ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων προκήρυξε ο Δήμος Αριστοτέλη, με απόφαση του Δημάρχου κ. Στέλιου Βαλιάνου, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Συνολικά θα προσληφθούν 23 άτομα. Εξ` αυτών οι 14 με σύμβαση μερικής απασχόλησης και 9 με σύμβαση πλήρους απασχόλησης.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την ερχόμενη Παρασκευή 20 Αυγούστου, στην ακόλουθη διεύθυνση: d.argyrou@dimosaristoteli.gr 

 Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Όλες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης, μαζί με την Αίτηση και τις οδηγίες για τη συμπλήρωσή της, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις εντοπίσουν στον ιστότοπο του Δήμου Αριστοτέλη, στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://dimosaristoteli.gr/gr/municipality/3891 

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 16/8/2021]