Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πρωτοπορεί ο δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής προωθώντας ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχολικού τουρισμού με τον τίτλο “Μικροί Αριστοτελικοί Περιπατητές”. 

Πρόκειται για τον πρώτο ελληνικό δήμο ο οποίος λαμβάνει μία τέτοια πρωτοβουλία. Το πρόγραμμα

απευθύνεται στους μικρούς μελλοντικούς αριστοτελικούς περιπατητές, δηλαδή σε μαθητές ελληνικών Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων, τους οποίους ο Δ. Αριστοτέλη προτρέπει να προχωρήσουν σε μία σειρά από δραστηριότητες.

Μερικές από αυτές είναι:

  • Να επισκεφθούν τα Αρχαία Στάγειρα και το θεματικό Άλσος του Αριστοτέλη με τα πειραματικά
  • Όργανα.
  • Να ακολουθήσουν τμήματα του Αριστοτελικού Περιπάτου και να μυηθούν στον τρόπο με τον οποίο το σύγχρονο trekking συνθέτει τη συνέχεια των αριστοτελικών περιπλανήσεων.
  • Να επισκεφθούν το εμβληματικό Φυτώριο του Αριστοτελικού Όρους ώστε να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση της αριστοτελικής φυτολογίας.

Στην ουσία πρόκειται για ένα πρόγραμμα μαθητικών εκδρομών με καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα, το οποίο συνταιριάζει την περιβαλλοντική αλλά και την ιστορική εκπαίδευση, με την ψυχαγωγία, την αφύπνιση και την ολιστική διάσταση των δραστηριοτήτων.

 

[ΠΗΓΗ: “Hotels & Restaurants”, 24/9/2021]