ΈΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 5G

Ως ώριμη πλέον τεχνολογία, τα 5G campus networks είναι εδώ για να συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πάντων, διασφαλίζοντας την αναγκαία πανταχού παρούσα συνδεσιμότητα, με βασικά πλεονεκτήματα τπ μηδενική χρονοκαθυστέρηση, την πολύ υψηλή χωρητικότητα και ασύλληπτες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.

Παγκόσμια έρευνα της ΕΥ με τίτλο “Reimagining Industry Futures Study” έδειχνε, πριν από λίγους μήνες, πως το 77% των επιχειρήσεων και των οργανισμών που ρωτήθηκαν ενδιαφέρονταν να εγκαταστήσουν ιδιωτικά δίκτυα 5G για να υποστηρίξουν κυρίως εφαρμογές ΙοΤ και όχι μόνο, ποσοστό που αποδεικνύει ότι οι μεγάλοι χρήστες γίνονται ολοένα πιο δεκτικοί σε νέες καινοτομικές λύσεις. Κάτι που επιβεβαιώνει και ανάλογη έρευνα του Global mobile Suppliers Association (GSA) η οποία κατέγραψε τον Δεκέμβριο του ’22 σχεδόν 1000 μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν αναπτύξει LTE ή 5G ιδιωτικά δίκτυα, σε 72 χώρες ανά τον κόσμο. Το «τζίνι» βγήκε από το λυχνάρι, λοιπόν… Η ωρίμανση του κλάδου, από πλευράς τεχνολογικών δυνατοτήτων, η οποία συμβαδίζει με την εκτόξευση των αναγκών εν όψει ψηφιακού μετασχηματισμού, έχει προκαλέσει έντονο δημιουργικό οργασμό σε παγκόσμιο επίπεδο από πλευράς παροχών, με πολλές συνέργειες να ανακοινώνονται διαρκώς, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς.

Η περίπτωση της Ελληνικός Χρυσός: Συνέντευξη από τον ΙΤ Manager της εταιρείας, Αργύρη Πατρουσιά: «Ξεκλειδώσαμε» σημαντικές νέες δυνατότητες στα μεταλλεία»

Περιγράψτε μας το project που υλοποιήσατε στην Ελληνικός Χρυσός, σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργική χρήση τοπικού δικτύου στο μεταλλείο σας, στη Χαλκιδική…

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας, προχωρήσαμε σε συνεργασία με την Cosmote, στην εγκατάσταση του πρώτου Campus Network στην Ελλάδα στο υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, με βασικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και τη συνολική βελτιστοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας του. Πρόκειται για ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο τεχνολογικά έργο, το μοναδικό στην Ελλάδα σε βάθος 300μ. κάτω από το έδαφος, που καλύπτει στοές έκτασης περίπου 15χλμ.

Η αξιοποίηση του δικτύου επιτρέπει τη σύνδεση ανάμεσα στους εργαζόμενους στα υπόγεια με τους συναδέλφους τους στην επιφάνεια, τη λειτουργία προσωπικών συστημάτων ασφαλείας για εργαζόμενους και οχήματα, καθώς και τη χρήση κινητών χωρίς διακοπή στα υπόγεια, ράδιο ασυρμάτου μέσω της τεχνολογίας Voice over LTE, αλλά και τη χρήση υπηρεσίας δεδομένων με ταχύτητες πάνω από 500Mbps. Αυτή η καινοτόμος τεχνολογική λύση θα ξεκλειδώσει σημαντικές νέες δυνατότητες για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, καθώς εξασφαλίζεται τόσο η δικτυακή κάλυψη, όσο και η αναγκαία χωρητικότητα για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εφαρμογών γύρω από τις καθημερινές λειτουργίες του μεταλλείου.

Ποιο είναι το σημερινό στίγμα αυτού του project και ποιες οι δυνατότητες που παρέχει;

Μέσω του δικτύου των 15 χλμ. κάτω από την επιφάνεια, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούμε όλη την παραγωγική δραστηριότητά μας. Έχει αυξηθεί ο παραγωγικός χρόνος, καθώς οργανώνονται αποτελεσματικότερα οι βάρδιες, η παραγωγή και η διαχείριση του στόλου, ενώ παράλληλα, έχουμε στη διάθεσή μας κρίσιμα επιχειρησιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Η επέκταση του έργου, παράλληλα με την ανάπτυξη του μεταλλείου, θα αποφέρει επίσης ενεργειακά οφέλη. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας σε ένα υπόγειο μεταλλείο, αφορά στα συστήματα αερισμού των στοών, η περαιτέρω αξιοποίηση του δικτύου θα επιτρέψει την απομακρυσμένη ρύθμιση της παροχής και κατ’ επέκταση της ποιότητας του αέρα (ventilation on demand), εκεί ακριβώς όπου λαμβάνουν χώρα εργασίες εξόρυξης και όχι αδιάκριτα στο σύνολο του μεταλλείου, με αποτέλεσμα -πέραν της σημαντικής αύξησης του επιπέδου ασφάλειας- να μειώνεται σημαντικά και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποια είναι τα σημαντικότερα οφέλη που έχετε αποκομίσει από την αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας και ποιες οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στην υλοποίηση;

Έχουμε ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στην παραγωγικότητα ενώ, μέσω της παρακολούθησης της ατμοσφαίρας στα υπόγεια, έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ασφάλεια των εργαζομένων. Επιπλέον, πρόκειται για ένα ιδιωτικό δίκτυο, το οποίο αυξάνει την ασφάλεια, καθώς κάνει χρήση υψηλής κρυπτογράφησης.

Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν στη φάση της υλοποίησης, καθώς η μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού έπρεπε να γίνει παράλληλα με τις τρεις βάρδιες, σ’ όλη τη διάρκεια του project.

Τέλος, απαιτήθηκε αρκετός χρόνος για την εκπαίδευση των οδηγών – χρηστών του τεχνικού εξοπλισμού στον νέο τρόπο εργασίας, μέσω tablets.

Το συγκεκριμένο project ήταν πρωτοβουλία της ελληνικής θυγατρικής ή κάτι ανάλογο λειτουργεί ήδη σε υποδομές της μητρικής, διεθνώς;

Υπάρχει παρόμοια υλοποίηση στο Val-d’Or του Καναδά, με διαφορετική όμως μεθοδολογία και σε διαφορετικές συχνότητες. Το συγκεκριμένο έργο ήταν μια πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού και ψηφιακής ενδυνάμωσης της μεταλλευτικής διαδικασίας, αλλά και ενίσχυσης της ασφάλειας στη λειτουργία του μεταλλείου. Η εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών σ’ αυτόν τον τομέα αποτέλεσε βασική επιδίωξη της εταιρείας. Η υποστήριξη και ο εκσυγχρονισμός ενός δικτύου επικοινωνίας στα υπόγεια του μεταλλείου προκρίθηκε ως βέλτιστη λύση δικτύου και η Cosmote επιλέχθηκε ως ο καταλληλότερος πάροχος τέτοιων υπηρεσιών, καθώς διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στα private campus.

Πώς βλέπετε την επόμενη ημέρα; Υπάρχει, έστω και στα χαρτιά, προοπτική για scale-up ή πιθανότητα επέκτασης και σε εφαρμογές που δεν έχετε ακόμα ακουμπήσει;

Στα σχέδια της εταιρείας είναι η περαιτέρω αξιοποίηση του campus network με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και τεχνολογιών, όπως η τηλεμετρία οχημάτων και η εγκατάσταση σε αυτά συστημάτων αποφυγής σύγκρουσης (collision avoidance system), ο αερισμός κατ’ απαίτηση (ventilation on demand), κ.ά.

Σύντομα, η εγκατάσταση συστημάτων τηλεχειρισμού οχημάτων και μηχανημάτων αναμένεται να ‘ξεκλειδώσει’ σημαντικές δυνατότητες, όπως πχ. η απομακρυσμένη εξόρυξη, με χειρισμό του εξοπλισμού από την επιφάνεια. Παράλληλα, θα επιτρέψει τη διασύνδεση συστημάτων ασφαλείας (emergency call – evacuations) με συστήματα εντοπισμού εργαζομένων, κάτι που θα ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλειά τους. Η εφαρμογή όλων των παραπάνω καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών θα χρησιμοποιεί ως υποδομή το υπόγειο δίκτυο που, πέραν της αναγκαίας χωρητικότητας, εγγυάται υψηλές ταχύτητες σε σταθερή και αδιάλειπτη βάση.

[ΠΗΓΗ: NETWEEK, του Γιάννη Ριζόπουλου, 1/4/2023]