ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ COASTING PLUS ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με το Δήμο Αριστοτέλη, διοργανώνουν δια ζώσης τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 17.00 μ.μ., το Ενημερωτικό Σεμινάριο του έργου “COASTING PLUS – Transferring Coastal Integrated governance for sustainable tourism”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED.

Το έργο COASTING PLUS έχει ως στόχο την εφαρμογή της Μεθοδολογίας Ολοκληρωμένης Παράκτιας Διακυβέρνησης η οποία έχει αναπτυχθεί από το εταιρικό του σχήμα, σε επιλεγμένες περιοχές μελέτης. Η υλοποίηση του έργου στην Ελλάδα γίνεται από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ως περιοχή πιλοτικού σχεδιασμού και εφαρμογής το νησί της Αμμουλιανής.

Σκοπός του πρώτου μέρους του Ενημερωτικού Σεμιναρίου αποτελεί η παρουσίαση του έργου καθώς και η παρουσίαση καλών πρακτικών συμμετοχικής διακυβέρνησης και βιώσιμου τουρισμού που έχουν συλλεχθεί από το εταιρικό σχήμα του έργου. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους, θα γίνει η από κοινού με τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα τοπικούς φορείς και κατοίκους του νησιού, καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με πιέσεις του τουρισμού στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, ο προσδιορισμός τυχών προβλημάτων τα οποία εντοπίζονται στην περιοχή και η συμμετοχική πρόταση λύσεων και κατευθύνσεων για την αντιμετώπισή τους.

Αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας θα είναι η από κοινού εκπόνηση ενός Οδικού Χάρτη με κατευθύνσεις και προτάσεις για μια Ολοκληρωμένη Παράκτια Διακυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις οι οποίες θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας. Σε επόμενο στάδιο, οι κατευθύνσεις του Οδικού Χάρτη θα ενσωματωθούν στο Τοπικό Πρωτόκολλο του έργου, το οποίο θα υπογραφεί από τους τοπικούς φορείς του νησιού.

Το Ενημερωτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο ξενοδοχείο Sunrise της Αμμουλιανής, τηρώντας όλα τα ισχύοντα μέτρα κατά της πανδημίας του COVID-19 και η γλώσσα διεξαγωγής του θα είναι τα ελληνικά.

Η Ημερίδα είναι ανοιχτή προς το κοινό και απευθύνεται σε κατοίκους, εκπροσώπους σωματείων, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τοπικούς φορείς του Δήμου Αριστοτέλη και του νησιού της Αμμουλιανής.

Το έργο COASTING PLUS ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022. Στο εταιρικό σχήμα του έργου COASTING PLUS συμμετέχουν έξι οργανισμοί από την Ισπανία, την Κροατία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ελλάδα και την Ιταλία.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 16/5/2022]