ΔΥΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ “ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΒΕΡΕΝΙΚΗ”

Άλλη μια διάκριση για τους μαθητές του σχολείου μας και φέτος…

Οι δύο μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου μας ( Ε και ΣΤ΄) συμμετείχαν και φέτος στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας “Κλείταρχος και Βερενίκη” .

Από την ΣΤ΄ τάξη διακρίθηκε ο μαθητής Ιωάννης Χριστάρας και από την Ε΄τάξη ο μαθητής Αστέριος Ευθυμίου και η μαθήτρια Στυλιανή Κασαμπαλή.

Ο διαγωνισμός «Κλείταρχος και Βερενίκη» αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και του κριτικού εγγραμματισμού μαθητών Ε ́ και ΣΤ ́ τάξης που έχουν την ελληνική ως πρώτη ή ως δεύτερη γλώσσα.

Οι σύγχρονες θεωρίες για τη γλώσσα εστιάζουν στη λειτουργική και επικοινωνιακή προσέγγιση, τις μεταγλωσσικές ικανότητες και τον σχολικό εγγραμματισμό.

Στο πλαίσιο αυτό μέσω της δράσης εκπαιδευτικοί και μαθητές θα καλλιεργήσουν γλωσσικές δεξιότητες και προς το τέλος της χρονιάς θα συμμετάσχουν σε έναν πρωτότυπο και δημιουργικό διαγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό, οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος ενισχύονται και εμπλουτίζονται με νέες προσεγγίσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά με αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπολιτισμική σύσταση των σύγχρονων σχολείων, προτείνουμε τη συμπερίληψη όλων των μαθητών, και γι’ αυτό ο διαγωνισμός θα παρέχει δύο δυνατότητες: αφενός ο Κλείταρχος θα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που έχουν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα, αφετέρου η Βερενίκη σε μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

Τέλος, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι μη ανταγωνιστικοί μαθητικοί διαγωνισμοί έχουν σημαντικό παιδαγωγικό όφελος, καθώς ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών για το γνωστικό αντικείμενο και τους κινητοποιούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 7/6/2022]