ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οι ιστορικές πηγές απ’ όπου αντλούνται πληροφορίες για την πορεία της αρχαιοελληνικής μεταλλείας. περισσότερα ...
Η ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ Η πρώτη προσπάθεια της αξιοποίησης των σιδηροπυριτών Κασσάνδρας με εμπλουτισμό χρονολογείται στο 1907. περισσότερα ...
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Σήμερα όμως εφαρμόζεται η μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων. περισσότερα ...
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ Τον Ιανουάριο του 2004 το Ελληνικό Κράτος παραχωρεί τα μεταλλευτικά δικαιώματα. περισσότερα ...
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Όπως προκύπτει από την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. περισσότερα ...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων είναι ένας ιστότοπος που μιλά για τη λειτουργία μεταλλείων στην περιοχή της Χαλκιδικής. Πολλοί είναι εκείνοι που διαβάζουν το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, αλλά δυστυχώς όχι οι κάτοικοι της περιοχής επειδή είναι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με το διαδίκτυο.

Το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων παρατηρεί απ΄ότι λέει το όνομά του και τα γράφει όπως θέλει. Κανείς από το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων δεν έχει δουλειά στα μεταλλεία. Επίσης πολλοί από αυτούς που διαβάζουν το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων δεν γνωρίζουν την ιστορία της περιοχής της Βόρειας Χαλκιδικής, ούτε κατανοούν την παράδοση αιώνων στην εξόρυξη μετάλλων. Το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων δεν παρατηρεί τις δραστηριότητες των ανθρώπων που δουλεύουν στα μεταλλεία, αλλά όλα τα υπόλοιπα.