ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «FLAIM TRAINER» ΣΤΑ BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUES & AWARDS 2022

Μετά την ανώτατη διάκριση στην κατηγορία για τις λατομικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις, που απέσπασε η Ελληνικός Χρυσός, στα πλαίσια των Health and Safety Awards 2022, για την ολιστική προσέγγισή της στο κομμάτι της υγείας & της ασφάλειας, μέσα από την ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Bιωσιμότητας (SIMS), μια νέα σημαντική διάκριση έρχεται για την εταιρεία, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του θεσμού Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022. 

Η Ελληνικός Χρυσός στην κατηγορία «Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας» διακρίθηκε για το «FLAIM TRAINER», το πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης με χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) που εφαρμόζουν τα σωστικά συνεργεία και οι ομάδες πυρασφάλειας των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου ετοιμότητας κατά τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, η Ελληνικός Χρυσός διαθέτει ομάδα άμεσης απόκρισης 150 ατόμων αποτελούμενη από εθελοντές εργαζόμενους, οι οποίοι εκπαιδεύονται συστηματικά σε όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν εντός των εγκαταστάσεων των μεταλλείων. “Με το πρόγραμμα εκπαίδευσης FLAIM TRAINER και τη χρήση νέων τεχνολογιών, καταφέραμε να εκπαιδεύσουμε τα μέλη της ομάδας διάσωσης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην αντιμετώπιση πυρκαγιών κάτω από διαφορετικές συνθήκες και σε τρία διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Δόθηκε έτσι η δυνατότητα στα μέλη της ομάδας, που είναι και η τελευταία γραμμή άμυνας, να βελτιώσουν την τεχνική τους κατάρτιση και να αξιολογήσουν τις δυνατότητές τους σε ακραίες συνθήκες, με ασφαλή τρόπο τόσο για τους ίδιους όσο και για το περιβάλλον», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Δάφτσης, Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας & Εκπαίδευσης της Ελληνικός Χρυσός, κατά την παραλαβή του βραβείου.

Η συγκεκριμένη βράβευση έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελληνικός Χρυσός, καθώς μέσα από τη διαδικασία διαβούλευσης των Βραβείων Bravo, το κοινό έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης σε μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και η διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων τους, αποτελεί πρώτη και βασική προτεραιότητα για τον οργανισμό.

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει συστηματικά στην αναβάθμιση των στάνταρντ Υγείας & Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, όπως υπαγορεύονται από τα πρότυπα του Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS) της εταιρείας καθώς και του πιστοποιημένου Σύστηματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζει στην καθημερινή της λειτουργία. Πρόσφατα μάλιστα, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του πρωτοποριακού ιδιωτικού δικτύου 4G/LTE στο υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, που θα επιτρέψει την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών, που θα ενδυναμώσουν ψηφιακά τη λειτουργία του μεταλλείου και θα αναβαθμίσουν περαιτέρω το επίπεδο ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες

Η διάκριση αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινό που συμμετείχε στο διάλογο στην στρατηγική της Ελληνικός Χρυσός για την ασφαλή λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Αποδεικνύεται έτσι ακόμη μια φορά πως η φιλοσοφία της Ελληνικός Χρυσός για την Υγεία και Ασφάλεια αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας.