ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οι ιστορικές πηγές απ’ όπου αντλούνται πληροφορίες για την πορεία της αρχαιοελληνικής μεταλλείας. περισσότερα ...
Η ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ Η πρώτη προσπάθεια της αξιοποίησης των σιδηροπυριτών Κασσάνδρας με εμπλουτισμό χρονολογείται στο 1907. περισσότερα ...
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Σήμερα όμως εφαρμόζεται η μέθοδος των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων. περισσότερα ...
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ Τον Ιανουάριο του 2004 το Ελληνικό Κράτος παραχωρεί τα μεταλλευτικά δικαιώματα. περισσότερα ...
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Όπως προκύπτει από την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. περισσότερα ...

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

Τις πρώτες πληροφορίες για τη μεταλλεία μας τις δίδουν οι δύο μεγάλοι ποιητές, Όμηρος και Ησίοδος. Ο ρόλος που διαδραμάτισαν τα μεταλλεία στην Αρχαία Ελλάδα ήταν σημαντικός. Τα μεταλλεία Χρυσού του Παγγαίου οδήγησαν στην ακμή της την Μακεδονική Δυναστεία με τον Φίλιππο Β’ και χρηματοδότησαν τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο Ηρόδοτος μνημονεύει τα μεταλλεία των μακεδονικών χρόνων και αναφέρει ότι επί Φιλίππου Β’ σκλάβοι εργάζονταν για την εξόρυξη θειούχων μεταλλευμάτων. Παρόμοιες διάσπαρτες πληροφορίες για τα μεταλλεία υπάρχουν και σε πλήθος έργων μεταγενέστερων συγγραφέων, όπως π.χ. του Παυσανία, του Διόδωρου του Σικελιώτη. Τα μεταλλεία αποτέλεσαν σημαντική πηγή εισοδημάτων για την χώρα για πολλούς αιώνες αλλά ήταν και αφορμή σημαντικών κοινωνικών αλλαγών. Στα νεότερα χρόνια πολύ ονομαστα μεταλλεία ήταν τα μεταλλεία του Λαυρίου. Αυτά τα μεταλλεία αποτέλεσαν τον πρώτο βιομηχανικό χώρο της Ελλάδας.