ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΠΕΚΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ο Δήμος Αριστοτέλη απέκτησε ειδικό βαν περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ως ένα χρήσιμο εργαλείο στη μέριμνα μας για το σημαντικό αυτό φαινόμενο που απασχολεί την κοινωνία μας.

Η πρωτοβουλία αυτή θα δώσει ώθηση στην αντιμετώπιση του ζητήματος καθώς, έναντι των πενιχρών κονδυλίων που εξασφαλίζει το κράτος στους Δήμους για αυτή τη σοβαρή αρμοδιότητα, έχουμε συνάψει σύμβαση με κτηνίατρο για στειρώσεις, εμβολιασμούς, τσιπαρίσματα, περίθαλψη κλπ, έχουμε επιφορτίσει δύο εργαζόμενους του Δήμου μας για την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων βοηθητικών δράσεων, λειτουργούμε ένα πλήρως εξοπλισμένο δημοτικό κτηνιατρείο στο Στρατώνι (τηλ.: 23760-26410), διατηρούμε κτηνιατρική αποθήκη διανομής απαραίτητων υλικών προωθούμε τις εργασίες για τη δημιουργία αναρρωτηρίου των εγχειρισμένων ζώων, προμηθευόμαστε τακτικά υγειονομικό υλικό και παρέχουμε ζωοτροφές στις κοινότητες μας, έχουμε εγκαταστήσει ειδικές ταΐστρες σε διάφορα σημεία του Δήμου, προωθούμε, μέσω του μητρώου που τηρείται στο Δήμο μας, υιοθεσίες σε αναδόχους που ενδιαφέρονται και έχουμε ψηφίσει ειδικό κώδικα κυρώσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν θα συμβάλει στην επίλυση του ζητήματος αν όλοι δεν συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη μας απέναντι στα ζώα συντροφιάς.

Η δαπάνη για την προμήθεια του ειδικού φορτηγού καλύφθηκε από το πρόγραμμα κοινωνικής εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 15/9/2021]