ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ Η 51Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)

Από 27 έως 29 Μαΐου 2022 θα διεξαχθεί η 51η ΓΣ του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), που θα φιλοξενηθεί στην Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. 

ο Επιμελητήριο της Χαλκιδικής αποτελεί το 20ο μέλος του Ομίλου από τον Δεκέμβριο του 2020 όπου στην χωροταξική αρμοδιότητά του ανήκει το νησί Αμμουλιανή.  

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 25/5/2022]