ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας

Στην κάλυψη 7 θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά άμεσα ο Δήμος Αριστοτέλη για τις ανάγκες του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν  οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη.

[ΠΗΓΗ: https://workenter.gr/, 20/9/2021]