ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Συνάντηση σε ζεστό κλίμα στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής 

Συνάντηση σε ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής ανάμεσα στον Πρόεδρο Γιάννη Κουφίδη και τους εκπροσώπους του Συλλόγου Επαγγελματιών Στρατωνίου τον Αριστείδη Τσανακά, Πρόεδρο, τον Γιώργο Παπάζογλου, Αντιπρόεδρο, την Αναστασία Δραμαλιάρη, Γενική Γραμματέα και την Ελένη Λιούκα, Ταμία.

Αφού συζητήθηκε η παρούσα κατάσταση και εκφράστηκαν αγωνίες για την εξέλιξη των πραγμάτων, συζητήθηκαν διάφορες προτάσεις για ενέργειες και εκδηλώσεις για τόνωση της τοπικής αγοράς και ενίσχυσης των επαγγελματιών της περιοχής, ενώ ενημερώθηκαν για τις δράσεις του Επιμελητηρίου και τις παροχές του προς τα μέλη του.

“Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στέκεται ουσιαστικά δίπλα στους επαγγελματίες, παραμένει ανοιχτό σε προτάσεις και ιδέες, που θα βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα και αναζητά και προτείνει λύσεις, που θα έχουν απτά αποτελέσματα”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

[ΠΗΓΗ: https://www.halkidikifocus.gr/, 16/6/2022]