ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ

Ο δήμος Αριστοτέλη προχώρησε σε εργασίες αποκατάστασης εξωτερικής τοιχοποιίας και περιβάλλοντος χώρου του δημαρχείου στη Μεγάλη Παναγία.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 4/5/2022]