ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΝΑΙΑ

Ενιαίο έργο αποκατάστασης οδοστρώματος σε οδικούς άξονες της Μεγάλης Παναγίας και της Αρναίας, προϋπολογισμού 484.440€, ξεκινά από τον Δήμο Αριστοτέλη.

Ήδη υπεγράφη η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από το «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών» του Υπουργείου Εσωτερικών, από μεταλλευτικά τέλη και από ίδιους πόρους του Δήμου.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση ασφαλτικού τάπητα σε μήκος 1.625 μέτρων τριών οδικών αξόνων της Μεγάλης Παναγίας και 1.515 μέτρων, επτά δρόμων της Αρναίας.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, σχολίασε σχετικά: «Όλες οι κοινότητες αποτελούν μέρος του οριζοντίου προγράμματος ύψους 3.000.000€ που θα δαπανηθούν για τη βελτίωση του εσωτερικού οδικού δικτύου τους. Αυτό το πρόγραμμα ενισχύεται με ακόμα περισσότερους πόρους, από κάθε πηγή που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Το σωστό και ασφαλές εσωτερικό οδικό δίκτυο, είναι παράμετρος που βελτιώνει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών, στόχος που επιτυγχάνεται με συνεχή προσπάθεια, κάθε μέρα.»

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 23/2/2022]