ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΥΠΕΡ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GR-ECO ISLANDS

Την ένταξη της νήσου Αμμουλιανής στο πρόγραμμα GR-ECO ISLANDS, για την μετατροπή του μοναδικού κατοικημένου νησιού της κεντρικής Μακεδονίας σε «πράσινο» προορισμό και σε έναν ουσιαστικό πρεσβευτή της «πράσινης» ανάπτυξης, ζητά ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος με επιστολή του προς τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, στην οποία υπενθυμίζει την… πρωτοβουλία που ανελήφθη ήδη στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου με τίτλο «μεσογειακά πράσινα νησιά στην ίδια γεωγραφική παράλληλο», για τη δικτύωση της Αμμουλιανής με τις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας.

Η επιστολή κοινοποιείται επίσης στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και στους Γενικούς Γραμματείς των δύο Υπουργείων, κ.κ. Αλεξάνδρα Σδούκου και Μανώλη Κουτουλάκη, ενώ το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Σας απευθύνω την παρούσα επιστολή ζητώντας να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να αναληφθεί σχετική πρωτοβουλία από την πλευρά σας, για την ένταξη της νήσου Αμμουλιανής, στο Πρόγραμμα GR-ECO ISLANDS, προοπτική που αποτελεί και αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Η Αμμουλιανή τα τελευταία χρόνια αποτελεί πεδίο έλξης και εφαρμογής σημαντικών πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο δράσεων που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιωτικών δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (βλ.Vodafone), καθώς και πολιτικών που προάγει ο Δήμος Αριστοτέλη στην κατεύθυνση της ανάδειξης του νησιού ως προορισμού με ιδιαίτερα «πράσινα» χαρακτηριστικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα «Μεσογειακά Πράσινα Νησιά στην ίδια Γεωγραφική Παράλληλο», που έθεσε το πλαίσιο δικτύωσης της Αμμουλιανής με τις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας.

Καθώς είναι το μοναδικό κατοικημένο νησί της Κεντρικής Μακεδονίας, η ένταξη της Αμμουλιανής στο πρόγραμμα GR-ECO ISLANDS, θα στείλει ισχυρό μήνυμα προαγωγής μια στρατηγικής «πράσινης ανάπτυξης» στην Ελλάδα.

Η δε εγγύτητά του νησιού στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, με χρόνο μετάβασης μόλις λίγων λεπτών, καθώς και η διαρκώς αυξανόμενη επισκεψιμότητά του, προσφέρει την ευκαιρία δημιουργίας ενός επισκέψιμου μοντέλου πράσινης ανάπτυξης, που θα αποτελέσει εξαιρετικό πεδίο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης, για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες.

Είμαι βέβαιος, ότι η εμπειρία σας, είναι αρκετός σύμβουλος για να διακρίνετε την αξία υποστήριξης της πρότασης να ενταχθεί η Αμμουλιανή στο πρόγραμμα GR-ECO ISLANDS, αλλά και την δυναμική που διαθέτει το νησί μας, για να αποτελέσει έναν από τους καλύτερους «πρεσβευτές» του προγράμματος.

Με εκτίμηση

Στέλιος Βαλιάνος

Δήμαρχος Αριστοτέλη

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 16/11/2021]