ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Την εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται για την «ωρίμανση» δύο ακόμη σημαντικών αναπλάσεων σε Ιερισσό και Αρναία, προωθεί ο Δήμος Αριστοτέλη, με σχετική πρόταση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 

Η υποβολή της πρότασης έγινε στο πλαίσιο του προγραμματισμού της επόμενης δέσμης έργων του Δήμου, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στους οικισμούς, πέραν εκείνων που ήδη προωθούνται στη φάση εκτέλεσης με την υποβολή φακέλων χρηματοδότησης της υλοποίησης και αφού πρώτα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες τους προηγούμενους μήνες.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αριστοτέλη υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης μελετών για:

α) Το έργο «ανάπλαση οδού Βασ.Κωνσταντίνου (Αγίου Όρους) και πλατείας Δημαρχείου της Ιερισσού», προϋπολογισμού 125.367,96 ευρώ, βάσει του οποίου προβλέπεται η ανακατασκευή τμημάτων της οδού Βασ.Κωνσταντίνου (Αγίου Όρους), η αντιμετώπιση της ανεπαρκούς απορροής των όμβριων υδάτων, η αποκατάσταση και η ανάδειξη της πλατείας Δημαρχείου, η αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, καθώς και η φυτοτεχνική διαμόρφωση της υπό μελέτη περιοχής.

β) Το έργο «διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής στον οικισμό της Αρναίας» με προϋπολογισμό 159.096,03 ευρώ, στην περιοχή Δημοτικό Σχολείο- Άλσος Αγίας Παρασκευής -φυτώριο- Άγιος Νεκτάριος-Δημοτικο Σχολείο , που προβλέπει οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος, διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής και ποδηλατοδρόμου κατά μήκος του, διαμόρφωση οδού για την κυκλοφορία των οχημάτων, ηλεκτροφωτισμό και η φυτοτεχνική διαμόρφωση της περιοχής ανάπλασης.

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 1/7/2021]