ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Προκήρυξη από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ για την κάλυψη μίας θέσης ειδικότητας Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού, με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τον Παιδικό σταθμό Παλαιοχωρίου.

Από σήμερα και μέχρι 16/5 οι αιτήσεις.

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη:

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 6/5/2022]