Tag Archives: θεσμικό πλαίσιο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΞΠΡΕΣ ΣΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ependyseis-660_0

Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα, η επιχειρηματική δραστηριότητα καθίσταται εξαιρετικά σημαντικός μοχλός ανάπτυξης, που θα συντελέσει καθοριστικά στη συνολική προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας μας και θα αποτελέσει κύριο παράγοντα αντιμετώπισης της ανεργίας, με τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Το περιορισμένο έως σήμερα επενδυτικό ενδιαφέρον αναφορικά με τις Στρατηγικές Επενδύσεις οδήγησε, άλλωστε, στη διαπίστωση της ανάγκης εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, καθώς και στη δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης για την αδειοδότηση και τον εν γένει συντονισμό Στρατηγικών Επενδύσεων, ως κίνητρο για την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων στη χώρα, μιας υπηρεσίας που θα ανήκει στο στενό δημόσιο τομέα κατά τη σχετική συνταγματική επιταγή και θα νομιμοποιείται σε εκτέλεση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών. Με το νέο επενδυτικό νόμο 4146 2013 (ΦΕΚ Α’ 90) επιδιώχθηκαν η βελτίωση του επενδυτικού πλαισίου και η κινητροδότηση για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Προκειμένου όμως το νέο πλαίσιο να επιτύχει, είναι αναγκαίο να υπάρξουν ταυτόχρονη και ανάλογη ρύθμιση και εναρμόνιση των διατάξεων για την απονομή δικαιοσύνης και την εκδίκαση υποθέσεων που στρέφονται κατά των επενδύσεων προκειμένου να υπάρξει επιτάχυνση στην εκδίκασή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας με σύντομες προθεσμίες, που στόχο θα έχουν τόσο την απονομή δικαιοσύνης και εξέτασης τυχόν ζητημάτων που θίγουν το κοινό συμφέρον από επενδυτικά σχέδια όσο και την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδυτικών αυτών σχεδίων για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος με αποτροπή άσκοπων και παρελκυστικών δικών που δεν έχουν στόχο το δημόσιο συμφέρον αλλά ιδιοτελείς σκοπούς. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία συνηγορούν στη σχετική διευθέτηση για την επιτάχυνση εκδίκασης των επενδυτικών διαφορών, με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια η επιχειρηματικότητα και οι επενδυτές από την αντιπολίτευση της Αριστεράς αντιμετωπίζονται ως εχθροί της χώρας και του λαού και όχι ως μοχλός ανάπτυξης και ευημερίας που θα βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας.

Υπάρχουν επενδύσεις αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ που μένουν επί μήνες και άλλες επί χρόνια εγκλωβισμένες στις διαδικασίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα στην υπόθεση της λεγόμενης διπλής ανάπλασης του Ελαιώνα Βοτανικού. Σ’ αυτήν την υποβαθμισμένη περιοχή της πρωτεύουσας, όπου σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από την Ακρόπολη, το λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού, βρίσκεται η πιο βρόμικη περιοχή (η χωματερή ) ίσως των Βαλκανίων. Η αναβάθμιση θα περιελάμβανε την ανακατασκευή αφενός του υποβαθμισμένου Βοτανικού και αφετέρου του χώρου του σημερινού (παλιού) σταδίου του Παναθηναϊκού στους Αμπελοκήπους, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλη τη βούληση της Πολιτείας και τις σχετικές αποφάσεις, τα έργα στον Βοτανικό δεν προχώρησαν γιατί η επένδυση είχε μπλοκαριστεί από προσφυγές κατοίκων της περιοχής έπειτα από σχετικές κινητοποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αποτελεί η πρόσφατη θετική απόφαση του ΣτΕ για την επένδυση στις Σκουριές Χαλκιδικής ύψους 1,3 δια ευρώ. Με δεδομένα τα ανωτέρω καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για βελτίωση του νομικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο (ΣτΕ) καλείται να εκδικάσει ζωτικής οικονομικής και αναπτυξιακής σημασίας ζητήματα. 

[ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 15/09/2013]

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

paperwork

Αδειοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων ακόμη και αυθημερόν σχεδιάζει η κυβέρνηση από το 2014, με στόχο να προσελκύσει και να διευκολύνει τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το νέο στρατηγικό πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων, το οποίο παρουσίασε χθες η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, θα αποκτήσει τη μορφή νομοσχεδίου μέχρι το τέλος του χρόνου με στόχο να ψηφιστεί το 2014, απλοποιώντας τις διαδικασίες και το γραφειοκρατικό λαβύρινθο που επικρατεί σήμερα. Σήμερα για την έκδοση μιας άδειας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (κατηγορίας Α2) απαιτούνται τελικά κατά μέσο όρο 368 μέρες, ενώ η νομοθεσία ορίζει διάστημα 82 ημερών. Αυτές οι καθυστερήσεις μεταφράζονται σε κόστος, καθώς μια επένδυση σε βιομηχανική δραστηριότητα τροφίμων, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που θεωρητικά σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο θα έπρεπε να έχει 37.500 ευρώ κόστος ευκαιρίας (τόσο μειώνεται το κέρδος που θα μπορούσε άμεσα να αποφέρει μια νέα επένδυση εξαιτίας του ρυθμιστικού πλαισίου), τελικά λόγω των καθυστερήσεων επιβαρύνεται με 63.500 ευρώ. Το καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας διέπεται από 47 νόμους, 11 προεδρικά διατάγματα, 19 υπουργικές αποφάσεις, 14 βασιλικά, υγειονομικά και πολεοδομικά διατάγματα και 115 ρυθμίσεις γενικού ενδιαφέροντος. Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης με τον υφυπουργό κ. Θανάση Σκορδά και το γενικό γραμματέα Βιομηχανίας κ. Γιώργο Στεργίου παρουσίασε τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου που αφορούν σε άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, ίδρυσης επιχειρήσεων, περιβαλλοντικές άδειες για δραστηριότητες βιομηχανικές και εξορυκτικές, υδατοκαλλιέργειες, λιμενικά έργα, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών και επιχειρηματικά πάρκα. Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, ο νέος τρόπος αδειοδότησης έρχεται με τέσσερις αλλαγές: 1) Εισάγεται ένα καινοτόμο σύστημα δήλωσης συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Μία επιχείρηση δεν θα περιμένει να αδειοδοτηθεί για να ξεκινήσει τη λειτουργία της. Θα θεσπιστούν τρεις τρόποι για τη γρήγορη εγκατάστασή της και την έναρξη της δραστηριότητάς της. Η επιχείρηση, σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι έχει συμμορφωθεί και θα αρχίσει να λειτουργεί. Άλλος ένας τρόπος είναι τις διαδικασίες αδειοδότησης να τις πιστοποιούν τρίτοι όπως οι μηχανικοί με την έκδοση πολεοδομικών αδειών. Ένας τρίτος τρόπος μπορεί να είναι με την αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς. Για παράδειγμα, με την προσκόμιση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα πιστοποιείται ότι έχει ελεγχθεί εκ των προτέρων η τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών. 2) Οι έλεγχοι μετατίθενται από το στάδιο παροχής της άδειας στο στάδιο της λειτουργίας. 3) Οι έλεγχοι θα διεξάγονται από πιστοποιημένους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Για παράδειγμα, η Πολιτεία δεν μπορεί να ελέγχει όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ελέγχει τα ΚΤΕΟ. 4) Θα εγκατασταθεί ένα κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας. Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε την αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, όπως το ΥΠΕΚΑ και το υπουργείο Πολιτισμού, για το δραστικό περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, χαιρέτισε την πρωτοβουλία του ΥΠΑΝ, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάρτιση Οδικού Χάρτη Αλλαγής του θεσμικού πλαισίου διακρίνεται θετικά για το εύρος, την πληρότητα και τη μεθοδικότητα που ακολουθείται και ταυτόχρονα αναδεικνύει το βάρος της διαδικασίας και την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος , συμπληρώνοντας ότι παραμένει η ανάγκη για την άμεση ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση της αρμοδιότητας αδειοδότησης από τα Επιμελητήρια.