ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΝΑΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτιστικής και Επιμορφωτικής Εταιρίας Αρναίας καλεί τα μέλη του σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση και διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου ΔΣ, την Κυριακή 29 Μαϊου 2022 και ώρα 10:30πμ στην αίθουσα Μητροπολίτης Σωκράτης του Δημαρχείου Αρναίας.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 26/5/2022]