ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίστηκε παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών. 

Η νέα λήξη της ημερομηνίας είναι η 31η Ιουλίου 2022.

Σύμφωνα με το υπουργείο η παράταση αφορά στους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν μέσα στο 2021 και για τους οποίους η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έληγε στις 15 Ιουλίου. 

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη εξαιτίας των συνθηκών, που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση και οι οποίες δυσχεραίνουν τις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών, σε συνδυασμό με τα τεχνικά προβλήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες του ελληνικού κτηματολογίου.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 18/7/2022]