμεση σχέση με αυτό. Οπότε σκεφτήκαμε να δώσουμε στο σύλλογο το όνομα “Ίσβορος” που ήταν το πραγματικό παλιό όνομα του χωριού μας έως το 1926!», αναφέρει χαρακτηριστικά στο XalkidikiPolitiki η ταμίας του Συλλόγου “Ισβόρου Δρώμενα”, Βασιλική Τσέλιου.

Η κα. Τσέλιου εξηγεί πως «ο σύλλογος Ισβόρου Δρώμενα δεν πρέπει να συγχέεται σε καμία περίπτωση με τους άλλους συλλόγους, καθώς έχει το δικό του σκοπό και χαρακτήρα».

Σύμφωνα με την ίδια πρόκειται για έναν σύλλογο που ιδρύθηκε αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο αφανισμού των παραδόσεων του τόπου, έχοντας βέβαια ανεπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και του κοινωνικού έργου: «Έχοντας ανεπτυγμένη την αίσθηση της θρησκευτικής μας ταυτότητας,  επιδιώκουμε από εδώ και στο εξής, κάθε χρόνο να γιορτάζουμε και να τιμάμε πέρα από τον πολιούχο μας και τους Αγίους των εκκλησιών μας, οργανώνοντας μικρές και μεγάλες γιορτές, τιμώντας έτσι την μνήμη τους. Επίσης ως ευσυνείδητοι πολίτες, θέλουμε να συμβάλουμε με διάφορους τρόπους στην “στήριξη” της τοπικής κοινότητάς μας, μέσα από διάφορες δράσεις όπως για παράδειγμα αυτή του εθελοντικού καθαρισμού μίας η περισσότερων περιοχών. Για εμάς επίσης, είναι ιδιαίτερης σημασίας η βοήθεια και η προσφορά σε ανθρώπους ευάλωτους, ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους, ιδρύματα κ.α., δίνοντας τους με όποιο τρόπο μπορούμε ένα χέρι βοήθειας», δηλώνει η κα. Τσέλιου, η οποία γνωστοποιεί μερικές από τις προγραμματισμένες δράσεις-εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα:

 • Άγιος Νικόλαος του Βουνού στις 19 Μαΐου (εκδήλωση)
 • Εορτασμός του Αγίου Ιωάννη του Κλήδονα (εκδήλωση Ιουνίου)
 • Μοίρασμα του Μάρτη (μαρτάκια για το χέρι) σε ΚΔΑΠ με παιδιά με ειδικές ανάγκες
 • Καθαρισμός συγκεκριμένων περιοχών από σκουπίδια (εθελοντισμός)

«Η ίδρυση του συλλόγου ήταν μία ιδέα που έγινε πράξη! Ένας σύλλογος που αγκαλιάστηκε τόσο από γυναίκες, όσο και από άνδρες που όλοι μαζί στοχεύουμε στο καλύτερο για τον τόπο μας, τη Στρατονίκη. Σε αυτό το ταξίδι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χρειαζόμαστε και άλλα άτομα-μέλη να πλαισιώσουν τον σύλλογο μας και να δημιουργήσουμε μία ομάδα δυνατή!», καταλήγει η κα. Τσέλιου απευθύνοντας κάλεσμα και σε άλλους συμπολίτες της να συμμετάσχουν σε αυτή τη νέα προσπάθεια και να στηρίξουν με όποιο τρόπο μπορούν τον σύλλογο, που στοχεύει στο καλύτερο για το μέλλον του τόπου! 

 

[ΠΗΓΗ: https://www.xalkidikipolitiki.com/, 22/2/2024]

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

02/28/2024 10:50 AM

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει τους κατόχους ακίνητης περιουσίας σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πως η Ανάρτηση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων παρατείνεται μέχρι την 29η Απριλίου 2024.

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:

Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)

Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια. Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης, μέχρι την ημερομηνία λήξης, ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.

Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 (που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο).

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές για τη Χαλκιδική:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Α) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Β) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Γ) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Δ) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Αγίου Προδρόμου, Βάβδου, Βραστάμων, Γαλαρινού, Γαλατίστης, Γεροπλάτανου, Δουμπιών, Κρήμνης, Μαραθούσσης, Μεταμορφώσεως, Ολύνθου, Ορμύλιας, Παλαιοκάστρου, Παλαιόχωρας, Ριζών, Σανών, Ταξιάρχου

Ε) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Αγίου Νικολάου, Μεταγκίτσιου, Νικήτης

Διεύθυνση Γραφείων Κτηματογράφησης

Μακεδονίας και 22ας Απριλίου, Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος, Χαλκιδική

Σαράφη 48Β, Φοίνικας, T.K. 55135 Θεσσαλονίκη

Ωράριο λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00 και κάθε  Τετάρτη 08:00 – 20:00

Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού: 801 4000 100,  231 6005 400  (ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00 – 18:00)

Email:  contact@kthma.gr (αποκλειστικά για πληροφορίες)

Ηλεκτρονική διεύθυνση για την έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου: kthm_sarafi_xalkidiki@geoanalysis.gr 

Πληροφορίες δίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευήστoτηλέφωνo2106505600  από 08:30 έως 15:30, στο 1015 και στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr  

[ΠΗΓΗ: https://ecopress.gr/, 27/2/2024]

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΕΝΘΕΙ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗ

02/28/2024 10:48 AM

Ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, αποχαιρετούν με οδύνη τον διατελέσαντα Δήμαρχο του καποδιστριακού Δήμου Αρναίας (20032006) Γεώργιο Κατσιαμούρη, που «έφυγε» σήμερα από κοντά μας, σε ηλικία 72 ετών.

Ο Γεώργιος Κατσιαμούρης, υπηρέτησε τον τόπο του και τους συμπολίτες του, όχι μόνο ως δήμαρχος, αλλά και επί σειρά ετών μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο του τότε Δήμου Αρναίας, την Επιμορφωτική και Εκπολιτιστική Εταιρεία Αρναίας και την επαγγελματική και επιστημονική του δραστηριότητα ως φαρμακοποιός. 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Αριστοτέλη θα αναλάβει τη δαπάνη ταφής και κατάθεσης στεφάνου εις μνήμην του εκλιπόντος, ενώ  αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλής τον Δήμαρχο Στέλιο Βαλιάνο, θα παραστεί στην κηδεία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι στον Ι.Ναό του Αγίου Στεφάνου της Αρναίας.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά:

«Πενθούμε την απώλεια του ανθρώπου, του επιστήμονα, του οραματιστή αυτοδιοικητικού που αγάπησε και υπηρέτησε τον τόπο του, με κάθε τρόπο που μπορούσε. Ο Γιώργος Κατσιαμούρης, συνέδεσε το όνομά του, με τη λήψη και υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων για την ανάπτυξη και τον πολιτισμό, μέσα από δράσεις και έργα που ενίσχυσαν την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής, κληροδοτώντας στην Αρναία σημαντικά τοπόσημα. Ήταν ένας οραματιστής που με τη δράση του αποτελεί για εμάς τους νεότερους φωτεινό παράδειγμα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Και σύντομα θα συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρόταση να τιμήσουμε τη μνήμη του όπως αρμόζει στον Γεώργιο Κατσιαμούρη, με την απόδοση του ονόματός του, σε κατάλληλο δρόμο της Αρναίας.»

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 27/2/2024]

ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΌΡΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

02/28/2024 08:20 AM

Μία τοπική παραδοσιακή μονάδα οίνου στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής παράγει το καλύτερο ασύρτικο της περιοχής και είναι μία εκ των τεσσάρων επισκέψιμων επιχειρήσεων οίνου της περιοχής, ενισχύοντας τον οινοτουρισμό.

Ο δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος μίλησε στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» για τα εναλλακτικά πρότζεκτ τουρισμού, που τρέχει ο δήμος αυτή τη στιγμή ένα εκ των οποίων είναι ο γαστρονομικός τουρισμός. «Κοιτάξαμε γύρω μας, είδαμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτού του τόπου, ένα από αυτά είναι η παραγωγή κρασιού με τέσσερα επισκέψιμα οινοποιεία στην επικράτειά μας με παραδοσιακά τσιπουροκάζανα στην περιοχή και ταυτόχρονα με 11 οινοποιεία μέσα στην Πολιτεία του Αγίου Όρους», ανέφερε αρχικά ο Στ. Βαλιάνος.

«Έχοντας αυτό ως αφορμή, έχουμε ενώσει αυτή τη διαδρομή, φτιάξαμε μια εικονική διαδρομή, που την ονομάζουμε ‘’από τη Θεσσαλονίκη στον Άθωνα’’, όπου ο επισκέπτης της περιοχής βλέποντας όλα τα υπόλοιπα συγκριτικά πλεονεκτήματα να δοκιμάσει και το υπέροχο κρασί, που παράγει η περιοχή και ταυτόχρονα να μελετήσει τη λαογραφία, την παράδοση, τον τρόπο της μεταποίησης του αμπελιού, του σταφυλιού για το κρασί μας», σχολίασε.

«Έχουμε δικτυωθεί με μεγάλες οινοπαραγωγές της Ευρώπης, όπως είναι η Αλσατία, το Σαν Σεμπαστιάν, το Φράιμπουργκ με χιλιάδες οινοποιεία, με τρομερή παράδοση γύρω από το κομμάτι του οινοτουρισμού. Παίρνουμε παραδείγματα από την περιοχή και ανοίγουμε τον δρόμο της επισκεψιμότητας στον δήμο Αριστοτέλη και από αυτές τις περιοχές, που έχουμε κοινά χαρακτηριστικά», σημείωσε  δήμαρχος Αριστοτέλη.

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο:

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, από https://www.ertnews.gr/, της Μαρίας Καλτσίδη, 22/2/2024]

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

02/27/2024 11:54 AM

Ο νόμος της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες είναι μια καλή αρχή για τη διασφάλιση ενός πιο βιώσιμου εφοδιασμού, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της δημόσιας αποδοχής. 

Η έγκριση της Πράξης περί κρίσιμων πρώτων υλών κατέκτησε μια πρωτιά: Είναι η πρώτη φορά σε μια γενιά που οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι για την χάραξη της πολιτικής θα έχουν δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για να ενθαρρύνουν την εξερεύνηση και εξόρυξη των δικών της ορυκτών και μεταλλικών πόρων από την Ευρώπη, ουσιαστική απαίτηση για την επιχειρούμενη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Από τις μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα έως την αποθήκευση ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι κρίσιμες πρώτες ύλες (CRM) είναι βασικά ορυκτά που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στις νέες τεχνολογίες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την παροχή εξυπνότερων τεχνολογικών λύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής βιομηχανικής βάσης, η οποία παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή.

Από τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέχρι την παροχή ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος, η αξιόπιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ορισμένες πρώτες ύλες είναι το κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης. Ό,τι δεν έχει ήδη αναπτυχθεί για να μας προσφέρει ένα πιο βιώσιμο μέλλον θα πρέπει να εξορυχθεί. Από όλα αυτά που χρειαζόμαστε μέχρι αυτά που είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε

Η Ευρώπη θα είναι ευάλωτη εάν θέλει να γίνει «πράσινη» και να συνεχίσει να καινοτομεί, να ανταγωνίζεται στην παγκόσμια σκηνή και να προσελκύει επενδύσεις. Διότι ενώ καταναλώνει το 27% της τρέχουσας παγκόσμιας προσφοράς CRM, εξορύσσει μόνο το 3% των τρεχουσών αναγκών της για CRM.

Με την παγκόσμια ζήτηση να αναμένεται να αυξηθεί έως και 500% έως το 2050, η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται μόνο στις εισαγωγές, σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά. Δεν μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται σε εξωτερικούς προμηθευτές για τις μελλοντικές της ανάγκες. Πρέπει να εξασφαλίσει μικρότερες και πιο ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και έτσι πρέπει να εισάγει εσωτερικά, να ανακυκλώνει και να αντλεί περισσότερους από τους δικούς της πόρους για να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση.

Πέρα από την οικονομική και περιβαλλοντική επιτακτική ανάγκη, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια διχογνωμία. Ο δημόσιος διάλογος δεν έχει ακόμη μετατοπιστεί και να εστιαστεί από αυτό που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής γνωρίζουν ότι χρειαζόμαστε, σε αυτό που η κοινωνία είναι έτοιμη να υποδεχθεί.

Πολλές κοινότητες εξακολουθούν να έχουν αρνητικές αντιλήψεις για την εξόρυξη και τον εξορυκτικό τομέα. Αυτό που μπορεί να είναι επωφελές για την κοινωνία γενικά δεν θεωρείται απαραίτητα σωστό από κάποιους που έχουν στο μυαλό τους – και είναι φυσικό– την εξόρυξη του περασμένου αιώνα και τις πρακτικές της. Τότε που έννοιες όπως κοινωνική αποδοχή, περιβαλλοντική προστασία και εταιρική ευθύνη ουσιαστικά δεν υπήρχαν. Σήμερα, ενώ –όσον αφορά την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας για την Ευρώπη–  μας ενθαρρύνει το πλαίσιο που περιγράφεται στην Πράξη για τις CRM, βρισκόμαστε στην αρχή ενός μακρύτερου ταξιδιού. Απαιτείται οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με εκείνους που θα επηρεαστούν περισσότερο από την καθημερινότητα της εξόρυξης. 

Αν λοιπόν έχουμε ανάγκη περισσότερα ορυχεία εντός Ε.Ε., οι γειτονικές κοινότητες πρέπει να είναι οι πρώτες που θα αισθανθούν και θα δουν τα οφέλη. 

Δουλεύοντας σκληρότερα για να μετριάσεις τις ανησυχίες

Πέρα από το νέο πλαίσιο πολιτικής, ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, της εξορυκτικής βιομηχανίας, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να ενωθούν για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των τεχνικών και εμπορικών προκλήσεων για την εισαγωγή νέων ορυχείων στην αγορά. Πρέπει να εξασφαλιστεί η λεγόμενη «κοινωνική άδεια» για να λειτουργήσει η Πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Σε πολλά μέρη ο μεταλλευτικός κλάδος έχει μια κληρονομιά. Θα χρειαστεί χρόνος για να καταλάβει η κοινωνία τον ουσιαστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η εξόρυξη στο βιώσιμο μέλλον της Ευρώπης. Και να κατανοήσει και τις αλλαγές που έχουν γίνει, διότι τις τελευταίες δεκαετίες η εξόρυξη έχει αλλάξει σημαντικά. Οι σημαντικές επενδύσεις σε νέες καινοτομίες και τεχνολογίες δείχνουν ότι η βιώσιμη εξόρυξη είναι εφικτή. Για παράδειγμα, η χρήση στόλων ηλεκτρικών μεταφορών, η μείωση των αποβλήτων, η ανακύκλωση, η αύξηση της ασφάλειας, κ.ά. είναι όλα παραδείγματα καλύτερων πρακτικών. 

Σε κάθε περίπτωση, η αξιοπιστία εξαρτάται από μια διαφανή και υπεύθυνη προσέγγιση για τον τρόπο με τον οποίο δεσμευόμαστε και μοιραζόμαστε πληροφορίες.

Η δημόσια αποδοχή είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι θα αναπτυχθούν αρκετά νέα έργα εξόρυξης. Διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων πρέπει να συνεργαστούν για να βρουν και να δημιουργήσουν κοινωνική συναίνεση. Και ο μεταλλευτικός κλάδος πρέπει να αποδείξει ότι η εξόρυξη του εικοστού πρώτου αιώνα μπορεί να προσφέρει τα ορυκτά που χρειάζονται, σε κλίμακα, με πλήρως διαφανή και υπεύθυνο τρόπο, στα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα με ελάχιστες επιπτώσεις. Διότι οι βιομηχανίες οι οποίες βασίζονται σε CRM, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή και οικονομικά προσιτά αποθέματα για να μπορέσει η οικονομία της Ευρώπης να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να καινοτομεί και να παραμείνει ανταγωνιστική.

Το παράδειγμα της Ελληνικός Χρυσός στην Ελλάδα

Παρ’ ότι πιθανώς να μην το περίμενε κανείς η Ελλάδα έχει να επιδείξει λαμπρά παραδείγματα σε αυτόν τον τομέα, και μάλιστα πριν από την ψήφιση της Πράξης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Η Ελληνικός Χρυσός, η θυγατρική εταιρεία της Eldorado Gold, η οποία διαχειρίζεται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην Χαλκιδική, πρωτοπορεί στο θέμα των σχέσεων με την τοπική κοινωνία και σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Από τη στιγμή που ανέλαβε τη διαχείριση των Μεταλλείων Κασσάνδρας αναγνώρισε τη σημασία της οικοδόμησης ανθρώπινων, ισχυρών και υγιών σχέσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της εξόρυξης, από την εξερεύνηση έως το κλείσιμο και την αποκατάσταση. Κατανοώντας ότι οι κοινότητες που περιβάλλουν τις εξορυκτικές δραστηριότητες επηρεάζονται άμεσα από αυτές, δεσμεύτηκε εξ’ αρχής να ενθαρρύνει και να στηρίζει τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Έτσι, η τοπική κοινωνία ενθαρρύνεται να συμμετέχει στον εποικοδομητικό διάλογο χτίζοντας με αυτό τον τρόπο σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια. Για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί Μηχανισμός Αναφορών, ο οποίος βάζει μπροστά την ανοιχτή και διαφανή επικοινωνία για να μπορούν να εγείρονται παράπονα, στα οποία η εταιρεία ανταποκρίνεται άμεσα και σε κάθε περίπτωση. 

Αρχή της εταιρείας αποτελεί ο ανοικτός και ειλικρινής διάλογος. Η στρατηγική και ο σχεδιασμός των έργων που υλοποιεί η εταιρεία για την κοινωνία είναι προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Υπάρχει πλάνο επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, υποστηρίχθηκε από την εταιρεία η ίδρυση Επιτροπής Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος (Community of interest Committee). Η Επιτροπή συστάθηκε και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2023 και επιπλέον υπάρχει και Κέντρο Πληροφοριών Έργου / Γραφείο διασύνδεσης προκειμένου να παρέχεται εύκολη πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς σε πληροφορίες που αφορούν στη δραστηριότητα για όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Εξ άλλου, μια ματιά στο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα της εξορυκτικής δραστηριότητας στην περιοχή σε βάθος 25ετίας, προδίδει τις προθέσεις της εταιρείας: επενδύσεις 3,1 δις δολάρια, 3.000 θέσεις εργασίας, 90% θέσεις εργασίας με εντοπιότητα, 2 δις ευρώ κρατικά έσοδα και 80 εκατ. δολάρια σε κοινωνικές επενδύσεις στις τοπικές κοινότητες.

Τέλος, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός και της επιτρέπει να δημιουργεί και να προσφέρει βιώσιμη αξία μακροπρόθεσμα για τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εταιρικό, τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Πέρα από την επίτευξη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, η πολιτική της για την ΕΚΕ προωθεί την διαρκή συμμόρφωση με διεθνείς πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές. Τέτοιες διεθνείς νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις προβλέπονται από το τρίπτυχο Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) για βιώσιμες και υπεύθυνες επενδύσεις.

Ενδεικτικοί παράμετροι ESG, που περιλαμβάνονται σε καθένα από αυτούς τους τρεις άξονες, είναι αντίστοιχα οι:

 • Περιβάλλον: Διαφύλαξη και Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Ρύπανση & Απόβλητα, Αποκατάσταση Γης, Κλιματική Αλλαγή
 • Κοινωνία: Εργατικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνικές Ευκαιρίες και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινοτήτων, Υγεία και Ασφάλεια
 • Εταιρική Διακυβέρνηση: Πολιτικές και Διαδικασίες, Πολιτικές κατά της Δωροδοκίας και κατά της Διαφθοράς, Κανονιστική Συμμόρφωση

Καταλαβαίνει κανείς από τα παραπάνω πως για την Ελληνικός Χρυσός η λέξη «βιωσιμότητα» αποτελεί τον έναν και μοναδικό γνώμονα στην αναπτυξιακή της πορεία. Μια ελληνική μεταλλευτική εταιρεία που μπήκε δυνατά στη νέα εποχή της εξόρυξης και πρωτοπορεί. 

Αλήθεια, ποιος είπε πως η Ελλάδα βρίσκεται στην… «άκρη» της Ευρώπης;

[Με πληροφορίες από euronews.com]

ΣΚΟΥΡΙΕΣ: ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΟΥ 2024

02/27/2024 11:18 AM

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι εργασίες στο μεταλλείο των Σκουριών Χαλκιδικής, το οποίο βρίσκεται υπό το καθεστώς του καναδικού ομίλου Eldorado Gold. Ο προγραμματισμός προβλέπει την κορύφωση του κατασκευαστικού έργου εντός του 2024 με έμφαση στην ολοκλήρωση των συμβάσεων ανάθεσης και του μηχανολογικού σχεδιασμού, παράλληλα με την εξέλιξη των κατασκευαστικών έργων στο επιφανειακό και το υπόγειο μεταλλείο.

Τα κύρια κατασκευαστικά ορόσημα που η Eldorado Gold επιθυμεί να αποπερατωθούν είναι η ολοκλήρωση περίπου 2.200 μέτρων υπόγειας ανάπτυξης και συναφών υπηρεσιών στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2024, η ολοκλήρωση των εκσκαφών για πυκνωτές και τα θεμέλια του κτιρίου ελέγχου εντός του πρώτου τριμήνου του 2024. Την ίδια ώρα, αναμένεται η παράδοση του 100% των πλακών για τις φιλτρόπρεσες εντός του πρώτου τριμήνου του 2024, τις οποίες θα ακολουθήσουν τα πλαίσια το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Τέλος, εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024 αναμένεται η ανάθεση της σύμβασης για την εγκατάσταση αφύγρανσης τελμάτων αλλά και η ολοκλήρωση των προμηθειών αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Η πρώτη παραγωγή χρυσού αναμένεται πλέον εντός του τρίτου τριμήνου του 2025, αντί του προηγούμενου στόχου που ήταν για τα μέσα του 2025. Ως εκ τούτου, το εύρος παραγωγής χρυσού για το 2025 μειώθηκε σε 50.000-60.000 ουγγιές, αντί για 80.000-90.000 ουγγιές που ήταν ο προηγούμενος στόχος. Η παραγωγή χαλκού αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15-20 εκατ. λίβρες το 2025. Προβλέπουμε έντονη κλιμάκωση των εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και παραμένουμε εντός χρονοδιαγράμματος για την εμπορική παραγωγή στο τέλος του 2025. Αξιολογούμε το σχεδιασμό μας με στόχο την αύξηση του προφίλ παραγωγής χρυσού και χαλκού το 2026. Ταυτόχρονα, το έργο παραμένει πλήρως χρηματοδοτημένο μεταξύ της συμφωνίας χρηματοδότησης έργου και του ισολογισμού της Eldorado Gold. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν συνολικά σε 52,5 εκατ. δολ. και σε 153,8 εκατ. δολ. συνολικά το 2023. Από την αρχή του έργου μέχρι σήμερα έχουν ανέλθει σε 185 εκατ. δολ. έναντι του συνολικού προβλεπόμενου κόστους επένδυσης 845 εκατ. δολαρίων.

Μετά την οριστικοποίηση των βασικών συμβάσεων το 2023, η εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου παρέμεινε εναρμονισμένη με την εκτίμηση της μελέτης σκοπιμότητας του Δεκεμβρίου του 2021. Οι πιο πρόσφατες και εκκρεμείς συμβάσεις ενσωματώνουν το κόστος εργασίας και τις ώρες εργασίας που διαμορφώθηκαν μέσω επιμελούς διαγωνιστικής διαδικασίας, οι οποίες είναι υψηλότερες από την πρόβλεψη της μελέτης σκοπιμότητας. Ως επακόλουθο, η αναθεωρημένη εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου ύψους 920 εκατ. δολ. αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με την αρχική εκτίμηση των 845 εκατ. δολ.

«Με τη χρηματοδότηση έργου εξασφαλισμένη και έναν εύρωστο ισολογισμό, παραμένουμε πλήρως χρηματοδοτημένοι για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή των Σκουριών. Ανυπομονούμε να θέσουμε σε λειτουργία αυτό το παγκόσμιας κλάσης μεταλλείο χαλκού-χρυσού, το οποίο θα προσφέρει ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής κατά 40% μέχρι το 2027», ανέφερε ο ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold.

Σημαντικά επιτεύγματα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023:

 • Η συνολική πρόοδος του έργου είχε ολοκληρωθεί κατά 38% και, εάν συμπεριληφθεί η πρώτη φάση της κατασκευής, κατά 70%.
 • Ο λεπτομερής μηχανολογικός σχεδιασμός είχε ολοκληρωθεί κατά 61% και οι προμήθειες κατά 82%.
 • Συνεχίστηκε η εκτέλεση του έργου και αυξήθηκε η εκτέλεση σημαντικών χωματουργικών έργων, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής οδών μεταφοράς δομικών υλικών για την οικοδόμηση κατασκευών για χωματουργικές παρεμβάσεις.
 • Έγινε δρομολόγηση εργολάβων και έναρξη εργασιών για τα χωματουργικά έργα της υποδομής αφύγρανσης τελμάτων και τις πασσαλώσεις.
 • Σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με την κατασκευή θεμελίων του σπαστήρα πρωτογενούς θραύσης.
 • Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υπόγειας ρευματοδότησης από 400V σε 690V και η αναβάθμιση του αερισμού.
 • Για το 2024 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 375 και 425 εκατ. δολαρίων.
 • Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, στο εργοτάξιο απασχολούνταν περίπου 550 άτομα, αριθμός που προβλέπεται να αυξηθεί σε 1.300 κατά τη διάρκεια του 2024.Τα έργα στις Σκουριές © Eldorado Gold

Σημειώνεται πως η Eldorado ολοκλήρωσε το 2023 με το ισχυρότερο τρίμηνο παραγωγής, παραδίδοντας 143.166 ουγγιές χρυσού. Πρόκειται για μια σημαντική χρονιά, καθώς επετεύχθη αύξηση παραγωγής 7%, χαμηλότερα ταμειακά έξοδα ανά ουγγιά 6% και χαμηλότερο AISC ανά ουγγιά 4%, σε σύγκριση με το 2022.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.energygame.gr/, 26/2/2024]