Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Για την εμφάνιση αρκούδας στην ευρύτερη ορεινή περιοχή του Χολομώντα στη Χαλκιδική, τοποθετήθηκε ο Αρκτούρος.

Στην ανακοίνωση του αναφέρει:

«Από την πρώτη στιγμή είμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς, τοπικές αρχές και κατοίκους της περιοχής συλλέγοντας πληροφορίες και παρέχοντας οδηγίες για την πρόληψη ζημιών. 

Αναφορικά με την πρόταση να μεταφερθεί η αρκούδα στο Διεθνές Περιβαλλοντικό Κέντρο, ξεκαθαρίζουμε ότι η λύση αυτή δεν προβλέπεται από καμία οδηγία, δεν ενδείκνυται από κανένα πρωτόκολλο για τέτοιου είδους περιστατικά και είναι ενάντια στην πάγια πολιτική του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για τη διαχείριση της άγριας πανίδας.

Παράλληλα, είμαστε στη διάθεση όλων των αρμόδιων φορέων για να συνδράμουμε, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο».

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 8/5/2023]