ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ – ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ”Η ΠΑΝΑΓΊΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ” ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Αγάπης – Οίκου Ευγηρίας «Η ΠΑΝΑΓΊΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ», στη συνεδρίαση της 8 Δεκεμβρίου 2022 αποφάσισε να προσλάβει:
α) δύο νοσηλεύτριες/τές με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διαρκείας 8 μηνών (με δυνατότητα ανανεώσεως), για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας.
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα κάτωθι:
Να είναι πτυχιοῦχος Τ.Ε.Ι. ή Δ.Ε. Σχολής Νοσηλευτών
Να διαθέτη Άδεια Ασκήσεις Επαγγέλματος Νοσηλεύτριας
Να έχει ανανεώσει την εγγραφή της του στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση έως την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2012, στα Γραφεία του Ιδρύματος Αγάπης (8:00π.μ.-15:00μ.μ.).
Πληροφορίες στα τηλ. 2372022938 & 6947996019

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 12/12/2022]