ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οι ιστορικές πηγές απ’ όπου αντλούνται πληροφορίες για την πορεία της αρχαιοελληνικής μεταλλείας. περισσότερα ...
Η ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ Η πρώτη προσπάθεια της αξιοποίησης των σιδηροπυριτών Κασσάνδρας με εμπλουτισμό χρονολογείται στο 1907. περισσότερα ...
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Σήμερα όμως εφαρμόζεται η μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων. περισσότερα ...
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ Τον Ιανουάριο του 2004 το Ελληνικό Κράτος παραχωρεί τα μεταλλευτικά δικαιώματα. περισσότερα ...
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Όπως προκύπτει από την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. περισσότερα ...

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Τα μεταλλεία στην Ελλάδα και ιδιαίτερα της περιοχής που εκτείνεται από τον Αξιό ως τον Νέστο, της Θάσου συμπεριλαμβανομένης έπαιξαν βασικό ρόλο στην εξελικτική πορεία του αρχαίου Ελληνισμού. Ο Ηρόδοτος μιλά για μεταλλεία στην Ελλάδα χρυσού και αργύρου (“χρύσεά τε και αργύρεα μέταλλα”) στο Παγγαίο ενώ επισκέφθηκε τα μεταλλεία της Ελλάδας στη Θάσο. Ο Ηρόδοτος επίσης μνημονεύει τα μεταλλεία της Ελλάδας των μακεδονικών χρόνων και αναφέρει ότι επί Φιλίππου Β’ σκλάβοι εργάζονταν για την εξόρυξη θειούχων μεταλλευμάτων.

Ο Θεόφραστος, στο “Περί Λίθων” έργο του κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα μεταλλεία χρυσού της Ελλάδας στη Μακεδονία. Επίσης κατά τον Ηρόδοτο, ο Πεισίστρατος, τον 6ο αιώνα π.Χ., χάρη στα πλούτη που απέκτησε στα μεταλλεία Ελλάδας του Παγγαίου κατά την εξορία του, ανακατέλαβε την εξουσία στην Αθήνα και στερέωσε την εξουσία του. Τις πρώτες πληροφορίες για τη μεταλλεία στην Ελλάδα μας τις δίδουν οι δύο μεγάλοι ποιητές, ο Όμηρος και ο Ησίοδος.