Tag Archives: μεταλλεία

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ?

fitorio-08Η ανάπτυξη ενός τόπου και η ευημερία των κατοίκων του εξαρτάται από τους φυσικούς πόρους που διαθέτει και από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που τον χαρακτηρίζουν, ενώ καθοριστικός παράγοντας είναι η ορθολογική και χρηστή συν-αξιοποίησή τους.

Από αυτή τη σκοπιά η ΒΑ Χαλκιδική είναι ευλογημένος τόπος και διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως παγκόσμιες μοναδικότητες που την καθιστούν ιδιαίτερο προορισμό για τους επισκέπτες αλλά και τόπο διαμονής για τους ντόπιους.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΒΑ Χαλκιδικής είναι τα εξής:

  1. το ότι γειτνιάζει και αποτελεί την πύλη εισόδου της χερσονήσου του Αγίου Όρους, γεγονός που την καθιστά παγκόσμιας μοναδικότητας θρησκευτικό προορισμό.
  2. το ότι αποτελεί τη γενέτειρα γη του αρχαίου φιλοσόφου Αριστοτέλη γεγονός που την κατατάσσει σε παγκόσμιου εμβέλειας αρχαιολογικό προορισμό, υπό την προϋπόθεση να εντοπιστούν και να αναδειχθούν σχετικές αρχαιότητες ώστε να παρουσιάζει ενδιαφέρον η επίσκεψη και
  3. το γεγονός ότι στη ΒΑ Χαλκιδική υπάρχει πλούσια μεταλλοφορία, η οποία έχει εντοπιστεί κατόπιν σχετικής έρευνας και την καθιστά μεταξύ των πλουσιότερων μεταλλευτικών περιοχών παγκοσμίως, ενώ οι ενδείξεις είναι ελπιδοφόρες για την ύπαρξη ακόμη περισσότερων κοιτασμάτων στην άμεση περιοχή.

Παράλληλα, η ΒΑ Χαλκιδική χαρακτηρίζεται από όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία διακρίνονται στις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία όμως δεν συνιστούν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Τα συγκριτικά όμως πλεονεκτήματα είναι τα τρία προαναφερθέντα. Εξ αυτών, αυτό που δύναται να αξιοποιηθεί και να αποδώσει άμεσα είναι το μεταλλευτικό δυναμικό που έχει εντοπιστεί στην περιοχή.

Παράλληλα όμως θα πρέπει να συν-αξιοποιηθούν και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της ΒΑ Χαλκιδικής με μέσο-μακροχρόνιο ορίζοντα απόδοσης.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι εκτός από την ανάπτυξη του τόπου σημαντικό είναι να επιτυγχάνεται και η ευημερία των κατοίκων του, τόσο άμεσα, όσο και μέσο-μακροπρόθεσμα.

Για τα διαθέσιμα δεδομένα στη ΒΑ Χαλκιδική, η άμεση ευημερία των κατοίκων της μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση του μεταλλευτικού δυναμικού της, ενώ συγχρόνως και παράλληλα να αξιοποιηθούν οι παραγόμενοι πόροι για την ανάπτυξη και απόδοση των υπολοίπων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.

Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι εάν είναι εφικτή η συν-αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΒΑ Χαλκιδικής και των λοιπών δραστηριοτήτων. Η έως σήμερα εμπειρία δείχνει ότι είναι εφικτή η συνύπαρξη όλων των δραστηριοτήτων.

Το γεγονός ότι η παραδοσιακή μεταλλευτική δραστηριότητα θα μεταβληθεί και θα μετατραπεί σε μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα χρυσού, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της περιοχής, η οποία είναι μεταλλευτική, λόγω της κληρονομιάς της.

Επίσης, το γεγονός της μεγαλύτερης κλίμακας μεταλλευτικής δραστηριότητας δεν απαγορεύει την ανάπτυξη των υπολοίπων δραστηριοτήτων αφού δεν προκαλείται καμία περαιτέρω όχληση, πέραν των έως σήμερα γνωστών.

Επομένως, για την άμεση ευημερία των κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής απαιτείται η άμεση αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που σχετίζεται με την ύπαρξη των πλούσιων κοιτασμάτων της.

Θα πρέπει όμως οι τοπικοί άρχοντες και ιδιαίτερα η Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσουν κατάλληλα την ευκαιρία και να αποκομίσουν τα μέγιστα από τη μεταλλευτική δραστηριότητα, τα οποία να τα διαθέσουν κατάλληλα προς ανάπτυξη της περιοχής με μεσό-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ΒΑ Χαλκιδική θεωρείται και είναι ευλογημένος τόπος. Απαιτείται όμως ορθολογική και χρηστή συναξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και των λοιπών χαρακτηριστικών της, χωρίς να αποκλείεται κανένας πόρος. Είναι αναγκαία η συναξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, ξεκινώντας από τους πιο σημαντικούς.

Με εκτίμηση,Αθανάσιος Γ. Καρίνας

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/ ,του Αθ. Καρίνα Μεταλλειολόγου Μηχανικού – Γεωτεχνικού, 28/6/2016]

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ

Coal_Mine_Land_ReclamationΟι τεχνολογίες, μέθοδοι και τρόποι αποκατάστασης θέσεων εξόρυξης, χώρων απόθεσης αποβλήτων και “εν γένει” μεταλλευτικών περιοχών βρίσκονται σήμερα σε υψηλό βαθμό τεχνικής ετοιμότητας και βέλτιστο επίπεδο πρακτικής προσέγγισης.

Τα θετικά αποτελέσματα είναι εμφανή τόσο στο γεωμορφολογικό τοπίο που προκύπτει, όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος.

Σε κάθε περίπτωση η κοινωνική διάσταση, οι ισχύουσες νομοθετικές πράξεις και το θεσμικό πλαίσιο θέτουν την αποκατάσταση στο επίκεντρο των απαιτήσεων.

Κάθε επιχειρηματικότητα στο χώρο εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου ενδιαφέρεται πρωτίστως και έχει σε άμεση προτεραιότητα την αποτελεσματική αποκατάσταση του περιβάλλοντος και των φυσικών αποδεκτών.

Σχολιοτου Blog: Την ίδια εικόνα αναμένουμε να ζήσουμε στις Σκουριές σε 7 περίπου χρόνια με την διαδικασία της παράλληλης αποκατάστασης του ανοικτού ορύγματος.

Να μην λησμονούμε όμως, ότι ήδη στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής συντελείται ένα τεράστιο περιβαλλοντικό έργο με την αποκατάσταση των χώρων απόθεσης από την εποχή του Μποδοσάκη.

Λεπτομέρειες για τις τελευταίες εξελίξεις του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού έργου στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να διαβάστε και στο νέο τεύχος των “Μεταλλευτικών Νέων”.

Όσοι τυχόν δεν μπορείτε να βρείτε το περιοδικό μπορείτε να το διαβάσετε και στην ηλεκτρονική έκδοση του πατώντας κλικ ΕΔΏ.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr, του Δρ. Γεωλογίας Ν. Αρβανιτίδη, 18/5/2016]

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ: «ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΣΠΕΙΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΧΑΣΜΟ»

theoklitos-33Τον κίνδυνο να θρηνήσουμε θύματα στις Σκουριές επισημαίνει στην «Κιβωτό της Ορθοδοξίας» ο Μητροπολίτης Ιερισσού Θεόκλητος, που για πρώτη φορά παίρνει θέση στη συζήτηση για τα Μεταλλεία και το μέλλον των εργαζομένων. Ο κ. Θεόκλητος κάνει έκκληση στην κυβέρνηση να δει το θέμα μακριά από ιδεοληψίες και πολιτικές σκοπιμότητες, επιλέγοντας τη χρυσή τομή, αφού «η Πολιτεία οφείλει και το περιβάλλον να περιφρουρήσει, αλλά και τις θέσεις των εργαζομένων στα Μεταλλεία να κατοχυρώσει».

Ακόμα καταλογίζει ευθύνες στο κράτος «για το ότι δεν αντελήφθη τι βόμβα έβαλε στα θεμέλια του γάμου και της οικογένειας», ενώ για το μάθημα των Θρησκευτικών ο προτείνει τη διενέργεια δημοψηφίσματος, προκειμένου να απαντήσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός.

Τα Μεταλλεία στις Σκουριές έχουν διχάσει το ποίμνιο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει;

Είναι ένα πονεμένο θέμα όντως. Μερικοί συνεχίζουν να διχάζουν τον λαό και να τον διακρίνουν σε μιάσματα και αγωνιστές δικούς μας. Ο λαός της Χαλκιδικής, και ιδίως η νεολαία, έχει χωρισθεί στη μέση, έχει διχασθεί, έχει φανατισθεί και αυτό είναι το επικίνδυνο.

Η Πολιτεία οφείλει και το περιβάλλον να περιφρουρήσει και να μην επιτρέψει την καταστροφή του, ελέγχοντας ουσιαστικά τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και την οιαδήποτε παρανομία, αλλά και τις θέσεις των εργαζομένων στα Μεταλλεία να κατοχυρώσει και να τις διατηρήσει αλώβητες, γιατί από εκεί βιοπορίζονται άνθρωποι και οικογένειες αντλούν πόρους ζωής.

Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η μέση οδός, η χρυσή τομή, είναι η ευλογημένη λύση που θα επιτρέψει στα αδέλφια και πάλι να μιληθούν, στους συγχωριανούς να δώσουν τα χέρια και να πετάξουν τα μαχαίρια, να σβήσουν οι φωτιές και να πέσουν οι κουκούλες.

Δεν μπορεί να επιτρέπουμε σε υψηλά ιστάμενους να σπείρουν ή να διατηρούν τον διχασμό, για να κρατούν τις θέσεις τους, για να διατηρούν τις καρέκλες τους. Η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη από ψήφους, ούτε εντάσσεται σε κόμματα, ούτε χρησιμοποιεί πολιτικά μπαλκόνια και βήματα. Μπαίνει μπροστά, λοιπόν, υπό μία προϋπόθεση όμως:

Μακριά οι ιδεοληψίες, η ψηφοθηρία, η πολιτική εκμετάλλευση του θέματος, τα κάτω από το τραπέζι συμφέροντα και η διγλωσσία.

Η φύση είναι δημιούργημα Θεού και το τιμούμε και το σεβόμεθα. Επιθυμούμε να τη φροντίσουμε και να τη διαφυλάξουμε αλώβητη. Πρέπει, όμως, και οι άνθρωποι του ορεινού όγκου της Χαλκιδικής να ζήσουν, ποτέ όμως εις βάρος αδελφών τους και χωρίς τη δική τους σύμφωνη γνώμη.

Στην εορτή των Τριών Ιεραρχών θέσατε το ερώτημα «Θέλουμε Παιδεία με Θεό ή επιθυμούμε η Παιδεία μας να μην έχει τον Θεό της;». Στη συζήτηση για το μάθημα των Θρησκευτικών η κυβέρνηση τι επιθυμεί;

Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται η αποχριστιανοποίηση της Ευρώπης από γνωστούς κύκλους του εξωτερικού, υποβοηθούμενους ουσιαστικότατα από ομοϊδεάτες τους Έλληνες αδελφούς μας. Διακατέχονται από ιδεοληψίες και μένος εναντίον της Εκκλησίας μας, που έθρεψε το γένος μας και το γαλούχησε μέχρι σήμερα και το γαλουχεί με τα νάματα της αρχαιοελληνικής παραδόσεώς μας και του Χριστού την πίστη την αγία.

Δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό το φαινόμενο δυστυχώς. Επιχειρήθηκε και κατά το παρελθόν, και μάλιστα πριν ακόμα ελευθερωθεί το δουλωμένο γένος μας από τον οθωμανικό ζυγό. Οι ιδέες του άθεου ανθρωπισμού και διαφωτισμού, προερχόμενες από τους Ευρωπαίους «διαμαρτυρόμενους» -και όχι άδικα- Χριστιανούς, σκοπό είχαν να περιορίσουν τον σκοταδισμό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και το αυθαίρετο της παπικής εξουσίας, που ασκείτο ανεξελέγκτως στους λαούς της Ευρώπης.

Οι αντιλήψεις αυτές επηρέασαν και λόγιους Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι τις μετέφεραν σε ανθηρά κέντρα του τότε σκλαβωμένου ελληνισμού, στο πλαίσιο της οθωμανικής εξουσίας.

Όπως καταγράφει στα έξοχα πονήματά του ο Γεώργιος Καραμπελιάς, είναι γνωστή η ρήξη μεταξύ του Αδαμάντιου Κοραή και του Γρηγορίου του Ε’ στη Σμύρνη και μετέπειτα η συνέχεια αυτής της διχογνωμίας περί την Παιδεία που θα έπρεπε να έχει το σκλαβωμένο γένος από τα σχολεία της Εκκλησίας για να μπορέσει να ζήσει.

Πολλά έχουμε να διδαχθούμε αν εντρυφήσουμε στις περίφημες εγκυκλίους-επιστολές του Αγίου Γρηγορίου του Ε’ προς τους συνεπισκόπους του για την Παιδεία και την καλλιέργεια του έθνους.

Αυτή η διαμάχη συνεχίζεται από τότε μέχρι σήμερα. Πασχίζουν πολλοί να παρουσιάσουν την Ορθόδοξη Εκκλησίας μας ως διαποτιζόμενη από σκοταδισμό, χωρίς να λογαριάζουν τις θυσίες, τα αίματα, την ψυχή του ιερού κλήρου και του λαού, που προσφέρθηκαν ως στηριγμός χωρίς φειδώ για αυτό το γένος.

Δυστυχώς, συνεχίζεται ο λυσσαλέος πόλεμος της βαυαρικής αντιβασιλείας επί Όθωνος, Άρμανσμπεργκ, Μάουερ και Χέιντεκ, που επιθυμούσαν ως προτεστάντες να θέσουν την Ελλαδική Εκκλησία υπό τον ζυγό της Πολιτείας, καθιστώντας την Εθνική Κρατική Εκκλησία, με αρχηγό τον εκάστοτε βασιλέα, που φυσικά διάλεγε για μας το Διευθυντήριο της Ευρώπης, προβαίνοντας σε έναν άκριτο καισαροπαπισμό.

Όσο για το μάθημα των Θρησκευτικών, που ορισμένοι θέλουν να του προσδώσουν θρησκειολογικό χαρακτήρα, ξεχνούν τη δράση των μισσιοναρίων του Ρωμαιοκαθολικισμού και Προτεσταντισμού στο υπό δημιουργία ελληνικό κράτος και ότι αυτός ο λαός στη συντριπτική του πλειονότητα είναι Ορθόδοξος και ουδένα εξουσιοδότησε να του καθαιρέσει αυτήν του την υπόσταση; Ντρέπονται μερικοί γιατί ηγούνται Ελλήνων Ορθοδόξων; Να μας το πουν! Και να πάρουν επ’ αυτού διά δημοψηφίσματος την απάντηση-γνώμη του λαού μας. Φοβούνται, άραγε, να το πράξουν;

Φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος και για την καύση των νεκρών. Αν η κυβέρνηση δεν λάβει υπόψη της τις ενστάσεις της Ιεράς Συνόδου, ποια θα πρέπει να είναι η στάση της Εκκλησίας;

Δεν γνωρίζω τι θα πράξει η ελληνική Πολιτεία τελικά με την καύση των νεκρών. Αν, δηλαδή, εξόδοις του ελληνικού λαού θα συστήσει αποτεφρωτήρια σε δημοτικά ή άλλου είδους κοιμητήρια. Φαίνεται ότι έτσι σκέπτεται. Σκέπτεται, όμως, αλόγιστα, αντορθόδοξα και ανθελληνικά.

Για την ταφή του κεκοιμημένου ανθρώπινου σώματος γράφτηκαν αρχαιοελληνικές τραγωδίες από τους προγόνους μας, τα ιερά λείψανα των αγίων μας δεν έπαψαν να μοσχοβολούν και εκείνων των αγίων που τα σώματα είναι άφθαρτα συνιστούν «κάρφος» στα μάτια εκείνων που σχεδιάζουν την ισοπέδωση των πάντων και την αποϊεροποίηση του γένους μας.

Άραγε, έπαψε ο ελληνικός λαός να πιστεύει στην ανάσταση των νεκρών; Δεν το ομολογεί κάθε μέρα στις Θείες Λειτουργίες; Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν απέθανε και ετάφη;

Ο Πανάγιος Τάφος, που αναβλύζει νάματα ζωής, συγγνώμης και αγάπης, έπαψε να υπάρχει; Τόσες χιλιάδες χρόνια ελληνισμού και Χριστιανισμού δεν είναι ικανά να αρνηθούν το δόγμα του υλισμού, πρακτικού και θεωρητικού, ότι «έρχομαι από το πουθενά και πηγαίνω στο μηδέν»;

Έως πότε οι ιδεοληψίες πολιτικών, ανόμων συμφερόντων, εμπόρων συνειδήσεων και εκμεταλλευτών ανθρώπινων ψυχών θα καπηλεύονται τις ευαισθησίες λαών και ανθρώπων, και δη Ελλήνων, που ζουν για μια λεβεντιά και είναι περήφανοι γιατί είναι απόγονοι της Αντιγόνης, του Πλάτωνος, του Μεγαλέξανδρου, του Κολοκοτρώνη, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και του Αγίου Σπυρίδωνος;

Τα λείψανα τα ιερά και τιμημένα αυτών των ανθρώπων, που είναι οι ρίζες μας, ερωτούμε πότε και πού κάηκαν, πότε και πού αποτεφρώθηκαν, πότε και πού ατιμάσθηκαν;

Η Εκκλησία ουδέποτε θα δεχθεί την αποτέφρωση του ανθρώπινου σώματος, αλλά πάντοτε θα το τιμά, δεν θα το λατρεύει φυσικά, αλλά θα ζητεί διά των προσευχών της τον αγιασμό του, ώστε ο άνθρωπος με την κοινή ανάσταση να μετέχει χάριτι Θεού στην κοινή Βασιλεία των Ουρανών.

Μετά την υπογραφή του συμφώνου συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια, αρχιερείς έκαναν λόγο για ρήγμα στις σχέσεις Εκκλησίας- Πολιτείας. Συμμερίζεστε την άποψη αυτή;

Δεν νομίζω να υπάρξει θέμα ρήξεως των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας λόγω του ότι η ελληνική Βουλή εψήφισε το σύμφωνο ελευθέρας συμβιώσεως. Δεν άκουσε την Εκκλησία, είναι αλήθεια. Άρα, η ευθύνη είναι δική της. Η Εκκλησία θα συνεχίσει να σέβεται, να τιμά και να στηρίζει τον θεσμό του γάμου και της οικογένειας.

Η Πολιτεία, όμως, αντελήφθη τι βόμβα έβαλε στα θεμέλια του ιερού θεσμού του γάμου και της οικογένειας; Θα από-ιεροποιήσουμε τον ιερό θεσμό της οικογένειας και του γάμου;

Θα ταυτιστούν νομικά, ηθικά και ουσιαστικά η οικογένεια και οι καρποί της, που είναι τα παιδιά, με τον «γάμο» των ομόφυλων ζευγαριών, επειδή τα «ψηφαλάκια» των εντός και εκτός ελληνικών συνόρων διεστραμμένων επιθυμούν να αμνηστεύσουν τις πομπές τους;

Και, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα: Η εκτροπή από το φυσιολογικό πότε καθορίζει και το φυσιολογικό και το καθυποτάσσει; Πότε η Εκκλησία δεν σκέπασε την εκτροπή; Πότε διαπόμπευσε τους εκτραπέντες; Πότε λιθοβόλησε τον ομοφυλόφιλο, τον πόρνο ή τον μοιχό; Ουδέποτε, όμως, θα κάνει και το αφύσικο, φυσικό. Αν έχει κάποιος ένα κουσούρι, τότε να τον σκεπάσουμε, να τον προστατεύσουμε.

Ναι! Αλλά δεν θα τον προβάλλουμε και ως πρότυπο και στα παιδιά μας, ούτε θα ζητήσουμε φυσικά συγγνώμη, γιατί μέχρι σήμερα δεν νομιμοποιήσαμε το «βίτσιο» του.

Αιδώς, Αργείοι! Η Ελλάδα έδωσε τον πολιτισμό και υπήρξε η βάση για το κήρυγμα της ανοχής και της διαφορετικότητας σε ολόκληρη την υφήλιο! Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε εκπτώσεις για να αρέσουμε σε ορισμένους αμετανόητα εκτραπέντες…

Ποιος είναι: Γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας, στις 24 Δεκεμβρίου του 1955, ο κ. Θεόκλητος υπηρέτησε στη Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας ως Ιεροκήρυκας και ως Πρωτοσυγκελλεύων.  Ήταν υπεύθυνος του νεανικού και κατηχητικού έργου στην περιοχή, καθώς επίσης του ποιμαντικού έργου στις Δικαστικές Φυλακές της Τρίπολης. Στη Μητρόπολη Ιερισσού εξελέγη στις 5 Οκτωβρίου 2012.

[ΠΗΓΗ: politesaristoteli.blogspot, αναδημοσίευση από metallorihi-metalleia, του Γιώργη Μυλωνά, 5/4/2016]

ΤΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΗΝ ΕΡΤ… ( ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ…)

zoumpas1Δήμαρχος Αριστοτέλη: «Εκεί που οδηγήθηκε η χώρα, επιστήμονες την οδήγησαν… Το ότι είσαι επιστήμονας δεν σημαίνει πως κάνεις και καλή δουλειά…»

Άλλη μια συγκλονιστική εμφάνιση του μη εκλεγμένου δημάρχου Ζουμπά απολαύσαμε χθες στην εκπομπή Αθήνα – Θεσσαλονίκη της ΕΡΤ με απ’ ευθείας σύνδεση ΕΡΤ1 και ΕΡΤ3, και τους δημοσιογράφους Χρήστο Γιαννούλη και κα Μάριον Μιχελιδάκη. Στο πάνελ οι «αντίπαλοι» εκπροσωπήθηκαν από τον εκπρόσωπο του συλλόγου επιστημόνων της Ελληνικός Χρυσός, κο Βασιλειάδη.

Να σημειώσω πως ο κος Ζουμπάς είχε φορέσει το «καλό» του κασκόλ-φουλάρι, αφού έβγαινε σε κανάλι εθνικής εμβέλειας…

Δεύτερη σημείωση –για να μην το ξεχάσω–, προτείνω στο antigold «κίνημα» να προσλάβει τον κο Γιαννούλη σε μόνιμη βάση, αφού περισσότερο παθιασμένο κατά της επένδυσης δημοσιογράφο, σπάνια βλέπει κανείς…

Η σύνδεση των στούντιο ΕΡΤ1 και ΕΡΤ3 άρχισε με επίθεση του Γιαννούλη προς τους εργαζόμενους, αφού επέμενε να τους καταλογίζει «ταύτιση» με την εταιρεία… Τι κι αν πάσχιζε ο Βασιλειάδης να του εξηγήσει, εκείνος το χαβά του…  Μέχρι που είπε προς τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων πως «δεν φτάνουν τα λόγια, πρέπει να υπάρχουν και πράξεις»!!! Δηλαδή τι θα ήθελε; Για να δείξουν οι εργαζόμενοι πως δεν ταυτίζονται με την εργοδοσία πρέπει να βγουν στο βουνό με πανό, «Έξω τα μεταλλεία από τη Χαλκιδική»; Πόσο μυαλό χρειάζεται κάποιος για να καταλάβει πως στη συγκεκριμένη περίπτωση το συμφέρον των εργαζομένων είναι να υλοποιηθεί η επένδυση;

Μετά κάτι ψέλλιζε ο Γιαννούλης για την μελέτη και για πολιτικούς λόγους που εγκρίθηκε, λες και μίλαγε στην εταιρεία… Ο Βασιλειάδης απάντησε πως τη μελέτη εκπόνησαν έλληνες επιστήμονες και συμμετείχε μια πληθώρα ελληνικών Πανεπιστημίων, αλλά μάλλον στον τοίχο μίλαγε…

Όταν η κα Μιχελιδάκη είπε στον Γιαννούλη πως κακώς ζητάει τα ρέστα για τη μελέτη από τους εργαζόμενους και αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να τεθούν στην εταιρεία, ο Γιαννούλης άλλαξε εντέχνως συζήτηση και έδωσε το λόγο στον δήμαρχο… Κι εδώ αρχίζει η κυρίως κωμωδία…

Ο… κληρονομικός δήμαρχος Αριστοτέλη ξεκίνησε με τις αγαπημένες του εκφράσεις: «Φαραωνικό» και «φέρουσα ικανότητα», προφανώς σε μια προσπάθεια να εντυπωσιάσει (εκτός με το καλό του κασκόλ-φουλάρι), και με τις δύσκολες λέξεις που χρησιμοποιεί. Μετά συνέχισε με ψέματα, δηλώνοντας ανερυθρίαστα πως οι δοκιμές του flash smelting στην Φινλανδία έγιναν με «πετρώματα από αλλού»!!! Μάλιστα, επετέθη στον Βασιλειάδη διότι λέει «τον διέκοψε», αφού ο άνθρωπος δεν άντεξε να σιωπάν ακούγοντας αυτόν τον τερατώδη λαϊκισμό.

Μετά έκανε τη δήλωση αν όχι της χρονιάς, σίγουρα του τριμήνου… Θέλοντας να αντικρούσει τα λεγόμενα του Βασιλειάδη περί ελλήνων επιστημόνων και ελληνικών Πανεπιστημίων, ξεφούρνισε την εξής μεγαλειώδη μπαρούφα:

«Εκεί που οδηγήθηκε η χώρα, επιστήμονες την οδήγησαν (!!!) Το ότι είσαι επιστήμονας δεν σημαίνει πως κάνεις και καλή δουλειά (!!!)»

Και μετά ήρθε η ταπείνωση: Για τη δήλωση αυτή του «έβαλε χέρι» –και μάλιστα χοντρά–,  ο ίδιος ο Γιαννούλης!!! Κωμωδία μιλάμε…

Η συνέχεια ήταν αναμενόμενη… Ο δήμαρχος άρχισε να αραδιάζει τα απαντημένα antigold επιχειρήματα περί εκθέσεων επιθεωρητών περιβάλλοντος, ο Βασιλειάδης του απαντούσε καταλλήλως και στο τέλος ο δήμαρχος δήλωσε θιγμένος που τον διέκοπταν… Μέχρι που τον βαρέθηκαν και τελείωσε το δεκάλεπτο σκετς…

Κρίμα… άλλα πέντε λεπτά και θα φτιάχναμε καινούργιο συκώτι…