ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΑΝΟ

Μία ακόμα σημαντική ανάπλαση μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με κονδύλια εξασφαλισμένα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και προϋπολογισμό ύψους 454.697 ευρώ. Αφορά στην έξοδο της Αρναίας προς τον Στανό και συγκεκριμένα την περιοχή από το ύψος του παιδικού σταθμού της Αρναίας έως τον οδικό κόμβο, σε μήκος 700 μέτρων.

Το εν λόγω οδικό τμήμα κρίθηκε απαραίτητο να αποκατασταθεί καθώς , αν και αποτελεί πλέον βασική αρτηρία και σημαντικό άξονα για τον οικισμό της Αρναίας, σχεδόν στο συνολο του δεν διέθετε πεζοδρόμια και αντιπλημμυρικές υποδομές.

Το έργο περιλαμβάνει:

Δημιουργία δικτύου φρεατίων και απορροής ομβρίων που θα διοχετεύονται σε κεντρικούς αγωγούς, ανακατασκευή των πεζοδρομίων και κατασκευή νέων όπου δεν υπάρχουν, καθώς και τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος της οδού με σκοπό τον επαρκή φωτισμό της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά: «Μετά τις αναπλάσεις της Ιερισσού, η συγκεκριμένη ανάπλαση στην Αρναία, που έρχεται να προστεθεί στις επίσης εξασφαλισμένες παρεμβάσεις της κεντρικής πλατείας, της οδού “Απόδημου Χαλκιδικιώτη” και της λαϊκής αγοράς, καθώς και εκείνες που σχεδιάζονται σε άλλους οικισμούς (Μεγάλη Παναγία, Ολυμπιάδα, Ουρανούπολη, Στρατώνι κλπ), προορίζονται να συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στον Δήμο Αριστοτέλη και κατ` επέκταση της ποιότητας ζωής, μέσω μιας νέας αισθητικής και λειτουργικότητας του περιβάλλοντος χώρου. Η προσπάθεια παράλληλης και αναλογικά ορθής προώθησης έργων και παρεμβάσεων σε όλους τους οικισμούς συνεχίζεται, αποδεικνύοντας στην πράξη την επιστροφή του πραγματικού ενδιαφέροντος μιας Διοίκησης για το σύνολο ενός Δήμου, στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά ή στα λόγια…»

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 9/12/2021]