Η ΕΑΓΜΕ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕ LEGO® ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Στο Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες ανακατασκευής.

Την κατασκευή ορυκτών με  LEGO® για εκπαιδευτικούς σκοπούς προωθεί η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών σε συνεργασία με τον Ιταλό Dario Del Frate, λάτρη της γεωλογίας και εμπνευστή της ιδέας. 

Η ΕΑΓΜΕ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον Dario Del Frate και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ψηφοφορία στην πλατφόρμα της Lego Ideas (idea.lego.com)  για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας.

Μόλις συγκεντρωθούν οι αναγκαίοι 10.000 ψήφοι  η LEGO θα καθορίσει τα στάδια της παραγωγής των τμημάτων για τη σύνθεση των ορυκτών. Η ΕΑΓΜΕ έχει θέσει ως όρο η παραγωγή να έχει τον εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσανατολισμό της ιδέας και η συλλογή θα βασίζεται και στα εκθέματα ορυκτών που υπάρχουν στο μουσείο της. Στο πλαίσιο εξωστρέφειας της Αρχής, μέσα από την συνεργασία με την LEGO®, θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής της ταυτότητας της Αρχής (Hellenic Survey of Geology and Mineral Exploration H.S.G.M.E.). 

Σημειώνεται ότι η ΕΑΓΜΕ είναι ένας από τους εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς προορισμούς του Υπουργείου Παιδείας. Στο Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες ανακατασκευής. Στόχος η δημιουργία του Πρώτου Εθνικού Γεωλογικού Μουσείου, το οποίο θα φιλοξενεί τις υπάρχουσες συλλογές και παράλληλα θα εμπλουτιστεί με ακόμη περισσότερα δείγματα, αναδεικνύοντας το γεωλογικό πλούτο και τη γεωλογική πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Η ΕΑΓΜΕ έχει ήδη εξασφαλίσει την έγκριση της αίτησης του προελέγχου για την αναγνώριση του Μουσείου από το Υπουργείο Πολιτισμού.

(Ρoδοχρωσίτης κατασκευασμένος από LEGO. To δείγμα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΓΜΕ)

[ΠΗΓΗ: https://www.cretalive.gr/, 15/6/2021]