Category Archives: Αρχική

Βάζουμε τα άρθρα που θα φαίνονται στην αρχική σελίδα (τα 2 ποιό πρόσφατα)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αλλάξετε το όνομα αυτής της κατηγορίας

ΠΡΩΤΟΣ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ

Παρόντες ηχηρά και οι μητροπολίτες της Β. Ελλάδας αλλά και οι πανεπιστημιακοί καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια από την Ήπειρο μέχρι τη Θράκη.

Μια συγκέντρωση που ως γνωστόν συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας Τζιτζικώστα Απόστολου με σκοπό να δημιουργηθεί ένα θεσμικό «εργαλείο» πίεσης ώστε να μην κυρωθεί ποτέ στην ελληνική βουλή η συμφωνία μεταξύ Τσίπρα– Ζάεφ για την εκχώρηση της ονομασίας της Μακεδονίας στα Σκόπια.

Εντωμεταξύ ξεκάθαρη θέση για το θέμα της ελληνικότητας της Μακεδονίας και της συμφωνίας των Πρεσπών έχουμε από το Αγιο Ορος. Μετά από κοινή Σύναξη των Αντιπροσώπων των Ιερών Μονών εκδόθηκε ανακοίνωση για το θέμα στην οποία χαρακτηρίζεται προδοτική η αναγνώριση «μακεδονικής γλώσσης» και «μακεδονικής εθνικότητος» από την Ελλάδα.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους μετά πολλής συνοχής καρδίας και θλίψεως επληροφορήθη την, παρά τας αντιδράσεις συσσώμου του ελληνικού λαού, συνυπογραφήν της Συμφωνίας των Πρεσπών περί της ονομασίας της γείτονος χώρας των Σκοπίων.

Ασφαλώς ως χριστιανοί οφείλομεν να επιδιώκωμεν με όλας τας δυνάμεις μας την ενότητα όλων των Ορθοδόξων, την θεραπείαν των σχισμάτων, την ειρηνικήν κατάστασιν και την παντί τρόπω αποφυγήν δημιουργίας εστιών θρησκευτικού και εθνοφυλετικού φανατισμού και μίσους. Ούτως η επίλυσις του χρονίζοντος προβλήματος της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων και η πλήρης αποκατάστασις των σχέσεων των δύο χωρών είναι επιθυμητή, πολλώ μάλλον καθώς το Αγιώνυμον Όρος επισκέπτονται κατ’ έτος πολλοί προσκυνηταί εκ της γείτονος χώρας, οι οποίοι ευρίσκουν εις αυτό πνευματικήν ανάπαυσιν, εις ατμόσφαιραν γνησίας πνευματικής ενότητος και αγάπης.

Εν τούτοις, δεν είναι δυνατόν, εν ονόματι των ως άνω αγαθών στόχων, η επίλυσις αυτού του μείζονος εθνικού προβλήματος να επιχειρήται με προχείρους, αδιαφανείς και συνοπτικάς διαδικασίας, με την υιοθέτησιν θέσεων αντιθέτων προς την επιστημονικήν αλήθειαν, την ιστορικήν πραγματικότητα και την ιστορικήν μνήμην, με τρόπον ο οποίος προσβάλλει την εθνικήν συνείδησιν του ελληνικού λαού. Δεν είναι δυνατόν να υιοθετώνται υπό της Ελληνικής Πολιτείας δεσμευτικαί διεθνείς συμφωνίαι, αι οποίαι, όπως αποδεικνύουν και αι συνεχιζόμεναι και κλιμακούμεναι λαϊκαί αντιδράσεις, δεν είναι αποδεκταί υπό της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας.

Ειδικώτερον, ως Αγιορείται μοναχοί, φορείς και φύλακες μιας υπερχιλιετούς ιστορικής, πνευματικής και πολιτιστικής παραδόσεως και κληρονομίας, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθώμεν την εκχώρησιν της μακεδονικής ταυτότητος εις γλώσσαν και εις έθνος ουδεμίαν σχέσιν έχοντα προς την αρχαίαν ελληνικήν μακεδονικήν διάλεκτον και το ελληνικόν φύλον των αρχαίων Μακεδόνων.

Αδυνατούμεν να κατανοήσωμεν ότι είναι δυνατόν Έλληνες πολιτικοί, κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων, μεταξύ αυτών δε Καθηγηταί Πανεπιστημίου, να συνυπογράφουν την εκχώρησιν της μακεδονικής γλώσσης και ιθαγενείας εις λαόν αποδεδειγμένως σλαβικής, ως επί το πλείστον, γλώσσης και εθνικής καταγωγής! Καλούμεν το Ελληνικόν Κοινοβούλιον και την Ελληνικήν Κυβέρνησιν να σεβασθούν την βούλησιν του ελληνικού λαού και την ιστορικήν αλήθειαν.

Το Άγιον Όρος, ως εν ανεκτίμητον πνευματικόν και ιστορικόν κέντρον της Μακεδονίας και της πατρίδος μας, ένθα από αρχής της συστάσεως αυτού συνυπάρχουν ειρηνικώς Ορθόδοξοι διαφορετικής γλώσσης και εθνοφυλετικής καταγωγής, θεωρεί ως περιφρόνησιν της ιστορίας και της αληθείας και ως προδοσίαν της εθνικής συνειδήσεως του Ελληνισμού, την αναγνώρισιν «μακεδονικής γλώσσης» και «μακεδονικής εθνικότητος» υπό της Ελληνικής Πολιτείας.

Είθε η Έφορος του Αγίου Όρους Υπεραγία Θεοτόκος να φωτίση τους κρατούντας, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα σφάλματά των, να προβούν εις την διόρθωσίν των και να επιτευχθή εν τέλει μία συμφωνία, η οποία θα σέβεται την αλήθειαν και θα αποτελέση την βάσιν δια την ενότητα και την ειρηνικήν συμπόρευσιν των δύο ομοδόξων λαών, εντός των κόλπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω».

[ΠΗΓΗ: https://www.thraki.com.gr/, 27/6/2018, https://www.vimaorthodoxias.gr/, 26/6/2018]

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΙΤΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Τους όρους απόσχισης των λιγνιτικών μονάδων Μελίτης και Μεγαλόπολης ενέκριναν οι μέτοχοι της ΔΕΗ κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση της εταιρίας. Παράλληλα, το Δ.Σ. έδωσε το πράσινο φως και παρατείνονται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2019 τα τιμολόγια και οι εκπτώσεις όγκου ισχύος και ενέργειας των βιομηχανιών υψηλής τάσης. Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν εκπτώσεις όγκου κλιμακωτά ανάλογα με την κατανάλωση έως και 12%. Η συγκεκριμένη έκπτωση αφορά τις καταναλώσεις από 700 έως 1.000 γιγαβατώρες, ενώ για μεγαλύτερες σι μέτοχοι εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο της εταιρίας για απευθείας διαπραγματεύσεις με τους πελάτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας κάλεσαν τη ΔΕΗ να διαμορφώσει νέα τιμολογιακή πολιτική στην υψηλή τάση με βάση τα νέα δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί ως τότε στην αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, το επόμενο βήμα ως προς την απόσχιση είναι το άνοιγμα του data room στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι έξι υποψήφιοι επενδυτές για να πληροφορηθούν με λεπτομέρεια για τα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα των μονάδων και των λιγνιτωρυχείων που τις συνοδεύουν. Υπενθυμίζεται ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν τον Σεπτέμβριο και η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί έως τις 17 Οκτωβρίου.

[ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 27/06/2018]

ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Χαλκιδική. Περιοχές τόσο στο πρώτο πόδι και την Κασσανδρεία όσο και στο δεύτερο, με τη Νικήτη βρίσκεται στην πιο δύσκολη κατάσταση, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Λιγότερα προβλήματα αντιμετωπίζει η Ιερισσός.

Στη Νικήτη η ορμή του νερού παρέσυρε κάδους απορριμμάτων, ενώ ο κεντρικός δρόμος του χωριού έχει μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο.

Το ρέμα στη Σίβηρη έσπασε δημιουργώντας προβλήματα και σε εκείνο το σημείο.

Η κυκλοφορία στο επαρχιακό δίκτυο της Χαλκιδικής διεξάγεται με δυσκολία, ενώ στο πρώτο πόδι έχουν σημειωθεί και διακοπές ρεύματος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί περισσότερες από 100 κλήσεις για άντληση υδάτων.

Στη Χαλκιδική επιχειρούν πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ άλλα τρία οχήματα σπεύδουν για βοήθεια από τη Θεσσαλονίκη, μαζί πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΑΚ.

Δείτε εδώ ένα σχετικό βίντεο από το thestival.gr.

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com, 26/6/2018]

Η ΑΡΝΑΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ!

Το ένα μετά το άλλο τα «αρνιώτικα προϊόντα» βραβεύονται σε διεθνείς ή άλλους διαγωνισμούς

Με κυρίαρχο τοπικό προϊόν το «μέλι Αρναίας», το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει λάβει πολλές διεθνείς γαστρονομικές διακρίσεις, η όμορφη κωμόπολη με τα πολλά μακεδονίτικα αρχοντικά και τα ιδιαίτερα χρώματα που κατακλύζουν τα πέτρινα σοκάκια της, πρωταγωνιστεί και φέτος στις βραβεύσεις των προϊόντων της.   

Πιο συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέρες, οι διάσημες «τουλούμπες» και τα «σιροπιαστά» του Μάρκου Κοσμά απέσπασαν δύο ασημένια βραβεία στο διαγωνισμό taste olymp awards, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα υπό την αιγίδα και την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι χειροποίητες «τουλούμπες Αρναίας», οι οποίες από το 1959 παρασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο και διατίθενται στην κεντρική της πλατεία, αποτελούν γαστρονομικό σήμα κατατεθέν της περιοχής, ειδικά όταν αυτές συνοδεύονται από σπιτικό παγωτό φτιαγμένο από ντόπιο γίδινο γάλα!

Στον ίδιο διαγωνισμό ο Δημήτρης Γεωργάκας εξασφάλισε δύο ακόμη χρυσά βραβεία γεύσης για τα προϊόντα του:  ένα για το μυρωδάτο «πευκόμελο» και ένα δεύτερο για το «μέλι κρέμα», το οποίο λόγω της υφής του αποκτά ολοένα και περισσότερους φανατικούς αγοραστές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο φετινό διαγωνισμό, 25 καταξιωμένοι δοκιμαστές αρχιμάγειροι -chef και τεχνολόγοι τροφίμων, χωρισμένοι σε 5 επιτροπές, δοκίμασαν 488 δείγματα τροφίμων και ποτών. Οι δοκιμαστές, εκτιμώντας το επίπεδο των διαγωνιζόμενων προϊόντων, απένειμαν μετάλλια στο 47% αυτών σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή: 52 χρυσά βραβεία, 104 ασημένια βραβεία και 72 χάλκινα βραβεία.

Το ανθόμελο του Γιάννη και Παύλου Ρεπάνη εξάλλου ξεχώρισε ως το καλύτερο σε διαγωνισμούς ξενοδοχείων, μέσω των οποίων επιλέχθηκαν οργανικά προϊόντα για το «ελληνικό πρωινό» τους.   

Μετά τις αμέτρητες διακρίσεις των οίνων της Claudia Papayianni, η εξωστρεφής συμπεριφορά των παραγωγών της Αρναίας αλλά και η ποιότητα της βιολογικής πρωτογενούς παραγωγής τοποθετεί την περιοχή σε πολύ ψηλό σημείο στον εθνικό και διεθνή γαστρονομικό χάρτη, συνθέτοντας παράλληλα μια καλά παγιωμένη τουριστική μορφή: τη γαστρονομία. Αυτή αποτελεί μέρος του τοπικού τουριστικού πακέτου με τίτλο «αγροτουρισμός», που το 2016 βραβεύθηκε από τα tourism awards με το χρυσό βραβείο ποιότητας σε ό,τι αφορά την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία των παραμέτρων και των εταίρων που το συνθέτουν.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η Αρναία αποτελεί σημαντικό οινικό και γαστρονομικό σταθμό «από τη Θεσσαλονίκη στον Άθωνα», ενώ φημίζεται για την πληθώρα και την ποιότητα των προϊόντων που παράγει: μανιτάρια, γίδινο τυρί, ελληνική φέτα, πρόβειο και αγελαδινό γιαούρτι, ζύμες & πάστες, γλυκά από άγρια φρούτα του δάσους, λουκάνικα φτιαγμένα με εσπεριδοειδή και κρεμμύδι, μέλι, μουντοβίνα (απόσταγμα από μέλι – προϊόν Π.Ο.Π.), άγρια βότανα, βιολογικό οίνο. Μάλιστα, τιμώμενο τοπικό προϊόν του KOUZINA 2019 θα αποτελέσει η μουντοβίνα, σε μία προσπάθεια ανάδειξής της στο ευρωπαϊκό στερέωμα ως παραδοσιακού προϊόντος, προερχόμενου από ντόπιους μελλισοκαλλιεργητές.   

Πληροφορίες για το μέλι και τα γλυκά Αρναίας θα βρείτε εδώ

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 25/6/2018]