Tag Archives: νομοθεσία

ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

panel-web

Διαβάζω στο antigolg.org πως έγινε «λαϊκή συνέλευση» στην Ιερισσό και μεταφέρω ένα απόσπασμα από την ανάρτηση:

«[…]Τονίσθηκε ότι τα συντονιστικά πρέπει από κοινού πλέον να συντονιστούν και να συντονίσουν τον αγώνα για να δοθεί η “Μάχη των Μαχών”, χωρίς να μας ενδιαφέρουν τα πολυάριθμα “στρατεύματα που είναι συμπαραταγμένα στα Γαυγάμιλα”, και για να μην παρεξηγηθώ από την ασφάλεια, διευκρινίζω τι εννοώ: Εννοώ ότι η επένδυση είναι παράνομη, δεν έχει εγκριθεί το Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρείας και υλοποιείται παρανόμως, κι εμείς εδώ στην περιοχή δεν είμαστε διατεθειμένοι να καθόμαστε απαθώς και να κοιτάμε αυτούς που καταπατούν εθνικές συμβάσεις, νόμους και Σύνταγμα, δεν είμαστε διατεθειμένοι να προστατεύουμε όπως η αστυνομία τους παρανομούντες, όπως η Εισαγγελέας και δικαστικοί λειτουργοί να συγκαλύπτουμε τους παρανομούντες και να αδιαφορούμε, ούτε όπως οι κυβερνώντες να συναινούμε στην εκποίηση όλων όσων οι πατέρες μας δημιούργησαν ως δημόσια κτήση  με αίμα και με τη ζωή τους, και να καταχρεώνουν οι κυβερνήσεις την πατρίδα μας. Θα αντισταθούμε όπως ο νόμος, το Σύνταγμα, το χρέος μας και ο ηθικός και πνευματικός νόμος ορίζουν έως του δικού μας θανάτου, για να φανούμε αντάξιοι απόγονοι των προγόνων μας».

Είμαι σίγουρος πως τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων, αλλά επί της ουσίας τι λένε όλα αυτά; Για κάθε ευφυή αναγνώστη λένε πως τώρα που χάθηκαν όλα τα νομικά ερείσματα του «αγώνα», θα ξαναγυρίσουμε στο «αντάρτικο». Θα παραβλέψουμε την υφιστάμενη νομοθεσία που δεν μας βολεύει πλέον και θα στραφούμε στον «ηθικό και πνευματικό νόμο»… Αλήθεια ποιος ορίζει τι είναι ηθικό και πνευματικώς ορθό; Το antigold.org(io);  Όσο για αυτή τη «Μάχη των Μαχών», πολύ θα εκτιμούσαμε περισσότερες διευκρινήσεις…

 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

warer-drop

Από το 2011 που συστήθηκε ο Δήμος Αριστοτέλη, πραγματοποιούνται διαχρονικά και σε συνεργασία με το ΚΕΠΑΜΑΧ, συστηματικές δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις στα δίκτυα ύδρευσης όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αριστοτέλη.

Εργαστηριακές αναλύσεις μετάλλων και τοξικών στοιχείων (μεταξύ των οποίων και αρσενικό) πραγματοποιήθηκαν στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έτους 2011, βάση της σχετικής σύμβασης με τον διευρυμένο Δήμο Αριστοτέλη.

Το νερό ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου προέρχεται από την ανάμειξη μίας γεώτρησης που βρίσκεται νότια του οικισμού και μίας πηγής που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου.

Από τα διαχρονικά αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας του υδρευτικού δικτύου του Νεοχωρίου της περιόδου 2011-2012, καταδεικνύεται ότι το νερό ύδρευσης ήταν καλής ποιότητας και υπερκάλυπτε όλα τα όρια ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση (ΚΥΑ Υ2/2600/2001). Οι αναλύσεις περιελάμβαναν τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους και τα βαρέα μέταλλα-τοξικές ουσίες που προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001).

Ωστόσο πρόσφατα, λόγω βλάβης του δικτύου συλλογής και μεταφοράς του νερού της πηγής, η τροφοδοσία του υδρευτικού δικτύου γινόταν κατά κύριο λόγο από τη γεώτρηση, η οποία ανιχνεύτηκε να παρουσιάζει σχετικά αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού, έναντι του πρόσφατου ορίου των 10 μg/l.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ανώτατη παραμετρική τιμή για το αρσενικό (As) στο πόσιμο νερό ήταν τα 50μg/L. Από τις 25/12/2003 η ανώτατη παραμετρική τιμή για το αρσενικό (As) στο πόσιμο νερό μειώθηκε σε 10μg/L. Παράταση δόθηκε για μία μεταβατική περίοδο 3-4 ετών με όριο τα 30μg/L.

Η Δημοτική Αρχή αμέσως μόλις εντόπισε το πρόβλημα ξεκίνησε εργασίες για την άμεση καταρχήν ενημέρωση των κατοίκων του Νεοχωρίου και την παράλληλη αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων πηγών στο δίκτυο μετά από έλεγχο της ποιότητάς τους, ενώ δρομολογεί τη διάνοιξη νέας υδρευτικής γεώτρησης σε νέα θέση.

Το σύνολο των εργασιών αναμένεται αν ολοκληρωθούν εντός των αμέσως επόμενων ημερών για να διευθετηθεί το πρόβλημα οριστικά.

Η εν λόγω παλαιά γεώτρηση δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο, ούτε χωροταξικά ούτε γεωχημικά, είτε με τις ερευνητικές εργασίες είτε με τις εργασίες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Καταδικάζουμε την όποια προσπάθεια παραπληροφόρησης γίνεται.

Προς το παρόν δύναται να κριθεί κατάλληλη η χρήση των πηγών για την υδροδότηση του οικισμού, ενώ η χρήση του νερού της γεώτρησης είναι εφικτή μόνο κατόπιν ανάμιξής του με τα νερά των πηγών σε αναλογία τέτοια ώστε η τελική ποιότητα στην κατανάλωση να είναι εντός των ορίων της νομοθεσίας.

Κρίθηκε σκόπιμο μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος να ενημερωθούν προληπτικά οι συνδημότες μας.

Το θέμα της δημόσιας υγείας είναι πολύ σοβαρό για να αποτελέσει κομμάτι της αντιπαράθεσης που γίνεται στην περιοχή μας για την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Όλοι μας θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των ευθυνών μας απέναντι στην προστασία της δημόσιας υγείας.