Tag Archives: συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

logo-1920

Το Σάββατο 8 Μαρτίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο στo δημοτικό κατάστημα Αρναίας, με θέμα τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, όπως προβλέπεται ενόψει των επερχόμενων δημοτικών εκλογών. Στη συνεδρίαση ο δήμαρχος Χρήστος Πάχτας έκανε μια εφ’ όλης της ύλης παρουσίαση του –ομολογουμένως πλούσιου– έργου της παρούσας δημοτικής αρχής από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της μέχρι και σήμερα.

Εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τον τομέα της απασχόλησης. Κατ’ αρχάς διευκρινίστηκε ότι έγινε πλήρης αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων για την Απασχόληση.

Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας «ΑΡΩΓΗ», υλοποιήθηκε το 2012 σε συνεργασία του Δήμου Αριστοτέλη με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ). Στα πλαίσια του «ΑΡΩΓΗ» προσελήφθησαν 30 Νέοι εργαζόμενοι στον Δήμο Αριστοτέλη. Αναλυτικά: 2 Κοινωνικοί λειτουργοί ΠΕ/ΤΕ, 1 Ψυχολόγος ΠΕ, 4 Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, 2 Φυσικοθεραπευτές ΤΕ/ΔΕ, 4 Βοηθητικό προσωπικό ΥΕ, 2 Σχολικοί τροχονόμοι ΔΕ, 1 Βρεφονηπιοκόμος ΤΕ/ΔΕ, 2 Νηπιαγωγοί ΠΕ, 3 Μουσικοί ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, 2 Καθηγητές φυσικής αγωγής ΠΕ, 2 Δάσκαλοι ΠΕ, 1 Εργοθεραπευτής ΤΕ, 1 Λογοθεραπευτής ΠΕ/ΤΕ 1 και 3 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων. Σύνολο: 30 άτομα.

Με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», του2012, σε συνεργασία του Δήμου Αριστοτέλη με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ), προσελήφθησαν 48 Νέοι εργαζόμενοι στον Δήμο Αριστοτέλη. Αναλυτικά: 3 Χειριστές μηχανημάτων, 26 Εργάτες γενικών καθηκόντων, 1 Γεωλόγος, 2 Ελαιοχρωματιστές, 3 Ηλεκτρολόγοι, 1 Θερμοϋδραυλικός, 2 Υδραυλικοί, 3 Δομικών έργων & Έργων Υποδομής, 4 Οικοδόμοι, 2 Αρχαιολόγοι και 1 Ναυαγοσώστης, σύνολο 48.

Επιπλέον, με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του2013, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ & το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, προσελήφθησαν 43 νέοι εργαζόμενοι στον Δήμο Αριστοτέλη. Αναλυτικά οι θέσεις: 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 3 ΠΕ Οικονομικού, 4 ΠΕ Διοικητικού, 2 ΠΕ Πληροφορικής, 2 ΤΕ Νοσηλευτών, 4 ΤΕ Οικονομικού, 4 ΤΕ Διοικητικού, 2 ΤΕ Πληροφορικής, 2 ΠΕ/ ΤΕ Πληροφορικής, 2 ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι, 1 ΔΕ Διοικητικού, 1 ΔΕ Φυσιοθεραπευτών, 2 ΔΕ Πληροφορικής, 5 ΔΕ Ψηφιοποίησης Εγγράφων και 7 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. Σύνολο 43 άτομα.

Δημιουργία δύο νέων  Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών  σε Στανό και Παλαιοχώρι.

Ακόμα, όσον αφορά την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο: «Ενίσχυση της απασχόλησης των μεταναστών στη Χαλκιδική», ο Δήμος Αριστοτέλη συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», σε συνεργασία με την ΑΝΕΤΧΑ, τους λοιπούς Δήμους Χαλκιδικής και φορείς της περιοχής. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  Έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 500.000,00 € για όλη τη Χαλκιδική

Για την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην Χαλκιδική- Αντίδοτο στην κρίση», ο Δήμος Αριστοτέλη συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», σε συνεργασία με την ΑΝΕΤΧΑ, τους λοιπούς Δήμους Χαλκιδικής και φορείς της περιοχής. Προϋπολογισμός του σχεδίου: 797.125,00 € για όλη τη Χαλκιδική

Πιο συγκεκριμένα, η υποστήριξη και προετοιμασία των ανέργων στα 2 αυτά Σχέδια αφορά την ίδρυση νέας επιχείρησης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Εκτός των ανωτέρω, ο Δήμος συμμετέχει στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων, ηλικίας 55-64 ετών μέσω της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ». Η διάρκεια του προγράμματος είναι 27 μήνες και αφορά άνεργους πρώην εργαζόμενους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ηλικίας 55-64 ετών και εγγεγραμμένους άνεργους, πάνω από 12 μήνες στα Μητρώα Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., ηλικίας 55-64 ετών.

Τέλος ο Δήμος, μέσω της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ», συμμετέχει στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Α.Μ.Ε.Α., Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 χρόνια και άμεσα ωφελούμενοι μπορεί να είναι Α.Μ.Ε.Α., άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένοι, άτομα νεαρής ηλικίας με παραβατική συμπεριφορά και άτομα νεαρής ηλικίας που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

logo-1920

Το Σάββατο 8 Μαρτίου και ώρα 18:00 μ.μ., συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο στην αίθουσα «Μητροπολίτης Σωκράτης» του Δημοτικού Καταστήματος Αρναίας, με θέμα τον Απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 .

Η συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ο δήμαρχος Χρήστος Πάχτας έκανε μια εφ’ όλης της ύλης αναδρομή στο –ομολογουμένως πλούσιο– έργο της παρούσας δημοτικής αρχής από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της μέχρι και σήμερα.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι το προεκλογικό σύνθημα της παράταξής του «Ο Δήμος στο Δημότη» έγινε πραγματικότητα, αφού με τη διοικητική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών άλλαξε δραματικά το τοπίο στα διοικητικά πράγματα του δήμου Αριστοτέλη. Όλα τα κοινοτικά καταστήματα που ήταν κλειστά άρχισαν να λειτουργούν, οι υπηρεσίες δικτυώθηκαν και αποκεντρώθηκαν, πολλές αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν περιφερειακά και προγράμματα άρχισαν να υλοποιούνται από τις αποκεντρωμένες υποδιοικήσεις. Η πρόσβαση των δημοτών σε υπηρεσίες γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής. Μαζί με τις διοικητικές υποδομές άλλαξε και η εικόνα του δήμου προς το καλύτερο για τις επόμενες δεκαετίες και για τις επόμενες γενεές.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο στο οποίο στάθηκε ο κος Πάχτας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ήταν τα οικονομικά του δήμου. Έπειτα από τρία χρόνια οικονομικής διαχείρισης η ψαλίδα υποχρεώσεων-απαιτήσεων του δήμου όχι μόνο έκλεισε, αλλά από αρνητική έγινε θετική, και από ελλείμματα εμφανίζει πλέον πλεονάσματα. Συγκεκριμένα, το άνοιγμα (ψαλίδα) μεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού (απαιτήσεις + διαθέσιμα) και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του παθητικού (προμηθευτές, πιστωτές, δημόσιο κλπ) όταν ανέλαβε η δημοτική αρχή (31-12-2010 ) ήταν αρνητική κατά 4.316.334,40€. Στις 30/09/2013 είχε ήδη γίνει θετική κατά 1.925.702,75€.  Φυσικά και στην τρέχουσα χρήση τα αποτελέσματα παραμένουν θετικά. Ο δήμαρχος επισήμανε ότι παρέλαβε έναν υπερχρεωμένο δήμο και τον παραδίδει πλεονασματικό, παρ’ όλο που στην παρούσα οικονομική συγκυρία της κρίσης η μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων προς το δήμο στα τελευταία τρία χρόνια έφτασε το 63%! Σε αυτό το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον ο στόχος του ισοσκελισμού του ισολογισμού επετεύχθη και ο δήμος κινείται πλέον σε βιώσιμη τροχιά.

Σημαντικό επίτευγμα της δημοτικής αρχής θεωρείται και η αξιοποίηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Με αυτό τον τρόπο, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημότες, υλοποιούνται δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, βελτίωση υποδομών, ανάπτυξη, προστασία δημόσιας υγείας, προστασία περιβάλλοντος. Τεράστιας σημασίας για το δήμο είναι τα έργα διαχείρισης πόσιμου νερού, λυμάτων και απορριμμάτων που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Οι βιολογικοί καθαρισμοί, τα έργα φίλτρανσης πόσιμου νερού και οι καθαρές παραλίες που κάθε χρόνο αποσπούν τις Γαλάζιες Σημαίες, είναι αδιάψευστοι μάρτυρες. Και βέβαια, δεν πρέπει να παραβλεφθεί η τεράστια προσπάθεια που γίνεται μέσω των δράσεων ανάδειξης και προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου. Η αναβίωση των «Αριστοτελείων» έχουν καταστήσει τον δήμο Αριστοτέλη έναν «Δήμο του Κόσμου», ενώ το όραμα για το ανοικτό μουσείο της περιοχής δεν απέχει και πολύ από την υλοποίησή του.

Αλλά και στον κοινωνικό τομέα ο δήμος δεν έχει μείνει πίσω. Η λειτουργία των παιδικών σταθμών, των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και των δομών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης του δήμου, το επιβεβαιώνουν καθημερινά.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε διεξοδικά και σε άλλους τομείς όπως η απασχόληση, η κοινωνική πρόνοια, η παιδεία, η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μέσω των αναπλάσεων, κ.λπ. Τόνισε ότι ο δήμος, χάρη στα οικονομικά του πλεονάσματα, έφτασε πλέον σε σημείο να εκτελεί έργα με ιδίους πόρους, όπως οι βελτιώσεις στους βιολογικούς καθαρισμούς Νέων Ρόδων και Ουρανούπολης, όπου λόγω κακής λειτουργίας τα λύματα κατέληγαν ανεπεξέργαστα στους αποδέκτες θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Σαν συμπέρασμα, από την παρουσίαση του απολογισμού, βγήκε το ότι η πολιτική της παρούσας δημοτικής αρχής στηρίχθηκε στο σύνθημα «Ο Δήμος στο Δημότη» και υλοποιήθηκε πάνω σε τέσσερις άξονες προτεραιότητας:

  • Συμμάζεμα των οικονομικών του Δήμου
  • Απορρόφηση πόρων της Ε.Ε.
  • Υλοποίηση έργων υποδομής για τις επόμενες γενεές
  • Ανάδειξη-προβολή της μοναδικότητας του δήμου

Ο κος Πάχτας κατέληξε αναφέροντας χαρακτηριστικά «Θα παραδώσουμε έναν τελείως διαφορετικό Δήμο από αυτόν που παραλάβαμε. Έναν δήμο με κληρονομιά υποδομές και έργα ουσίας, τα οποία θα απολαμβάνουν και οι επόμενες γενεές».