ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2022

Η εκδήλωση θεσμός του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, που σκοπό έχει αφενός να επιβραβευτούν οι άριστοι, αυτοί που ξεχώρισαν, αυτοί που τόλμησαν να επενδύσουν, αυτοί που συνδέουν την επιχειρηματική τους δράση με το σεβασμό προς το περιβάλλον και με ευθύνη προς την κοινωνία που ζουν και κινούνται, αυτοί που θέτουν φιλόδοξους στόχους και τους κυνηγούν και αφετέρου, να τονωθεί η επιχειρηματική άμιλλα. 

Οι κατηγορίες των βραβείων είναι 6 και θα δοθούν 12 βραβεία συνολικά.

Τα βραβεία που προκηρύσσονται για το 2022  είναι στις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Βραβείο Οικογενειακής επιχείρησης με ιστορικό διαδοχής
  2. Βραβείο  Ψηφιακά Μετασχηματισμένης Επιχείρησης
  3. Βραβείο Διεθνούς Παρουσίας
  4. Βραβείο Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος και Πράσινης Ενέργειας
  5. Βραβείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
  6. Βραβείο Κοινωνικής Ανταπόκρισης

Δηλώστε τώρα υποψηφιότητα για τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2022!!!

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 24 Ιουνίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής εδώ:

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 8/6/2022]