ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου στη Μεγάλη Παναγία με τσιμεντοστρώσεις σε ανηφοριές του οικισμού.

Ένα ουσιαστικό έργο που θεραπεύει την ταλαιπωρία ετών.

Δείτε εδώ περισσότερες φωτογραφίες:

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 17/10/2022]