ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας άρχισε κατά την κλασσική αρχαιότητα και συνεχίστηκε μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Περιήλθε σε μαρασμό μετά την κατάκτηση των πλούσιων ορυχείων χρυσού και αργύρου της Ισπανίας από τους Ρωμαίους. Η εκμετάλλευση επαναδραστηριοποιήθηκε κατά τη βυζαντινή εποχή ενώ στην αρχή της Τουρκοκρατίας άρχισε νέα περίοδος ακμής. Με εναλλασσόμενες περιόδους ακμής και κρίσης, η δραστηριότητα ξανάρχισε τα τέλη του 19ου αιώνα. Από το 1927 η ΑΕΕΧΠ&Λ ανέλαβε τη λειτουργία των μεταλλείων, στην αρχή για παραγωγή σιδηροπυρίτη και από το 1953, μετά την κατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού στο Στρατώνι, για παραγωγή συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδαργύρου και σιδηροπυρίτη.

Ο σημερινός δικαιούχος, η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός δηλώνει ότι οικονομικά συμφέρει πολύ περισσότερο να τηρείς την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον από το να πληρώνεις οποιοδήποτε πρόστιμο. Εξάλλου, η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον είναι πλέον ιδιαίτερα αυστηρή. Παρόμοια μεταλλεία διαθέτουν και οι πλέον προηγμένες χώρες του κόσμου, όπως ο Καναδάς, η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία, η Φινλανδία, χώρες με πάρα πολύ υψηλή οικολογική ευαισθησία. Οι αντιτιθέμενοι προβάλλουν περιβαλλοντικά προβλήματα και δεν μένουν ικανοποιημένοι με τους περιβαλλοντικούς όρους της εγκεκριμένης μελέτης. Σίγουρα το ζητούμενο από την πλευρά του Δήμου, των εμπλεκόμενων φορέων, των κατοίκων αλλά και από όλους είναι η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή να δομηθεί σωστά, ήπια και με πιστή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, ώστε να αποκτήσει ουσιαστική προοπτική, η οποία θα αποτελεί και τη συνέχεια μιας ιστορικής διαδρομής δύο χιλιετιών.

LINKS ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ