ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟ ΡΥΘΜΟ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Συνεχίζεται με αδιάλειπτο ρυθμό η καθαριότητα των παραλιών στο Δήμο Αριστοτέλη.

Στόχος, οι όσο το δυνατόν περισσότερες καθαρές παραλίες…

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 24/5/2021]