ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Υπεγράφη η σύμβαση για τη συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί καθαρισμοί) και δικτύων αποχέτευσης στην Ιερισσό, Νέα Ρόδα, Ουρανούπολη, Γομάτι, Αμμουλιανή, Στρατώνι, Πυργαδίκια και Ολυμπιάδα, ποσού 477.672,80 ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια. 

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για “υγιείς” βιολογικούς, ο Δήμος Αριστοτέλη προβαίνει σε μια σημαντική δαπάνη ,αναθέτοντας σε εξειδικευμένο συνεργείο την συντήρηση των εν λόγω εγκαταστάσεων , υποβάλλοντας ταυτόχρονα στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” προτάσεις για χρηματοδότηση μελετών για την αναβάθμιση βιολογικών σε οικισμούς που κατατάσσονται στην κατηγορία Γ!

Σε μια τελική φάση κατασκευής εισέρχεται ο βιολογικός στο… Παλαιοχώρι, ο οποίος αναμένεται να παραλάβει τα λύματα των οικισμών Αρναίας και  Παλαιοχωρίου (ευελπιστόντας μελλοντικά και του οικισμού του  Νεοχωρίου)

Έχει γίνει ήδη γνωστό ότι ο βιολογικός στη Μεγάλη Παναγία βρίσκεται ήδη σε φάση δημοπράτησης.

 

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 13/5/2021]