ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: OΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ!

Ο δρόμος προς την απανθρακοποίηση περνά μέσα από την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα – Πρωτοποριακή η πρώτη έκθεση για την κλιματική αλλαγή της Eldorado Gold

Η ιστορία ξεκινά από το 2008, όταν η ΕΕ έθεσε ως στόχο τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Να σημειωθεί πως η ΕΕ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα. Το 2015, επικύρωσε τη Συμφωνία του Παρισίου, την πρώτη διεθνή συμφωνία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στόχος της είναι η ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής διατηρώντας την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 15 βαθμούς Κελσίου, σε σύγκριση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίου, η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει μέχρι το 2030 τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Επιπλέον, στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, η οποία έχει ως στόχο να τεθεί η Ευρώπη σε τροχιά μετασχηματισμού προς μια κλιματικά ουδέτερη, δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Τον Δεκέμβριο του 2020, μόλις ένα χρόνο αργότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του υπέρ της πράσινης μετάβασης της ΕΕ. Οι ηγέτες της ΕΕ τάχθηκαν υπέρ νέου δεσμευτικού ενωσιακού στόχου για καθαρή εσωτερική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ποσοστό ανώτερο του στόχου που είχε συμφωνηθεί το 2014 για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030. Τον Ιούλιο του 2021, η Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη «Fit for 55» —μια σειρά προτάσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 και το 2050. Η δέσμη αυτή συζητείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου σε διάφορες άτυπες και επίσημες συνθέσεις.

Η ονομασία «Fit for 55» αναφέρεται στον στόχο της ΕΕ να μειωθούν οι καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030. Η προτεινόμενη δέσμη έχει σκοπό να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της ΕΕ με τον στόχο του 2030.

Και η Ελλάδα, όμως, δεν μένει θεατής. Η ελληνική επιχειρηματικότητα στηρίζει την Πράσινη Συμφωνία, αναγνωρίζει τις σημαντικές ευκαιρίες που εμφανίζονται και τονίζει την ανάγκη στήριξης της μετάβασης. Ενδεικτικά, οι ελληνικές βιομηχανίες μείωσαν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 29% μεταξύ 1990 και 2018, ποσοστό που υπερβαίνει τη συνολική μείωση των εκπομπών του βιομηχανικού κλάδου της Ε.Ε. (22%) για το ίδιο διάστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη δημοσιοποίηση της πρώτης Έκθεσης της Eldorado Gold για την Κλιματική Αλλαγή και τον στόχο μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά 30% έως το 2030 (με έτος αναφοράς το 2020), αν και αποτελεί μια αναμενόμενη συνέχεια των περιβαλλοντικών πρακτικών της εταιρείας, δεν παύει να είναι καινοτόμος και να μας γεμίζει αισιοδοξία και ελπίδα για την πορεία που χαράζει ο κλάδος.

Διαβάζουμε στην έκθεση πως η Εταιρεία έχει ολοκληρώσει μία προκαταρκτική ανάλυση σεναρίων των φυσικών κλιματικών κινδύνων και των σχετικών κινδύνων μετάβασης στην απανθρακοποίηση, προκειμένου να αρχίσει να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών πρακτικών της.

Βέβαια, η δημοσιοποίηση της Έκθεσης δεν αποτέλεσε έκπληξη, αφού η Eldorado Gold παρακολουθεί και υποβάλλει αναφορά για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των λειτουργιών της ήδη από το 2016. Εξάλλου, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιωσιμότητας (SIMS) που παρουσίασε το 2021 και εφαρμόζει η εταιρεία περιλαμβάνει ειδικά πρότυπα για την ενέργεια και την παρακολούθηση και διαχείριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αναλυτικότερα, η Eldorado Gold εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κατανάλωσης της ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω του οποίου υποστηρίζει την αποτύπωση , την αξιολόγηση, τον καθορισμό, και την παρακολούθηση των ενεργειακών και κλιματικών κινδύνων, καθώς και τις ευκαιρίες κατά τη διάρκεια σχεδιασμού των έργων, ενώ αποτελεί οδηγό για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων λειτουργιών.

Αν θέλουμε να μιλήσουμε για αριθμούς, θα πρέπει να αναφερθεί πως η Eldorado Gold κατέχει ηγετική θέση μεταξύ ομοειδών εταιρειών, στην προσπάθεια μετριασμού της έντασης των εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα, καταγράφοντας το 2020 μέση ένταση εκπομπών 0,37 ισοδύναμα τόνων CO2 ανά παραγόμενη ουγκιά χρυσού στα τέσσερα ενεργά μεταλλεία της, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου – βάσει ενεργητικού – ο οποίος κυμαίνεται στα 0,67 ισοδύναμα τόνων CO2, ανά παραγόμενη ουγκιά χρυσού από υπόγεια και επιφανειακής εξόρυξης μεταλλεία. Να σημειωθεί πως το επιδιωκόμενο επίπεδο μετριασμού αναφέρεται συγκριτικά με το ανθρακικό αποτύπωμα των τυπικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δηλ. εκείνων δίχως περιοριστικά μέτρα (εξαιρουμένων των όποιων επιβαρύνσεων από νέες επενδύσεις – επεκτάσεις). Ο προβλεπόμενος δεκαετής μετριασμός αντιστοιχεί σε 65.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα («tCO2e») λιγότερους.

Χαρακτηριστικές ήταν και οι δηλώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, κου George Burns:

«Η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα αποτελεί, θεμέλιο της επιχείρησής μας και αυτή η έκθεση είναι το αποκορύφωμα του έργου των ομάδων μας ανά τον κόσμο επί δύο και πλέον χρόνια. Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζει η επιχείρησή μας, στοιχείο που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τον στόχο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και θα στηρίξει την πορεία μας προς την απανθρακοποίηση. Έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόζουμε πρακτικές βιωσιμότητας σε όλα τα επίπεδα και τις πτυχές της δραστηριότητάς μας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώνουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς μας, να βελτιώνουμε την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων μας και να συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινότητες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο κος Burns.

Γεγονός είναι πως η συγκεκριμένη πρώτη έκθεση για την κλιματική αλλαγή της Eldorado Gold εκτός από καινοτόμα προσπάθεια, θα θέλαμε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και να δούμε και έτερους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας –ειδικά στην Ελλάδα–, να ακολουθούν κατά πόδας.